Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi

Akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi er en deltidsuddannelse, som er målrettet til dig, der gerne vil arbejde som måleteknolog, måletekniker, kvalitets- og måletekniker - dvs. arbejde med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Uddannelsen er særlig oplagt for dig, der er faglært inden for el, smed, drift- eller procesoperatør. 

Uddannelsen er ydermere relevant, hvis du har brug for at supplere din erhvervsakademiuddannelse f.eks. som laborant, procesteknolog eller miljøteknolog med specialiseret viden inden for måleteknologi.

Novo Nordisk A/S efterspørger løbende nye medarbejdere med måleteknologiske kvalifikationer, og vi vil gøre det i fremtiden. Derfor er Novo Nordisk A/S også én af initiativtagerne bag den nye akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. De kvalifikationer, du opnår via uddannelsen, gør dig til en attraktiv kandidat for vores virksomhed og for andre, som efterspørger medarbejdere inden for kvalitet og måleteknologi.

— Ronny Ulrik Gregersen, afdelingsleder, Device Metrology, Novo Nordisk A/S

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering - spørg os bare hvordan.

 

Få efterspurgt viden og kompetencer inden for måleteknologi

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med kvalitet og måleteknologi i din virksomhed. Du får en kritisk sans for målinger, som er afgørende i mange virksomheder.

Som virksomhed får du en medarbejder, der efter hvert fag kommer hjem med frisk inspiration, der omsættes til værdi for virksomheden. Når uddannelsen er afsluttet, har du en medarbejder, der kan sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, kan identificere de vigtige fejlkilder og kan kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - først til mølle

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan få dækket deltagerbetaling med op til 10.000 pr. år. Det er først til mølle. Læs mere