Dimission Akademiuddannelsen I Kvalitet Og Måleteknologi Erhvervsakademi Aarhus 2880X1920

Hatten af for de første dimittender i kvalitet og måleteknologi

Ni færdiguddannede. Så mange fik hatten på til afslutningsreceptionen på en veloverstået akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi fra Erhvervsakademi Aarhus.

Dagens dimittender fra sommeren 2022 er første hold fra uddannelsen, der havde opstart i efteråret 2019.

En af dem, Lisa Haugaard fra Novo Nordisk, valgte uddannelsen for at få mere viden om det, hun arbejder med.

Uddannelsesforløbet har givet Lisa Haugaard en bedre forståelse for udstyr og måleteknikker, og så har det kastet et godt netværk af sig i kraft af holdkammeraterne, hvor de fleste er kolleger fra Novo Nordisk.

Det kan Kim Ditlev Christensen - også fra Novo Nordisk - nikke genkendende til.

Han har taget uddannelsen for at få papir på det, han har arbejdet med i tyve år.

For ham har noget af det bedste ved forløbet været netværket, fællesskabet og sammenholdet under uddannelsen.   

Den rigtige hat, når man er færdiguddannet

Det var en synligt stolt uddannelseschef på erhvervsakademiet, Dorte Ydemann Pedersen, der gav dimittenderne hatten på.

At hatten overhovedet blev uddelt, skyldes, at en af kursisterne på et tidspunkt nævnte, at de gerne ville have en hat, når de blev færdige. En bemærkning der satte uddannelseschefen på overarbejde for at finde den helt rigtige. Som sagt så gjort.

Dimittenderne er: Karina Rytter Pedersen, Estron A/S, samt fra Novo Nordisk: Klaus Svendsen, Carsten Paaske Lindeberg, Jim Schødts, Lisa Haugaard, Martin Lindgaard, Kim Ditlev Christensen, Jan Palsbom og Carsten Brendy.

Efteruddannelse i måleteknik, kalibrering og kvalitetssikring

Som uddannet i kvalitet og måleteknologi kan du sikre kvaliteten af måledata i både laboratorier og produktion, identificere fejlkilder og kvalitetssikre laboratorieudstyr, måleudstyr og instrumenter.

Uddannelsen henvender sig til alle, der enten vil eller allerede arbejder med måleteknik, måling, kalibrering og kvalitetssikring.

Uddannelsen er særlig oplagt, hvis du fx er smed, drift- eller procesoperatør, faglært inden for el, eller gerne vil supplere en erhvervsakademiuddannelse med specialiseret viden inden for måleteknologi. Og er du ufaglært, er der også mulighed for at få adgang til uddannelsen via en individuel kompetencevurdering

Uddannelsen er opdelt i moduler af tre obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt.

Lige nu læser omkring 80 studerende på uddannelsen, som har opstart hvert halve år.

Se mere om akademiuddannelsen i kvalitet og måleteknologi