Tilfredshedsundersøgelser

På efteruddannelser og kurser på deltid

Vi evaluerer alle vores efteruddannelser og kurser efter hvert forløb. Her svarer de studerende på, hvor tilfredse de er med den efteruddannelse eller det kursus, de har deltaget i. De svarer fx på deres oplevelse og vurdering af:

  • det faglige indhold og udbytte
  • underviseren og undervisningen
  • vores faciliteter i øvrigt

Undersøgelsen giver os et indblik i de studerendes tilfredshed med og udbytte af deres undervisning, og vi bruger resultaterne til at kvalitetssikre og videreudvikle vores efteruddannelser og kurser.

Metode for undersøgelse

Alle studerende modtager på sidste dag på deres kursus en invitation til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. I spørgeskemaet skal de studerende besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste score. Tallet i tabellerne viser gennemsnittet af alle besvarelser.

Se resultaterne for vores efteruddannelser og kurser