Jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion i landbruget

Rådgivning og sparring om planteproduktion og markdrift.

Som jordbrugsteknolog inden for 'planteproduktion - landbrug' kan du varetage mange forskellige typer af opgaver i både den private og offentlige sektor.

Du kan udføre faglig og produktionsøkonomisk rådgivning og sparring om planteproduktion og markdrift. Du kan også varetage rådgivende salg af produkter for grovvare-brancen.

Du kommer til at arbejde med udredning af miljøforhold og tilpasning af produktionen, så den lever op til de miljøkrav, som knytter sig til jorden, dens dyrkning og beliggenhed.

Bliv planteavlskonsulent, forsøgsmedarbejder eller underviser

Som uddannet jordbrugsteknolog med speciale i landbrugets planteproduktion kan du fx få job som planteavlskonsulent, forsøgsmedarbejder, underviser på landbrugsskoler eller kontrollant i Landbrugsstyrelsen. 

I de fleste jobfunktioner får du kontakt med mange typer af samarbejdspartnere, fx landmænd, kunder eller myndigheder. Det er derfor centralt, at du kan formidle din faglighed både mundtligt og skriftligt. 

Fagområder på studieretningen

 • Jordbundslære
 • Planteværn
 • Gødningslære
 • Dyrkning af afgrøder og produktionsstyring
 • Miljøstyring
 • Produktionsøkonomi
 • Kommunikation og formidling
 • Ledelse og personlig gennemslagskraft
 • Vidensteknologi

Uddannelsens opbygning

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Plantebiologi
Jordbundslære
Plantevækst
Planteernæring

Emner
Fysisk kemiske forhold
Plantefysiologi
Næringsstofbiologi
2. semester Plantedyrkning
Vidensteknologi
Gødningslære
Planteværn
Produktionsanalyse

Emner
Forsøgslære og statistik
Gødningsplanlægning
Skadegørere og bekæmpelse
Nøgletal
3. semester Produktionsstyring
Plantedyrkning
Bedriftsstyring
Produktionsplanlægning
Miljøstyring
Vidensteknologi

Emner
Landbrugets afgrøder
Strategisk udvikling
Markstyring
Landbrug og miljø
Præcisionsdyrkning "Future farming"
4. semester Praktik og specialisering
Valgfag
Praktik
Eksamensprojekt

Jobmuligheder

Planteavlsrådgiver i landboorganisationerne

 • Udarbejdelse af produktionsplanlægning
 • Produktionsøkonomisk rådgivning
 • Strategisk udvikling af landbrugsdriften
 • Jordprøvetagning og kortlægning
 • Udarbejdelse af markforsøg
 • Markbesøg

Produktkonsulent i grovvarebranchen

 • Salg af følgestoffer i planteproduktionen
 • Kundekontakt
 • Rådgivende salg

Miljømedarbejder

 • Udarbejdelse af miljøansøgning for landmanden
 • Myndighedsbehandling af miljøansøgninger for landbrugsproduktion
 • Kontakt til interessenter vedrørende ansøgninger
 • Kommunal kontrol og tilsyn med landbrug

Kontrollør i Landbrugsstyrelsen

 • Administrativ kontrol
 • Fysisk kontrol og prøvetagning hos jordbrugere

Underviser på landbrugsskole

 • Formidle faglig viden
 • Pædagogisk planlægning
 • Gennemførelse af undervisning 
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kirsten Steen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Kirsten Steen

lektor og studieretningskoordinator

Mail: kist@eaaa.dk

Telefon: 7228 6415