Studieordning for it-teknolog

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2021.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del - pr. 1. januar 2018 (pdf)

Årgang 2017

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
  3. Rettelsesblad til institutionsdelen vedr. førsteårseksamen, begge studieretninger (pdf)
  4. Studieordning del 3 - valgfagskatalog (pdf)
  5. Studieordning del 4 - fagbeskrivelser (pdf)

Årgang 2016

  1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
  2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
  3. Studieordning del 3 - valgfagskatalog (pdf)
  4. Studieordning del 4 - fagbeskrivelser (pdf)