Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Bliv klædt på til et job inden for bank, realkredit, ejendomshandel eller revision

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering. Uddannelsen er oplagt for dig, som til dagligt arbejder med kunder og klienter, for eksempel i et pengeinstitut, revisionsfirma, forsikringsselskab, ejendomsmæglerfirma eller i en kreditforening.

Med uddannelsen får du kompetencer og værktøjer, du kan bruge til at yde finansiel rådgivning i alle typer virksomheder. Du lærer at opdele dine kunder i kundetyper, og du bliver i stand til at kommunikere målrettet.

Du tilegner dig metoder til at identificere juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning, og du opnår kompetence til at anvende lovgivning i praksis.

Undervejs i uddannelsen får du indsigt i det etiske grundlag for korrekt og kompetent rådgivning af private kunder og virksomheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at forberede, gennemføre og afslutte en forhandling- eller rådgivningssamtale.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point. Den består af en række fag, som afhænger af, hvilken uddannelsesretning du ønsker, og til sidst et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i fire retninger: bank og realkredit, ejendomsadministration, ejendomsmægler og revision. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden bestemt retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Uddannelsesretninger og fag

Disse fag indgår på bank og realkredit-retningen:

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)

Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)

Data, marked og afsætning (10 ECTS)

Finansielle forretninger (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Disse fag indgår på ejendomsadministration-retningen:

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)

Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)

Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)

Valgfrie moduler (for i alt 10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Disse fag indgår på ejendomsmægler-retningen:

Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen (5 ECTS)

Samfundsøkonomi i ejendomshandel (5 ECTS)

Erhvervsjura for ejendomsmæglere (10 ECTS)

Bolighandel 1 (10 ECTS)

Bolighandel 2 (10 ECTS)

Bolighandel 3 (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)


Hvis du allerede er i gang med uddannelsesretningen til ejendomsmægler, kan du se, hvilke fag du skal læse i overgangsordning for uddannelsen til ejendomsmægler (pdf).

Har du allerede en videregående uddannelse som fx finansøkonom eller finansbachelor, så kan du nøjes med at tage et eller flere fag. Find det fulde overblik i vores guide sådan bliver man ejendomsmægler.

Disse fag indgår på revisions-retningen:

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)

Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)

Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)

Revision og årsrapport (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Disse fag indgår på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning (uden bestemt retning):

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS)

Samfundsøkonomi (10 ECTS)

Valgfag for 30 ECTS-point.

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag kan typisk indgå på uddannelsen uden bestemt retning (valgfag for 30 ECTS) eller ejendomsadministrations-retningen (valgfag for 10 ECTS).

Andelsbolig og ejerforeninger (5 ECTS)

Bolig I (5 ECTS)

Bolig II (5 ECTS)

Erhvervslejeret (5 ECTS)

Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)

Finansiel rådgivning og compliance (5 ECTS)

Kredit til private (5 ECTS)

Investering (5 ECTS)

Pension (5 ECTS)

Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)

Skat - privat (5 ECTS)

Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

Studieordning/overgangsordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf).

Overgangsordning for uddannelse til ejendomsmægler (pdf)

Se også tidligere studieordning fra 2021 her (pdf).

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring. 

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres primært som dagundervisning, men på enkelte fag vil du opleve en blanding af dag- og aftenundervisning.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse

Find det rette fag nede under aktuelle fag her på siden og klik på tilmeldingsknappen. Herefter vil du blive sendt over til vores samarbejdspartner, hvor tilmeldingen sker.

Tilmelding til fagene på uddannelsen åbner 1. juni 2022 kl. 08:00.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Samfundsøkonomi i ejendomshandel

Startdato: 31-08-2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt - finansiel rådgivning

Startdato: September 2022

Pris: 8.250 kr.

Læs mere

Andelsbolig og ejerforeninger

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Bolig I

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Bolig II

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Ejendoms- og skatteregnskab

Startdato: September 2022

Pris: 6.345 kr.

Læs mere

Erhvervslejeret

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Finansiel regulering og compliance

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Finansielle forretninger

Startdato: September 2022

Pris: 8.695 kr.

Læs mere

Investering

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Kredit til private

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Pension

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Revision og årsrapport

Startdato: September 2022

Pris: 8.265 kr.

Læs mere

Skat - privat

Startdato: September 2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Virksomhedens investering og finansiering

Startdato: September 2022

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Administration af boligudlejningsejendomme

Startdato: 05-09-2022

Pris: 6.345 kr.

Læs mere

Bolighandel 2

Startdato: 05-09-2022

Pris: 6.445 kr.

Læs mere

Erhvervsjura for ejendomsmæglere

Startdato: 05-09-2022

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Bolighandel 1

Startdato: 06-09-2022

Pris: 6.445 kr.

Læs mere

Bolighandel 3

Startdato: 07-09-2022

Pris: 8.255 kr.

Læs mere

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Startdato: 12-09-2022

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Startdato: 15-09-2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Markeds- og forretningsforståelse af ejendomsmæglerbranchen

Startdato: 01-11-2022

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Analyse af regnskabsdata

Startdato: Marts 2023

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Data, marked og afsætning

Startdato: Marts 2023

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Startdato: Marts 2023

Pris: 6.345 kr.

Læs mere

Tilmelding er endnu ikke åben.

Tanja Kristensen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Tanja Brøndum Kristensen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6164