Akademiuddannelse i finansiel rådgivning

Bliv klædt på til et job inden for bank, realkredit, ejendomshandel eller revision

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er for dig, der interesserer dig professionelt for investering og finansiering. Uddannelsen er oplagt for dig, som til dagligt arbejder med kunder og klienter, for eksempel i et pengeinstitut, revisionsfirma, forsikringsselskab, ejendomsmæglerfirma eller i en kreditforening.

Med uddannelsen får du kompetencer og værktøjer, du kan bruge til at yde finansiel rådgivning i alle typer virksomheder. Du lærer at opdele dine kunder i kundetyper, og du bliver i stand til at kommunikere målrettet.

Du tilegner dig metoder til at identificere juridiske problemer i forbindelse med finansiel rådgivning, og du opnår kompetence til at anvende lovgivning i praksis.

Undervejs i uddannelsen får du indsigt i det etiske grundlag for korrekt og kompetent rådgivning af private kunder og virksomheder. Efter endt uddannelse er du i stand til at forberede, gennemføre og afslutte en forhandling- eller rådgivningssamtale.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hel uddannelsen, et enkelt kursus eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række retningsbestemte eller valgfag, og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan tone uddannelsen i fire retninger: bank og realkredit, ejendomsadministration, ejendomsmægler og revision. Med en uddannelsesretning får du en fokuseret uddannelse. Du kan også vælge at tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf). Se også tidligere studieordning fra 2015 her (pdf).

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring. 

Tilmelding

Når du tilmelder dig et fag, sker det via det landsdækkende tilmeldingssystem finanstilmelding.dk. Du bliver automatisk videresendt til tilmeldingsblanketten. Hvis du ønsker at tilmelde dig fag, som ligger uden for uddannelsen, så skal du tilmelde dig direkte hos Erhvervsakademi Aarhus.

Uddannelsen gennemføres primært som dagundervisning, men på enkelte fag vil du opleve en blanding af dag- og aftenundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Administration af boligudlejningsejendomme

Startdato: Marts 2021

Pris: 6.345 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt

Startdato: Marts 2021

Opstartsgaranti

Pris: 8.250 kr.

Læs mere

Analyse af regnskabsdata

Startdato: Marts 2021

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Andelsbolig og ejerforeninger

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Bolig I

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Bolig II

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Data, marked og afsætning

Startdato: 01-03-2021

Pris: 6.695 kr.

Tidspunkt: 5 dage og 2 aftener

Læs mere

Ejendomsinvestering og finansiering

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Finansiel regulering og compliance

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Finansielle forretninger

Startdato: Marts 2021

Pris: 8.695 kr.

Læs mere

Investering

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Kredit til private

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Pension

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Rådgivning og kommunikation

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.540 kr.

Læs mere

Skat - privat

Startdato: Marts 2021

Pris: 4.455 kr.

Læs mere

Årsrapport og virksomhedsanalyse

Startdato: Marts 2021

Pris: 6.345 kr.

Læs mere

Ejendoms- og skatteregnskab

Startdato: 02-03-2021

Pris: 6.345 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Ejendomshandel I

Startdato: 02-03-2021

Pris: 6.345 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Erhvervsjura i den finansielle sektor

Startdato: 02-03-2021

Pris: 6.695 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Samfundsøkonomi

Startdato: 02-03-2021

Pris: 6.920 kr.

Tidspunkt: 5 dage og 4 aftener

Læs mere

Ejendomshandel II

Startdato: 03-03-2021

Pris: 6.345 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Omsætning af fast ejendom

Startdato: 03-03-2021

Pris: 8.155 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Erhvervslejeret

Startdato: 09-03-2021

Pris: 4.455 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Revision og årsrapport

Startdato: September 2021

Pris: 8.265 kr.

Læs mere

Virksomhedens investering og finansiering

Startdato: September 2021

Pris: 6.695 kr.

Læs mere

Tanja Kristensen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Tanja Brøndum Kristensen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6164