Kvalificering og validering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du deltage i arbejdet med at bevise, at måleudstyr måler korrekt og inden for specifikationerne i praksis. Du lærer altså at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg. Når du har taget faget, kan du selvstændigt varetage fagligt/tekniske delopgaver og deltage i planlægning af kvalificeringsprojekter.

Indhold

  • Kravsspecifikationer
  • Designkvalificering (DQ)
  • Installationskvalificering (IQ)
  • Funktionskvalificering (OQ)
  • Produktionskvalificering (PQ) – validering
  • SOP, protokoller og dokumentationskrav
  • Statistiske metoder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Dit udbytte

Når du har taget 'kvalificering og validering', kan du:

  • håndtere situationer vedrørende kvalificering og validering
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende kvalificering og validering
  • udvikle egen praksis vedrørende kvalificering og validering

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Kvalificering og validering' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "kvalificering og validering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Kvalificering og validering

Startdato: 13-09-2023

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Kvalificering og validering

Startdato: 10-09-2025

Pris: 13.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag