Kvalificering og validering

Tag 'kvalificering og validering' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du deltage i arbejdet med at bevise, at måleudstyr måler korrekt og inden for specifikationerne i praksis. Du lærer altså at kvalificere måleudstyr og validere målinger i virksomhedens udstyr og anlæg. Når du har taget faget, kan du selvstændigt varetage fagligt/tekniske delopgaver og deltage i planlægning af kvalificeringsprojekter.

Det lærer du om

  • Kravsspecifikationer
  • Designkvalificering (DQ)
  • Installationskvalificering (IQ)
  • Funktionskvalificering (OQ)
  • Produktionskvalificering (PQ) – validering
  • SOP, protokoller og dokumentationskrav
  • Statistiske metoder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'kvalificering og validering', kan du:

  • håndtere situationer vedrørende kvalificering og validering
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende kvalificering og validering
  • udvikle egen praksis vedrørende kvalificering og validering

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'kvalificering og validering' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'Kvalificering og validering' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Kvalificering og validering

Startdato: 13-09-2023

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Download mødeplan (pdf)

Kvalificering og validering

Startdato: 24-02-2026

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.