Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed

Gyldig fra august 2017

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Studieordning - national del) (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Studieordning - lokal del (pdf)
Rettelsesblad til studieordningens lokale del vedr. eksamener på 1. og 2. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Rettelsesblad til studieordningens lokale del vedr. eksamen på 1. semester i netværks- og kommunikationssikkerhed (pdf)