Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i it-sikkerhed

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2022.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

For studerende med studiestart efter 1. august 2022

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del) (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

For studerende med studiestart før 1. august 2022

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del) (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

For studerende med studiestart før 1. august 2022
Del 2: Rettelsesblad til studieordningens lokale del vedr. eksamener på 1. og 2. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til studieordningens lokale del vedr. eksamen på 1. semester i netværks- og kommunikationssikkerhed (pdf)