Studerende Uddannelse Aarhus MDU 6244

Catch-it! Non-formal academy of activities

Innovationsprojektet undersøger, om ikke-formelle læringsmetoder kan øge internationale studerendes muligheder for praktikpladser og jobs i Danmark.

Erhvervsakademi Aarhus vil i samarbejde med projektets partnere udvikle en Best Practice for ikke-formelle læringsmetoder på baggrund af erfaringer fra Polen, Portugal og Danmark. Projektet har til formål at forbedre kvaliteten og relevansen af tilbuddene inden for ikke-formel læring til studerende.

I løbet af projektet vil forskellige ikke-formelle læringsmetoder undersøges, udvikles og afprøves.

Hvad er ikke-formel læring?

Ikke-formel læring er den slags læring, der opstår som supplement eller et alternativ til formel læring. Ikke-formel læring er relativt organiseret og kan have læringsmål, der er tilpasset den enkeltes behov. Metoderne der anvendes i ikke-formel læring er typisk workshops, cases og praktiske øvelser. Forholdet mellem underviser og studerende har en mindre formel karakter og er i højere grad baseret på samarbejde. Ikke-formel læring understøtter i højere grad de bløde kompetencer som arbejdstagerne efterspørger som eksempelvis sociale kompetencer, give feedback, samarbejde med andre og løse konflikter.

Arbejdsløshed sætter fokus på ikke-formel læring

Et stigende antal unge i Europa oplever, at det er svært at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Dette resulterer i, at en stor procentdel af ungdomsårgangene går arbejdsløse. Har uddannelsesinstitutionerne været i stand til at klæde de studerende på til de jobs, som arbejdsmarkedet udbyder? Er der et skel mellem uddannelse og arbejdsmarkedet? Disse spørgsmål vil projektet undersøge.

Efterspørgsel efter samarbejdsevner

Undersøgelser viser, at arbejdsmarkedet i høj grad efterspørger ”bløde” kompetencer som eksempelvis evnen til at samarbejde med andre og handlekraft. Kompetencer, som læres bedst gennem ikke-formelle læringsmetoder.

På Erhvervsakademi Aarhus oplevede vi særligt, hvordan de internationale studerende havde udfordringer med at få praktikpladser og jobs i Danmark. Derfor valgte vi at indgå i projektet med en interessere i at undersøge, hvordan den ikke-formelle læring kan integreres i de formelle uddannelsesrammer, som Erhvervsakademi Aarhus som uddannelsesinstitution må agere inden for, og herved klæde de internatonale studerende bedre på til at få praktik og jobs i Danmark.

Samarbejdspartnere

Projektperiode

  • Projektperiode: 1. juni 2015 – 31. maj 2017

Resultater

 

Projektleder:

Jesper Klintrup Nielsen

Telefon

7228 6226

Stilling

chefkonsulent

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden