Bryggeri Undervisning 0181

Verdensgrise - teknologi i svineproduktion

Forskningsprojektet vil identificere tekniske muligheder for at få miljøstyring, dyrevelfærd og økonomi til at gå hånd i hånd i dansk svineproduktion.

Dansk svineproduktion skal fastholde sin position som verdens førende inden for teknologi. Deraf navnet ”Verdensgrise”.

Forslag til bedre produktionssystemer

Projektet vil afdække de tekniske muligheder for at lave en miljømæssigt bæredygtig svineproduktion, der også har høj kvalitet med hensyn til dyrevelfærd.

Formålet med projektet er at kombinere resultater fra eksisterende forskning inden for miljø og dyreadfærd. Det skal give forslag til tekniske løsninger for indretning af stalde og anvendelse af husdyrgødningen, så det både tilgodeser miljøhensynet og hensynet til dyrenes velfærd.

Projektet er overvejende et litteraturstudium, som spænder fagligt bredt. Det involverer:

  • viden om emissioner og deres oprindelse
  • mulighederne for at forhindre at emissioner opstår
  • potentialet for at kontrollere emissioner bedre

Tilsvarende studeres svins naturlige adfærd samt fysiologiske og sociale behov for at se på, hvordan stalde kan tilpasses svinenes behov, samtidig med at emissioner og energiforbrug minimeres.

Skitseforslag til nye staldsystemer

Projektet formidler bearbejdet viden fra international forskning og giver forslag til nye stald- og gødningshåndteringssystemer på idéplan. Med udgangspunkt i den indsamlede viden om emissioner fra svineproduktion og dyrenes naturlige adfærd gives der forslag til indretning af stalde og behovet for udvikling af ny miljøteknik.

Staldkonceptet modelleres, så nye tekniske styringsmuligheder anvendes til at skabe en svinebolig, der effektivt opdeles i funktionelle zoner, tilpasset dyrenes naturlige adfærd. Zoneopdelingen skal samtidig sikre minimale emissioner af miljøskadende stoffer og en høj udnyttelse af udskilte næringsstoffer fra svinene.

Den væsentligste viden samles desuden i en række faglige artikler, og resultaterne forventes at blive fremlagt på Svinekongressen 2016.

Vigende konkurrenceevne og manglende bæredygtighed i landbruget

Landbruget (mest husdyrbruget) er årsag til en meget væsentlig del af emissionen af drivhusgasser på verdensplan. Samtidig udledes plantenæringsstoffer til vandmiljøet. Der findes en bred vifte af teknologier til at reducere emissionerne, men hverken myndigheder eller landmænd har nødvendigvis et godt overblik over alle de tekniske muligheder, og hvordan de bedst kombineres.

Især svineproduktionen beskyldes for at have en lav standard for dyrevelfærd. Der findes flere løsninger til forbedring af dyrevelfærden, som enten kan have en positiv eller negativ effekt på miljøhensynet og landmændenes økonomi.

Økonomien i dansk landbrug skranter, og med den nuværende indretning af produktionssystemerne er det vanskeligt at imødekomme krav om bedre miljøkontrol og højere dyrevelfærd, uden at det belaster økonomien yderligere.

Der er derfor behov for at finde frem til nye produktionssystemer, der kan sikre både miljø, dyrevelfærd og økonomi, så husdyrproduktionen på længere sigt bliver bæredygtig.

Hovedkonklusioner

Artikler

Dialog med Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Samarbejdspartner er Brian Jakobsen, seniorforsker, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO)

En anden forventet samarbejdspartner i projektet er det grønne teknologilaboratorium Meatfield Farm Hedensted.

Projektperiode

  • Projektperiode: 1. august 2015 – 31. juli 2016
  • Projektets officielle titel: Samspil mellem miljøstyring, dyrevelfærd og driftsresultat i svineproduktion

Projektleder:

Hanne Troels Jensen

Telefon

7228 6150

Stilling

ressource direktør

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden