Datakompetente studerende

Med det mål at skabe datakompetente studerende udvikler projektet undervisningen i grundlæggende datahåndtering og -forståelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Evnen til at forstå og kunne arbejde med data er på vej til at blive en vigtig kompetence inden for de fleste brancher – også de brancher, som Erhvervsakademi Aarhus uddanner til.

Projektet tager afsæt i dokumenterede behov for at indbygge datahåndtering og -forståelse i en bredere vifte af uddannelser, end det hidtil har været tilfældet.

E-bog med anbefalinger til undervisere

Konsistent linje for undervisning i data

Projektets formål er at skabe en konsistent linje for undervisning i grundlæggende dataforståelse og –håndtering på tværs af Erhvervsakademi Aarhus’ uddannelser. Konkret udvikles undervisningsmaterialer, som kan bruges af de forskellige uddannelser. Det sker på baggrund af en intern udviklingsproces med deltagelse af flere kompetencecentre og inddragelse af eksterne interessenter.

Fremtidens medarbejdere skal være datakompetente

Digitalisering af samfundet tager fart, og virksomhederne har allerede nu et stigende behov for tilførsel af digitale kompetencer, der sætter dem i stand til at udnytte de digitale muligheder.

Undersøgelser fra ind- og udland dokumenterer, at uddannelsessektoren har en presserende opgave i at indbygge dataforståelse og -håndtering i uddannelserne, så fremtidens nyuddannede matcher arbejdsmarkedets behov.

Video: Derfor er det vigtigt med datakompetente studerende

Tværgående samarbejde

Forskningsprojektet realiseres i et tværgående samarbejde mellem følgende kompetencecentre på Erhvervsakademi Aarhus:

  • Digital kommunikation og multimedie
  • Finans og økonomi
  • Jordbrug og byggeri
  • Ledelse og HR
  • Service, markedsføring og entreprenørskab

Projektperiode og kontaktperson

  • Projektperiode: 1. august 2017 – 31. december 2021
  • Projektleder: Christina Søgaard Jensen
Christina Søgaard Jensen

Kontakt

Christina Søgaard Jensen

digital læringskoordinator

Mail: chsj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6347