Studieordning

International handel og markedsføring

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2019

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul, international sommerskole og personlige kompetencer og karakteregenskaber (pdf)

Årgang 2018

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De lokale dele fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i tilrettelæggelse af eksamener på 2. semester (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i fordybelsesspor på 2. semester (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

Gyldig fra juni 2017

Denne studieordning består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen

  1. Studieordning - national del (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark
  2. Studieordningens institutionsdele fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus. De kommer i tre dele:
    Del 2: Institutionsdel (pdf)
    Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
    Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014-2016

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordningens institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.