Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad vedr. 2. semestereksamen: Branche og konkurrenter & Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Tidligere studieordninger

Februar 2020

Del 2: Lokal del (pdf)

2019

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul, international sommerskole og personlige kompetencer og karakteregenskaber (pdf)

2018

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i tilrettelæggelse af eksamener på 2. semester (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i fordybelsesspor på 2. semester (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

Juni 2017

Del 1: National del (pdf) 
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in International Sales and Marketing

Applies to all students who are enrolled on the programme from 20 August 2018

Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 2 - correction sheet: Regarding 2nd semester exams (pdf)
Part 3: Immersion lines (pdf)
Part 3 - correction sheet: Regarding Immersion lines (pdf)
Part 4: Institutional Subject Element B – Specialty module, summer school and AU BSS (pdf)

Applies to all students who are enrolled on the programme from June 2017

Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Immersion line (pdf)
Part 4: Elective subject element - Speciality module - Subject catalogue (pdf)

Applies to all students who are enrolled on the programme from 2014

Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)