Studieordning

Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul, international sommerskole og personlige kompetencer og karakteregenskaber (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)

Årgang 2018

Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i tilrettelæggelse af eksamener på 2. semester (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i fordybelsesspor på 2. semester (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

Gyldig fra juni 2017

Del 1: National del (pdf) 
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014-2016

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)