Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 15. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del - for studerende indskrevet fra 20/8 2023 (pdf)
Del 1: National del - for studerende indskrevet fra 20/8 2022 (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15/8 2023 (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet fra 15/8 2021 (pdf)
Del 3: Specialiseringer (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Fordybelsesspor - december 2022 (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - december 2022 (pdf)

Del 1: National del - for studerende indskrevet før 20/8 2022 (pdf)
Del 2: Lokal del - for studerende indskrevet før 15/8 2021  (pdf)

August 2021
Del 3: Fordybelsesspor - december 2021 (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - december 2021 (pdf)

August 2020
Del 2: Rettelsesblad vedr. 2. semestereksamen: Branche og konkurrenter & Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement (pdf)

Februar 2020
Del 2: Lokal del (pdf)

2019
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement – specialemodul, international sommerskole og personlige kompetencer og karakteregenskaber (pdf)

2018
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i tilrettelæggelse af eksamener på 2. semester (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokaldel vedr. ændring i fordybelsesspor på 2. semester (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

Juni 2017
Del 1: National del (pdf) 
Del 2: Institutionsdel (pdf)
Del 3: Fordybelsesspor (pdf)
Del 4: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog (pdf)

2014
Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in International Sales and Marketing

Applies to all students who are enrolled on the programme from 20 August 2018
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 2 - correction sheet: Regarding 2nd semester exams (pdf)
Part 3: Immersion lines (pdf)
Part 3 - correction sheet: Regarding Immersion lines (pdf)
Part 4: Institutional Subject Element B – Specialty module, summer school and AU BSS (pdf)

Applies to all students who are enrolled on the programme from June 2017
Part 1: National part (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Immersion line (pdf)
Part 4: Elective subject element - Speciality module - Subject catalogue (pdf)

Applies to all students who are enrolled on the programme from 2014
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)