Jordbrug, studieretningen natur og miljø

Niveau

Professionsbachelor som overbygning

ECTS

90

Varighed

1½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0002

Styrk dine kompetencer inden for natur, miljø og klima. 

1½-årig professionsbacheloruddannelse, som bygger oven på jordbrugsteknolog- eller miljøteknologuddannelsen. Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Du styrker dine kompetencer inden for natur- og miljøområdet og bliver bedre rustet til at analysere, planlægge, udvikle og kommunikere. Du får viden og værktøjer, så du bliver i stand til at løse komplekse problemstillinger på højt niveau i projektledelses, salgs-, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger.

Med en opdateret bred og dybere teoretisk viden bliver du en medarbejder, der kan matche fermtidens udfordringer inden for vigtige områder som fx bæredygtighed og klimaforandringer.

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i jordbrug. På uddannelsen her i Aarhus tilbyder vi studieretningen 'natur og miljø'.

Vi tilbyder studieretningen 'natur og miljø'

Med studieretningen 'natur og miljø' får du viden og erhvervsspecialiserede kompetencer målrettet dit kommende job.

Du kan i høj grad tone din uddannelse i den retning, du ønsker, bl.a. med valg af projektopgaver, praktikvirksomhed og bachelorprojekt.

Arbejd med relevante, komplekse problemstillinger

Med en professionsbachelor sikres du en større og dybere grundviden, som du kan anvende i dit job efter uddannelsen. Du bliver bedre til igen og igen at søge ny viden og derved bidrage til værdiskabelsen i virksomheder og samfund. 

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Innovation og entrepreneurship
Professionsbachelor som overbygning

Innovation og entrepreneurship

Lær at udvikle forretningsideer og prøve dem af i praksis. For dig, der drømmer om egen virksomhed eller dig, der vil arbejde med innovation.

Innovation og entrepreneurship
Laboratorie- og fødevareteknologi
Professionsbachelor som overbygning

Laboratorie- og fødevareteknologi

Bliv klædt på til at gøre karriere i et laboratoriemiljø, hvor du løser analytiske og praktiske opgaver inden for udvikling, forskning og produktfremstilling.

Laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre af hver 20 ugers varighed. 

1. og 2. semester: Grundlæggende viden og studieretningsfag

Du har både virksomhedsrettede fag og specifikke natur- og miljørelaterede fag.

Med de virksomhedsrettede fag får du grundlæggende viden inden for bl.a. skriftlig fremstilling, metode, kommunikation, projektledelse, salg, forretningsudvikling mv.

De natur- og miljøspecifikke fag ruster dig til mødet med de store muligheder og udfordringer, samfundet står over for i forhold til natur, miljø og klima.

Der er undervisning i 15-16 uger og eksamensperiode de resterende 4-5 uger. I eksamensperioden arbejder du med de fagområder, som interesserer dig. Du skriver typisk et projekt, eller tager en anden form for eksamen. Undervisningen lærer dig at kombinere viden med praksis. Den afsluttende eksamen tager udgangspunkt i semestrets fag, men du vælger selv dit fokus.

3. semester: Praktik og bachelorprojekt

Du skal i praktik i en selvvalgt virksomhed. I forbindelse med din praktik skriver du et bachelorprojekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Dit afsluttende semester giver dig brugbar erhvervsindsigt og mulighed for yderligere specialisering inden for lige netop dine interesser.

Du kan tage til udlandet på studie- eller praktikophold (et helt semester, svarende til 30 ECTS) i løbet af din uddannelse.

Hør om tre bachelorprojekter

I tre episoder af JIDs podcast-serie "Grøn lyd" kan du høre om de bachelorprojekter, som i 2021 blev præmieret med JID-prisen for deres grønne faglighed.

Hør de tre podcast-afsnit her (ca. 12 min. hver)

Studieordning

Find den her
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i jordbrug, studieretningen natur og miljø, på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • Jordbrugsteknolog
  • Miljøteknolog

Se hvilke vurderingskriterier, vi behandler ansøgninger ud fra

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuelle krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger på NemStudie

Uddannelsens officielle navn er: Professionsbachelor i jordbrug. Du skal ikke vælge studieretning ved ansøgning. 

Hvis du vil søge ind på flere uddannelser, så kan du tilføje dem på NemStudie.

Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

 

I tvivl om sprogkrav, grænsekvotienter, udregning af gennemsnit og venteliste?

Find alle svar

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som professionsbachelor får du god kontakt til det arbejdsmarked, du bliver en del af, når du er færdiguddannet. Kontakt til virksomheder og erhvervsrelaterede problemstillinger giver dig en fornemmelse for, hvad erhvervslivet har brug for, og hvad du selv kan bidrage med.

Med en professionsbachelor i jordbrug får du en større grundviden inden for fx kemi og stofomsætning. Du bliver bedre til igen og igen at søge ny viden, når det kræves, og du bliver den medarbejder, som kan sikre udvikling og fremdrift i en virksomhed, som arbejder med komplekse problemstillinger.

Mød Anna og hør om hendes job i den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP (tidligere Orbicon)

Her får du job

Som professionsbachelor i jordbrug bliver du en kompetent sparringspartner. Dine opgaver bliver fx rådgivning, forvaltning, planlægning og ledelse. Du kan arbejde på mange forskellige niveauer i såvel danske som internationale virksomheder.

Mulighederne afhænger af dit talent og dine ambitioner. Du kan fx finde job inden for:

  • rådgivende ingeniørvirksomheder med fokus på vand, forurening mv.
  • rådgivning og salg - inden for næsten hele det grønne område
  • forsøgs- og forskningsvirksomheder
  • undervisning
  • forvaltning i offentlige virksomheder

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Telefon Studerende 1314

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om det faglige indhold på uddannelsen?

Jens Brøgger

Telefon

7228 6440

Stilling

lektor

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her