Tastatur Computer 1200

E for eksport – er e-handel nøglen til øget eksport i SMV?

Hvilke ressourcer og kompetencer er kritiske for opstart af e-eksport i danske SMV´er?

Forskningsprojektet undersøger, hvilke ressourcer og kompetencer der er afgørende for opstart af e-eksport i danske SMV´er.

Projektet har fokus på planlægnings- og opstartsfasen på nye eksportmarkeder – dvs. på SMV´er, der enten skal ind på et helt nyt eksportmarked, eller kun har sporadiske aktiviteter på et givent eksportmarked.

Projektet afdækker eksisterende litteratur om emnet, inddrager eksperter på området, samt undersøger praksis i udvalgte SMV´er, som enten allerede har etableret e-eksport eller som ønsker at igangsætte e-eksport.

Formålet er at belyse virksomhedernes overvejelser og adfærd i forbindelse med opstart af e-eksport. Der er særligt fokus på at undersøge, hvordan de går til opgaven i praksis samt hvilke ressourcer og kompetencer, der er afgørende i opstartsfasen.

Ud fra litteratur og empiri udarbejdes en række praktiske anbefalinger, der kan hjælpe danske SMV´er i gang med e-eksport.

Projektets baggrund og formål

Eksport er vigtig for danske virksomheders konkurrenceevne og for samfundsøkonomien generelt set. Men 90 % af Danmarks eksport drives af en mindre gruppe af store og mellemstore virksomheder, mens mange af de mindre virksomheder har ingen eller begrænset eksport.

Der er således et stort uudnyttet potentiale for eksport i mange af de små og mellemstore virksomheder, der udgør Erhvervsakademi Aarhus' aftagere. Mangel på ressourcer til at opsøge nye markeder nævnes som en de faktorer, der afholder danske SMV´er, fra opstart af eksport (Dansk Industri, 2018).

Da e-handel og digitalisering potentielt kan gøre internationalt salg mindre omkostningstungt, er det interessant at undersøge, om e-handel åbner op for muligheder for at få flere SMV´er i gang med at eksportere.

Det kræver, at virksomhederne tager de nye teknologier til sig – og det gør danske SMV´er, ifølge tal fra Dansk Industri, ikke i tilstrækkeligt omfang. Samtidig viser undersøgelser fra FDIH (Foreningen for Dansk Internet Handel) dog, at hver tredje danske webbutik, hvoraf mange er SMV´er, pt. sælger til udlandet. Samme undersøgelse viser, at 80% af de danske webbutikker enten sælger eller planlægger at sælge til udlandet.

Der er altså stor interesse for digital eksport blandt virksomheder med webshops, og en større andel end gennemsnittet af danske virksomheder er allerede lykkedes med at igangsætte e-eksport.

Disse undersøgelser har ført til en undren over, hvad der er afgørende for at danske SMV´er går i gang med e-eksport. Handler det om virksomhedens eksporterfaring, om økonomiske ressourcer, digitale kompetencer i virksomheden, er det ledelsens mind-set og ambitioner, der er afgørende, eller noget helt andet?

På baggrund af ovenstående undersøger projektet, hvordan udvalgte virksomheder går til opgaven i praksis samt hvilke ressourcer og kompetencer der er behov for ved opstart af e-eksport i danske SMV´er.

Projektets målgruppe

Projektets målgruppe er både ejerledere og medarbejdere i SMV’er og studerende og undervisere på erhvervsakademier, som ønsker viden på området.

Undersøgelsen omfatter forskellige typer af SMV: både B2C og B2B virksomheder, iværksættervirksomheder og etablerede virksomheder samt virksomheder med og uden etableret e-handel på det danske marked.
På denne måde opnås en dyb indsigt i SMV´ers overvejelser og adfærd i forbindelse med opstart af e-eksport i en bredere kontekst.

Problemstillingen er relevant for et bredt udvalg af erhvervsakademiets uddannelser, fx uddannelser inden for salg og markedsføring samt uddannelser inden for multimedie og digitalisering.

Projektet kan indgå som et bidrag til den løbende opdatering af uddannelsernes faglige indhold, så de matcher aftagervirksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft.

Dertil kommer, at aftagervirksomheder på uddannelsesudvalgsmøder på uddannelser inden for salg og markedsføring har efterlyst bedre internationaliseringskompetencer hos praktikanter og dimittender.

Derudover har undersøgelsens resultater relevans for akademiets aftagervirksomheder.

Projektets mål og forventede resultater

  • Mål 1: At udarbejde anbefalinger, der kan understøtte og fremme e-eksport i danske SMV’er.
  • Mål 2: At udvikle viden, færdigheder og kompetencer hos studerende på et bredt udvalg af erhvervsakademiets uddannelser gennem opdateret undervisningsmateriale. Salg via e-eksport kan være relevant for uddannelser inden for både salg og markedsføring, digitalisering og multimedie.

Succeskriterier og effekter

Succeskriterier omfatter opnåelse af de nævnte mål. Effekter vil være:

  • At anvende og udbrede projektets konklusioner generelt i undervisningen på IHM (Bachelor og Diplomuddannelse), og dermed generelt at understøtte IHM-studerende på et område, som erhvervslivet efterspørger kompetencer inden for.
  • At udbrede viden om afgørende faktorer samt praktiske anbefalinger i forbindelse med opstart af e-eksport i danske SMV’er, forventeligt gennem en e-bog med praktiske anbefalinger målrettet SMV’er med ambitioner om e-eksport.

Projektperiode 

  • Projektperiode: April 2019 - marts 2021

Vidensprodukter

E for eksport

E-bog: E for eksport

E-bogen gør dig klogere på hvilke forhold, der er afgørende for, at danske SMV’er går i gang med e-eksport, og hvordan de går til opgaven i praksis. I e-bogen kommer vi også med 10 anbefalinger til e-eksport.

Hent e-bog

Projektleder:

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor

Projektleder:

Tine Frandsen

Telefon

7228 6166

Stilling

chefkonsulent

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden