Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder.

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen. Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg er en oplagt videreuddannelse for dig, der allerede har en uddannelse som anlægsgartner. 

Jordbrugsteknologer kan også udarbejde licitationsmateriale for nyanlæg og pleje- og driftsopgaver. Større projekter styres med fokus på økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt AB18 eller ABService.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Studieretningen 'landskab og anlæg' udbydes kun på Erhvervsakademi Aarhus. 

Fagområder 

 • Anlæg og planteanvendelse
 • Jord, planter og vækst
 • Anlæg, konstruktioner og materialer
 • Opmåling og grafisk fremstilling
 • Plejeplanlægning og GIS
 • Formgivning og projektering
 • Projekt- og entreprisestyring
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Ledelse af medarbejdere
 • Formidling og kommunikation

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Uddannelsens opbygning

På 'landskab og anlæg' har du altid gang i et tværfagligt projektarbejde. Her skaber du selv nye løsninger sammen med dine holdkammerater. I projekterne arbejder du med en virkelig og aktuel problemstilling, som knyttes sammen med den den faglige teori. 

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

1. semester: Registrering og analyse af grønne områder

Projektarbejder om metode og projektskrivning, park eller ledelse.

Emner
Ledelse Metode og formidling
Jordbundslære
Anlæg og planter
Registrering og opmåling

2. semester: Ledelse, projektering og pleje af grønne områder

Projektarbejder om by og træer, plejeplanlægning eller tilbudsberegning.

Emner
Økonomi og tilbud
Formgivning
Anlæg og konstruktion
Planteanvendelse og plejeplanlægning
Projektstyring
GIS

3. semester: Planlægning og styring af anlægsgartnerarbejde

Projektarbejder om faglig formidling eller tilbud og styring.

Du skal vælge mellem ”speciale A: Anlægsgartneri” eller ”speciale B: Projektering”.

Emner
Formidling
Entreprisestyring
Økonomistyring
Speciale A eller B
Valgfag

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • driftsleder
 • projektleder
 • formand
 • konsulent

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)

 • gartnerformand
 • distriktsgartner
 • kirkegårdsleder
 • projektmedarbejder

Salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)

 • afdelingsleder
 • salgskonsulent

Selvstændig

 • anlægsgartner
 • havekonsulent

Tegnestuer

 • projektmedarbejder
 • tilsynsførende

Undervisning

 • faglærer

Bliv professionsbachelor inden for landskab og anlæg på 1½ år

Som jordbrugsteknolog kan du blive professionsbachelor i jordbrug på 1½ år.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du, som det eneste sted i Danmark, få en professionsbacheloruddannelse inden for landskab og anlæg. Så får du en sammenhængende 3½-årig uddannelse med fokus på landskab og anlæg - og stærke kompetencer i planlægning, strategi og forretningsudvikling.

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på den 1½-årige professionsbacheloruddannelse på lige vilkår med andre ansøgere.

Flere jobmuligheder for dig, som læser videre til professionsbachelor

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • afdelingsleder på højere niveau
 • projektchef

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber)

 • projektleder
 • driftsansvarlig
 • afdelingsleder

Tegnestuer

 • byggeleder
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Henrik Mehlsen Sørensen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Henrik M. Sørensen

lektor

Mail: hms@eaaa.dk

Telefon: 7228 6411