Studerende Uddannelse Aarhus Jordbrug 0148

Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder.

Jordbrugsteknologer med speciale i landskab og anlæg udarbejder tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaverne i en anlægsgartnervirksomhed eller en kommunal parkforvaltning.

Som jordbrugsteknolog har du kontakt til kunder og borgere, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne.

Studieretningen 'landskab og anlæg' udbydes kun på Erhvervsakademi Aarhus. 

Se video, hvor den specialeansvarlige fortæller om specialet

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er de første tre semestre bygget op over seks hovedtemaer, der hver varer et halvt semester:

 1. Stedet, hvor du studerer parkers rekreative og grønne elementer og lærer at registrere professionelt.
 2. Virksomheden, hvor du studerer virksomheder i den grønne branche og lærer om deres opbygning og forretning.
 3. Projekt, hvor du projekterer grønne anlæg og kalkulerer pris.
 4. Produktion, hvor du planlægger udførelse og udvikling af driftsopgaver med bl.a. GIS (Geographic Information System).
 5. Styring, hvor du planlægger, kalkulerer og budgetterer større entrepriser i en grøn virksomhed.
 6. Speciale, hvor du selv vælger dit studieemne inden for enten projektering eller anlægsgartneri.

På uddannelsen arbejder du med aktuelle og virkelige projekter og deltager i dialogbaseret klasseundervisning. Der er en tværfaglig eksamen efter hvert semester baseret på projektarbejde individuelt og i grupper.

Fjerde semester består af praktik i en privat eller offentlig grøn virksomhed og det afsluttende eksamensprojekt med selvvalgt emne.

Få et overblik over uddannelsen pr. semester:

Studieordning

Find den her

Sammenlign grønne uddannelser

Vi samarbejder med Det Grønne Partnerskab om at fremme rekrutteringen til den grønne branche. På grønnekarriereveje.dk kan du prøve en uddannelsesvælger, som sammenligner seks forskellige grønne uddannelser.

Eksempler på praktikvirksomheder

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Jobmuligheder

 • Driftsleder / projektleder / formand / konsulent hos private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)
 • Gartnerformand / distriktsgartner / kirkegårdsleder / projektmedarbejder hos offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)
 • Afdelingsleder / salgskonsulent inden for salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)
 • Selvstændig anlægsgartner eller havekonsulent
 • Projektmedarbejder / tilsynsførende på tegnestuer
 • Undervisning

Tag mere uddannelse

Med den 2-årige jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg har du gode muligheder for at videreuddanne dig til professionsbachelorniveau.

Bliv urban landskabsingeniør på 2 år

Du kan få 2 års merit til professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør på Erhvervsakademi Aarhus. Du begynder direkte på uddannelsens 3. år. 

Du får altså en sammenhængende 4-årig uddannelse og stærke kompetencer i grøn planlægning og projektering, ledelse og forretningsudvikling. Som urban landskabsingeniør er dine jobmuligheder bl.a.:

 • Afdelingsleder / projektchef hos private firmaer (fx anlægsgartnere og entreprenører)
 • Projektleder / driftansvarlig / afdelingsleder hos offentlige/halvoffentlige organisationer og myndigheder (fx kommuner og boligselskaber)
 • Projekterende medarbejder på landskabsarkitekttegnestuer
 • Produktkonsulent hos leverandører
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Henrik M. Sørensen

Telefon

7228 6411

Stilling

lektor

Telefon Studerende 1314

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook