Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Vær med til at projektere, anlægge og pleje grønne områder.

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder og bliver i stand til at lede og styre opgaven i udførelsesfasen.

Jordbrugsteknologer kan også udarbejde licitationsmateriale for nyanlæg og pleje- og driftsopgaver. Større projekter styres med fokus på økonomi, tidsplaner, mandskab og materiel samt AB18 eller ABService.

Jordbrugsteknologer har kontakt til kunder, varetager ledelse af medarbejdere og sikrer kvaliteten i opgaverne. Du kan få job i både den private og den offentlige sektor.

Studieretningen 'landskab og anlæg' udbydes kun på Erhvervsakademi Aarhus. 

Fagområder på studieretningen 'landskab og anlæg'

 • Anlæg og planteanvendelse
 • Jord, planter og vækst
 • Anlæg, konstruktioner og materialer
 • Opmåling og grafisk fremstilling
 • Plejeplanlægning og GIS
 • Formgivning og projektering
 • Projekt- og entreprisestyring
 • Økonomistyring
 • Kundekontakt
 • Ledelse af medarbejdere
 • Formidling og kommunikation

Se et eksempel på fordeling af lektioner på uddannelsen (pdf)

Jordbrugsteknologuddannelsens opbygning

På 'landskab og anlæg' har du altid gang i et tværfagligt projektarbejde. Her skaber du selv nye løsninger sammen med dine holdkammerater. I projekterne arbejder du med en virkelig og aktuel problemstilling, som knyttes sammen med den den faglige teori. 

Få et overblik over uddannelsen i figuren:

1. semester Registrering og analyse af grønne områder
Projektarbejder om metode og projektskrivning, park eller ledelse

Emner
Ledelse Metode og formidling
Jordbundslære
Anlæg og planter
Registrering og opmåling
2. semester Ledelse, projektering og pleje af grønne områder
Projektarbejder om by og træer, plejeplanlægning eller tilbudsberegning

Emner
Økonomi og tilbud
Formgivning
Anlæg og konstruktion
Planteanvendelse og plejeplanlægning
Projektstyring
GIS
3. semester Planlægning og styring af anlægsgartnerarbejde
Projektarbejder om faglig formidling eller tilbud og styring
Du skal vælge mellem ”speciale A: Anlægsgartneri” eller ”speciale B: Projektering”

Emner
Formidling
Entreprisestyring
Økonomistyring
Speciale A eller B
Valgfag
4. semester Praktik og afsluttende eksamensprojekt
Praktik
Eksamensprojekt

Bliv professionsbachelor inden for landskab og anlæg på 1½ år

Som jordbrugsteknolog kan du blive professionsbachelor i jordbrug på 1½ år.

På Erhvervsakademi Aarhus kan du, som det eneste sted i Danmark, få en professionsbacheloruddannelse inden for landskab og anlæg. Så får du en sammenhængende 3½-årig uddannelse med fokus på landskab og anlæg - og stærke kompetencer i planlægning, strategi og forretningsudvikling. 

Vær opmærksom på, at du skal søge om optagelse på den 1½-årige professionsbacheloruddannelse på lige vilkår med andre ansøgere. 

Jobmuligheder som jordbrugsteknolog

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • driftsleder
 • projektleder
 • formand
 • konsulent

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber, kirkesogne)

 • gartnerformand
 • distriktsgartner
 • kirkegårdsleder
 • projektmedarbejder

Salg og rådgivning (fx planteskoler, detailhandel)

 • afdelingsleder
 • salgskonsulent

Selvstændig

 • anlægsgartner
 • havekonsulent

Tegnestuer

 • projektmedarbejder
 • tilsynsførende

Undervisning

 • faglærer

Flere jobmuligheder for dig, som læser videre til professionsbachelor

Private firmaer (fx anlægsgartnere, entreprenører)

 • afdelingsleder på højere niveau
 • projektchef

Offentlige institutioner (fx kommuner, boligselskaber)

 • projektleder
 • driftsansvarlig
 • afdelingsleder

Tegnestuer

 • byggeleder
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Henrik Mehlsen Sørensen

Få vejledning om det faglige indhold på uddannelsen

Henrik M. Sørensen

lektor

Mail: hms@eaaa.dk

Telefon: 7228 6411