Laboratorie Studerende Proever Undervisning 0073

IMFABA - Local and sustainable protein production with improved faba beans

Erhvervsakademi Aarhus er partner i dette GUDP-støttede projekt, hvor vi skal bestemme proteinindhold og -sammensætning i forskellige hestebønnelinjer. Denne viden skal bruges i forbindelse med forædling af hestebønnesorter med højt proteinindhold, som er tilpasset det nordiske klima.

En af tidens store fokusområder er lokal dyrkning af planteprotein, hvilket kan være med til at reducere mængden af importeret foderprotein, herunder soja, og det kan også være med til at erstatte noget af det animalske protein forbrugerne indtager. Hestebønnen, som er en del af bælgplantefamilien ligesom ærter, lupin, hvide bønner og soja, er et godt bud på lokalt dyrket planteprotein.

Projektets formål og baggrund

I 1980’erne dyrkede man en del bælgfrugt (hovedsagelig ærter) i Danmark, men disse sorter var ikke tilpasset det danske klima, hvilket resulterede i meget svingende udbytte. Efter en periode med minimal dyrkning af bælgplanter er man i dag (2022) oppe på ca. 42.000 hektar. Inden for de sidste år har hestebønner vundet frem og står i dag for ca. 60 % af arealet dyrket med bælgplanter.

Hestebønner er tilpasset vidt forskellige klimaer, men giver især højt udbytte under milde og fugtige forhold, men er meget sensitive over for tørke. Det bevirkede at høstudbyttet af hestebønner blev meget lavt i 2018 grundet den meget varme og tørre sommer, hvilket var medvirkende til at arealet dyrket med hestebønner i 2019 næsten var halveret, sammenlignet med 2018.

Formålet med IMFABA projektet er at forbedre proteinsammensætning og mængden af protein i det modne hestebønnefrø samt forbedre hestebønnens tørkeresistens. I et tidligere projekt vedrørende hestebønner (NORFAB), blev der etableret en platform med genetisk viden, ekspertise og forædlingsmateriale, som bliver anvendt i IMFABA projektet. Det vil skabe basis for en langsigtet strategi i forædlingen af hestebønner med forbedre proteinsammensætning og -indhold, samt sikre landmanden godt udbytte, også i de tørre vækstsæsoner.

Resultater

Erhvervsakademi Aarhus har ansvar for udvikling af en hurtigmetode baseret på infrarød spektroskopi (NIR, Near Infra-Red) til måling af proteinindhold i de ca. 600 forskellige linjer af hestebønner, som bliver undersøgt i projektet.

Derudover, skal vi anvende de genetiske data (DNA-sekvenser) for hver enkelt linje til at bestemme protein og aminosyresammensætning i det modne frø ved hjælp af massespektrometri. Denne viden skal sammen med viden fra projektets øvrige partnere i projekter bruges af forædlerne til at forædle endnu bedre hestebønnesorter som bælgplanteafgrøder på de Nordeuropæiske marker.   

IMFABA projektet er tæt knyttet sammen med et af Erhvervsakademi Aarhus' forskningsprojekter 'Bønner på bordet – bælgplanter i fødevarer'. Kort fortalt, så kigger vi på bælgplanters egenskaber som proteinkilde, som kan bidrage til mere effektiv proteinudnyttelse i foder og fødevarer. Desuden har vi fokus på fødevarers holdbarhed, hvor vi blandt andet undersøger sammensætningen af mikroorganismer i forskellige plante- og hybridprodukter. Vi laver forbrugerundersøgelser for at få indblik i forbrugernes oplevelse af hybridprodukter, hvor noget af kødet er erstattet med bælgplanteprotein.

Samarbejde

Stig U. Andersen fra Aarhus Universitet er projektleder af IMFABA projektet.

Derudover har man har samlet forskere fra Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus Universitet og Københavns Universitet samt planteforædlere fra Sejet planteforædling og Nordic Seed. De skal i fællesskab forædle bedre hestebønnesorter til de danske samt Nordeuropæiske landmænd. Læs mere om IMFABA projektet her.

Projektperiode 

Projektperiode: april 2021 - marts 2025.

Vidensprodukter

Forskningsprojektet skal resultere i forskningsartikler, konference-bidrag, samt integration af den nye viden i kompetencecenterets uddannelser.

Projektleder:

Svend Secher Dam

Telefon

7228 6486

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden