Information for non-EU-ansøgere

Du er non-EU-ansøger, hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (dette gælder uanset din nationalitet), eller hvis du er statsborger fra et land uden for EU (dette gælder uanset din adgangsgivende eksamen).

15. marts kl. 12.00
 • Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (dette gælder uanset din nationalitet)
 • Hvis du er statsborger fra et land uden for EU (dette gælder uanset din adgangsgivende eksamen).
1. oktober kl. 12.00
 • Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (dette gælder uanset din nationalitet)
 • Hvis du er statsborger fra et land uden for EU (dette gælder uanset din adgangsgivende eksamen).

Bemærk at din adgangsgivende eksamen skal være afsluttet inden ansøgningsfristen. Undtaget herfra er:

 • ansøgere, der har en permanent opholdstilladelse – eller en opholdstilladelse med mulighed for permanent opholdstilladelse – i Danmark (inklusive alle EU-borgere) og som er ved at færdiggøre en gymnasial uddannelse i Danmark
 • ansøgere, der søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse som overbygning og som er ved at færdiggøre en dansk erhvervsakademiuddannelse.

Se de generelle adgangskrav til en erhvervsakademiuddannelse eller en 3½-4-årig professionsbacheloruddannelse

Se de generelle adgangskrav til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU, så anbefaler vi på det kraftigste, at du får en vurdering af dine kvalifikationer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen. Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Påkrævede bilag når du søger en erhvervsakademiuddannelse eller en 3½-årig professionsbacheloruddannelse:
 • Eksamensbevis fra din adgangsgivende uddannelse samt seneste karaktermeddelelser
 • Dokumentation for, at du efterlever sprogkrav til uddannelsen
  • Hvis du søger en dansksproget uddannelse - læs mere her
  • hvis du søger en engelsksproget uddannelse - læs mere her (på engelsk)
 • En 'verification form' med stempel og underskrift - læs mere her (på engelsk)
 • Anden relevant uddannelse
 • Dansk opholdskort samt opholdsbrev fra ministeriet, der bekræfter din opholdstilladelse
 • Kopi af pas (tag fx et billede af passet)
 • Motiveret ansøgning, som skal være en besvarelse af dette skema til motiveret ansøgning (word-dokument). Besvarelsen af skemaet indeholder begrundelse for dit uddannelsesvalg, kendskab til det faglige indhold på uddannelsen og karriereperspektiv. Download skemaet, udfyld og upload det sammen med din ansøgning. Bemærk at vi kun godtager motiverede ansøgninger, hvor dette skema er anvendt.
 • Kvittering for betaling af ansøgningsgebyr, se afsnit om ansøgningsgebyr nedenfor

Læs mere om optagelse i kvote 2 her

Påkrævede bilag når du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse:
 • Eksamensbevis fra din adgangsgivende videregående uddannelse (fx en erhvervsakademiuddannelse eller en 3½-årig professionsbacheloruddannelse)
 • Dokumentation for, at du efterlever sprogkrav til uddannelsen
  • Hvis du søger en dansksproget uddannelse - læs mere her
  • hvis du søger en engelsksproget uddannelse - læs mere her (på engelsk)
 • Dansk opholdskort samt opholdsbrev fra ministeriet, der bekræfter din opholdstilladelse
 • Kopi af pas (tag fx et billede af passet)
 • Motivationsbrev (max. 1 A4-side) med begrundelse for dit valg af uddannelse, kendskab til det faglige indhold på uddannelsen og et karriereperspektiv
 • Kvittering for betaling af ansøgningsgebyr, se nedenfor
Yderligere information

Al dokumentation skal være på dansk eller engelsk.

Bemærk at ansøgere, der skal betale ansøgningsgebyr (application fee), skal have færdiggjort deres adgangseksamen inden 15. marts (studiestart i august) eller 1. oktober (studiestart i januar).

Hvis din uddannelse eller dine suppleringsfag er taget i Danmark, skal du uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. En karaktermeddelelse er ikke gyldig.

Hvis du har søgt via optagelse.dk (studiestart i august), skal du uploade alle dine bilag til ansøgningen via optagelse.dk

Hvis du har søgt via det online ansøgningsskema her på Erhvervsakademiets hjemmeside (studiestart i januar og alle 1½-årige professionsbacheloruddannelser), skal du uploade alle bilag via linket i bekræftelsesmailen. Du kan få gensendt din kvittering her

Du skal uploade en ’verification form’ sammen med din ansøgning. Her skal du dokumentere, hvor mange timers undervisning, du har haft i alle relevante fag de sidste tre år af dit gymnasie-studie.

Download 'verification form' (information på engelsk)

Vi accepterer ikke andre verification forms end denne. Hvis du ikke uploader denne verification form, så kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Som non-EU-ansøger skal du betale et ansøgningsgebyr (application fee) på 100 euro.

Undtaget fra dette er:

 • ansøgere, der har en permanent opholdstilladelse – eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold – i Danmark (inklusive alle EU-borgere)
 • ansøgere, der har en midlertidig opholdstilladelse med en af følgende paragraffer: §7; §8 stk. 1 & 2; §9 stk. 1; og §9c stk. 1
 • ansøgere, der søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse og som på ansøgningstidspunktet er på sidste semester af en adgangsgivende dansk erhvervsakademiuddannelse

Det er dit ansvar at uploade dokumentation for ovenstående sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen.

Link til betaling (studiestart i august 2023 eller januar 2024)

Du skal uploade kvitteringen for din betaling sammen med din ansøgning. Hvis du ikke har betalt ansøgningsgebyret før 15. marts (studiestart i august) / 1. oktober (studiestart i januar), så bliver din ansøgning ikke vurderet.

Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du bliver optaget og fortsat er indskrevet på uddannelsen pr. 1. oktober (studiestart i august) / 1. marts (studiestart i januar). I alle andre tilfælde refunderes gebyret ikke.

Er du i tvivl om noget ang. gebyret, så tag fat i os på optag@eaaa.dk

Som non-EU-borger skal du betale fuldt undervisningsgebyr (tuition fee). Undtaget herfra er:

 • danske studerende
 • studerende fra EU-lande
 • studerende, der har en permanent opholdstilladelse i Danmark
 • studerende, der har en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
 • studerende med en midlertidig opholdstilladelse med en af følgende paragraffer: §7 stk. 1, 2 & 3; §8 stk. 1 & 2; §9 stk. 1; og §9c stk. 1.

Find information om undervisningsgebyr / tuition fee (på engelsk)

Bemærk at alle ansøgere, der bliver optaget på en uddannelse hos os, skal betale et materialegebyr på 600 kr. Information om betaling vil fremgå i din studiekontrakt.

Optag-teamet foretager en helhedsvurdering af alle ansøgninger ud fra den vedlagte dokumentation. Hvis du er kvalificeret til optagelse, kontakter vi dig for et afklarende interview.

Du hører fra os hurtigst muligt efter ansøgningsfristen.

Ansøgere, der skal betale ansøgningsgebyr (application fee), får besked inden 1. maj (studiestart i august) eller 1. november (studiestart i januar).

Ansøgere, der har en permanent opholdstilladelse – eller en opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold – i Danmark, hører først fra os 28. juli (studiestart i august) eller 7. december (studiestart i januar).

Hvor finder jeg mit svar?

Du får dit svar med Digital Post. 

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer (og derfor ikke kan modtage Digital Post), får du svar på den mailadresse, du har opgivet i din ansøgning.

Jeg har ikke modtaget mit svar!

Hvis dit svar kommer på mail, skal du tjekke din spam-mappe.

Hvis du har søgt ind på flere uddannelser, får du kun ét svar. Du får svar fra den uddannelse, du er blevet optaget på.

Hvis du slet ikke får tilbudt en studieplads, får du afslag.

Hvorfor får jeg et afslag?

Hvis vi ikke kan godkende din ansøgning, fx fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du et afslag, så snart vi har vurderet din ansøgning.

Hvis din ansøgning godkendes, men du ikke kan optages på nogen af de uddannelser, du har søgt - fordi der er flere kvalificerede ansøgere end studiepladser - modtager du et afslag efter ansøgningsfristen.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg får et afslag?

I dit afslagsbrev vil der være vejledning til, hvordan du skal forholde dig. 

Du er også altid velkommen til at kontakte vores studievejledere på mail vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020

Efteruddannelse Kursist Kvinde Portraet 2019 069

Kontakt optag-teamet

Få svar på dine spørgsmål om ansøgning – fx om krav til bilag, adgangskrav og ansøgningsfrister.

Kontakt os alle hverdage på telefon 7228 6130 eller mail optag@eaaa.dk