Urban landskabsingeniør

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

240

Varighed

4 år

Studiestart

August

Søg ind nu
Urban Landskabsingeniør - grøn ingeniøruddannelse i Aarhus

Få stærke kompetencer til at udvikle og forvalte byens udemiljøer og grønne områder.

Med en professionsbacheloruddannelse som urban landskabsingeniør lærer du at skabe velfungerende og bæredygtige grønne byer, der både er sikret mod klimaforandringer og er gode bymiljøer for mennesker at opholde sig i.

Med de kompetencer bliver du en efterspurgt medarbejder, der kan løse vigtige opgaver hos alle aktører i den grønne branche.

Som urban landskabsingeniør kan du bidrage med viden om teknik, natur, økonomi og ledelse, når byens friarealer skal designes og plejes. Du kan udvælge og anvende de rigtige løsninger, som tager højde for både klimaudfordringer, biodiversitet og det gode byliv.

Uddannelsen tager 4 år og findes kun her i Aarhus og i Nødebo.

Mød Sofie og Christian, der læser til urban landskabsingeniør (2:18 min.)

Skab bæredygtige bymiljøer til rekreation og klimasikring

En urban landskabsingeniør planlægger og udvikler byens udemiljø – fx parker, torve og sportsanlæg – med fokus på grønne og bæredygtige løsninger.

På uddannelsen får du viden om landskabsarkitektur og byplanlægning, så du kan skabe de grønne rammer, som passer til menneskers ophold og trivsel i byens rum. Du lærer at anvende spændende materialer og sammensætte træer, planter, blomster og farver til gode urbane miljøer – under hensyntagen til drift og vedligehold. Du er med i hele processen fra projektering over udvikling og etablering, til anlægget tages i brug og skal plejes.

Byens rum er ikke kun for byens beboere. Byens rum skal også planlægges med klimaændringer, biodiversitet og bæredygtighed for øje. Du lærer fx om regnvandshåndtering (LAR), grønne tage og naturlige levesteder i byens biotoper.

Spørg Henrik om det faglige indhold på uddannelsen

Henrik M. Sørensen

Telefon

7228 6411

Stilling

lektor

Bliv en efterspurgt medarbejder i den grønne branche

Når du er færdiguddannet urban landskabsingeniør, vil der være efterspørgsel på dine stærke kvalifikationer hos private entreprenør- og anlægsgartnervirksomheder, fordi du både kan løse de faglige grønne opgaver, lede og inspirere medarbejdere og skabe gode forretningsmæssige resultater. 

Du kan også få job i en kommune, hvor du kommer til at arbejde med borgerinddragelse, strategisk planlægning af grønne områder, kvalificering af plante- og materialevalg, digital kortlægning og dynamisk udvikling af byens grønne områder.

Hos landskabsarkitekttegnestuer og ingeniørkontorer kan du som urban landskabsingeniør anvende din viden om planter, vækstforhold, anlægsteknik og grøn drift til at sikre god sammenhæng mellem projektering og anlægsproces, så resultatet bliver vellykket.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg

Som jordbrugsteknolog inden for landskab og anlæg udarbejder du tilbud, projekterer haver og grønne områder, og du er i stand til at lede og styre opgaven

Jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg
Business og vandteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Business og vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Business og vandteknologi
Natur og jordbrugsproduktion
Professionsbacheloruddannelse

Natur og jordbrugsproduktion

Få stærke kompetencer inden for planter, husdyr, bæredygtighed og økonomi. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Natur og jordbrugsproduktion

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør varer 4 år fordelt på 8 semestre, hvoraf 1½ semester (45 ECTS) foregår som praktik i en virksomhed.

Uddannelsen er struktureret i en række temaer, der fordeler sig på de 8 semestre. Du afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt (15 ECTS). 

Få overblik over temaer på uddannelsen pr. semester

Er du anlægsgartner?

Hvis du allerede har en uddannelse som anlægsgartner, så anbefaler vi, at din bedste vej til at blive urban landskabsingeniør er ved først at tage den 2-årige uddannelse til jordbrugsteknolog med speciale i landskab og anlæg. Herefter kan du starte direkte på 3. år på professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør og dermed stadig være færdiguddannet på 4 år.

Charlotte har altid drømt om at arbejde med skov og natur

Charlotte har altid drømt om at arbejde med skov og natur

Som urban landskabsingeniør har Charlotte Ahrndt Jensen fundet sit drømmejob i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med at udvikle og pleje naturen i byen.

Læs interview med Charlotte om jobbet

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Hos os giver undervisningen mening. Undervisningen er projektbaseret, og vi bringer den faglige og teoretiske viden i spil i praksisnære problemstillinger. Du styrker din faglighed ved at analysere aktuelle udfordringer eller situationer i bymiljøer og argumentere for dine kreative løsningsforslag – som du ofte er kommet frem til sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med underviserne. Hos os anvendes teori til at skabe mening i praksis.

Undervisningen er sammensat af dialogbaseret undervisning på dit hold, projektarbejde i grupper, feedback fra vejledere og medstuderende, virksomhedsbesøg, studieture og faglige arrangementer for alle studerende på erhvervsakademiet.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Studieordning

Find den her
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen til urban landskabsingeniør på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Praktik

Som en del af uddannelsen skal du 1½ semester i praktik i en virksomhed.

Studerende på urban landskabsingeniør tager typisk deres praktik i anlægsgartnervirksomheder, i entreprenørvirksomheder, i landskabsarkitekttegnestuer, hos rådgivende ingeniører eller i kommunale forvaltninger.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Som urban landskabsingeniør bliver du en eftertragtet medarbejder i kommuner, entreprenørvirksomheder eller ingeniørfirmaer, hvor du kan bidrage til at projektere og anlægge urbane landskaber til gavn for byens beboere og med tanke på klimasikring.

Her kan du se eksempler på jobtitler. 

I kommunale forvaltninger:

 • Projektleder
 • Arealansvarlig
 • Driftsplanlægger
 • Stadsgartner
 • Kirkegårdsleder

I anlægsgartner- og entreprenørvirksomheder:

 • Projektleder
 • Entrepriseleder
 • Tilbudsberegner
 • Afdelingsleder
 • Selvstændig ejer

På landskabsarkitekttegnestuer og hos ingeniørfirmaer

 • Projektleder
 • Konsulent
Den røde tråd i Kaspers arbejdsliv har altid været grøn

Den røde tråd i Kaspers arbejdsliv har altid været grøn

Kasper Bladt Søgaards grønne karriere begyndte allerede i gymnasietiden med et fritidsjob på et staudegartneri. Næste grønne job var som anlægsgartner, som Kasper efter et år også valgte at uddanne sig til.

Læs interviewet med Kasper

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Her er eksempler på relevante kandidatuddannelser for uddannelsens dimittender. Der kan være andre muligheder for videreuddannelse.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her