Uddannelsesudvalget for byggeri

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Thomas Lund, Lyngby Enterprise A/S

Søren Andersen, NCC Construction

Dansk Byggeri

Morten Rask Sørensen

Teknisk Landsforbund

Hans Chr. Lund

Dansk Metal

Vakant

El-Forbundet

Mads Klinkvort

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Jesper Zakis Svoldgaard

Frederik Skov Kjeldsen

Christian Welle Jensen (suppleant uden stemmeret)

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Lars Villemoes

Erhvervsakademi Aarhus,
Tilforordnet