Markedsføringsøkonom

Få brugbar viden om markedsføring og salg.

Er du interesseret i markedsføring, salg og kommunikation? Vil du gerne arbejde som marketingkoordinator, sælger eller indkøber? Drømmer du om at planlægge og realisere markedsføringsstrategier i spændende virksomheder? Så er markedsføringsøkonomuddannelsen noget for dig.

En markedsføringsøkonom er skarp, når det handler om markedsføring, salg, kommunikation, ledelse og erhvervsret. Den 2-årige uddannelse er en praksisnær og internationalt orienteret uddannelse, som giver dig bred viden om de forhold inden for økonomi, jura, organisation og internationalisering, som er vigtige for virksomhedens markedsføring.

Der er studiestart på uddannelsen i august. 

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Gobi Stories

For at se disse videoer skal du acceptere, at vi indsamler statistik ang. dit besøg på eaaa.dk.
Opdater dit samtykke her

Overblik over hele forretningen

Den gode markedsførings- og salgsmedarbejder er en god købmand, der kan gennemskue hele forretningen. Derfor får du også undervisning i økonomi, forsyningskædestyring, organisation og erhvervsret. Samtidig er det centralt for os, at du opøver det, vi kalder 'personligt lederskab', nemlig at du træner at tage selvstændigt ansvar, er proaktiv og tør udnytte dit potentiale fuldt ud.

Uddannelse tæt på erhvervslivet

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder i Danmark eller i udlandet, blandt andet som marketingkoordinator, salgsassistent eller kommunikationsmedarbejder.

Uddannelsen er tæt på praksis, og du får allerede under uddannelsen erfaringer fra erhvervslivet – blandt andet via et praktikophold i en relevant virksomhed - så du som dimittend er godt rustet til at varetage dit fremtidige job. Uddannelsen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil starte din egen virksomhed eller ønsker at få en lang videregående uddannelse.

Vælg et speciale

Vil du have noget ekstra ud af din uddannelse?

Så grib muligheden og søg ind på en specialeretning på markedsføringsøkonomuddannelsen. Med et speciale bliver din uddannelse tonet med netop det ekstra, som passer til dig og dine karrieredrømme.

Du kan søge ind på et speciale, når du har modtaget dit optagelsesbrev 28. juli. 

Vælg mellem følgende specialer:

 • Business og design management: For dig, som har passion for design, salg og markedsføring
 • Bæredygtighed: For dig, der vil skabe konkurrencemæssige fordele i salg og markedsføring via fokus på bæredygtighed. 
 • Globalisering: For dig, der helst vil arbejde med internationale udfordringer
 • Iværksætteri: For dig, der vil starte egen virksomhed
 • 'Plus': For dig, som vil være en del af et ambitiøst hold (Specialet skal ikke søges. Du udpeges ud fra dit HHX-gennemsnit og udvalgte karakterer)
 • For eliteidrætsudøvere: For dig, der vil kombinere din sportskarriere med en markedsføringsøkonomuddannelse

Hvis du ikke ønsker et speciale – eller ikke bliver optaget på et speciale – så kan du på markedsføringsøkonomuddannelsen (almen linje) også specialisere dig i løbet af studiet fx med valgfag og projekter.

Er du nysgerrig på andre uddannelser, der ligner denne?

Så tag et kig på: 

Uddannelsen

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, hvor du får kompetencer til at planlægge og realisere markedsførings-, salgs- og kommunikationsopgaver. Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort uddannelsen endnu mere operationel.

Tværfaglighed og specialisering

Uddannelsens omdrejningspunkt er markedsføring og salg. De fire semestre er bygget op omkring seks fagområder, tre valgfag, et praktikophold og et afsluttende projekt.

Uddannelsen er tværfagligt opbygget. På 1. og 2. semester følger du de obligatoriske fag. På 3. og 4. semester specialiserer du dig i den retning, din karriere skal udfolde sig. Du kan fx fordybe dig inden for SEO, dataanalyse, sociale medier, iværksætteri, indkøb, human ressource management og andre spændende områder. Din specialisering består af tre valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsens 3. og/eller 4. semester i udlandet.

Forretningsforståelse (10 ECTS)

Markedsforståelse (10 ECTS)

Markedsanalyse (10 ECTS)

Markedsføringsplanen: strategi og taktik (20 ECTS)

Markedsføringsplanen: implementering (10 ECTS)

Internationalisering (10 ECTS)

Valgfag (20 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Hverdagen på studiet

Klasser med ca. 35 studerende i hver, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Undervisningen er dialogbaseret holdundervisning. Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære cases, holder seminarer og tager på virksomhedsbesøg og studieture. Du kommer til at tilegne dig fagene gennem undervisernes præsentationer og gruppearbejde med dine medstuderende.

At undervisningen foregår i en klasse er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø. Der er altid liv på erhvervsakademiet, hvor det summer af studerende, der deltager i undervisning og arbejder med projekter.

En uddannelse tæt på praksis

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med reelle virksomheder, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

På hvert semester skal du samarbejde med en virksomhed om et projekt. Du kan specialisere din uddannelse ved at vælge virksomheder, du interesserer dig for.

Praktikken på 4. semester en oplagt mulighed for dig for at få foden inden for i den branche, du ønsker at få job i efterfølgende, og lære mere om de konkrete arbejdsopgaver.

Dialog- og casebaseret undervisning

Vi er stolte af, at vi kan tilbyde dig meget undervisning. Underviserne giver altid plads til spørgsmål, debat og kommentarer – ligesom de gerne hjælper med faglige problematikker i gruppe- og projektarbejdet.

I en stor del af undervisningen får du mulighed for at løse opgaver med udgangspunkt i den teori, I arbejder med lige nu. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver.

Du kommer til at arbejde meget i grupper. På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet.

Jeg kan godt lide, at studiet er så tværfagligt. Underviserne er dygtige til at give os gode projekter, hvor man blander fagene markedsføring, økonomi, erhvervsret og organisation sammen. Det er med til at give en helhed i den sidste ende. Jeg håber, jeg kan få det hele i spil, når jeg snart skal i praktik i en marketingafdeling.

Christina, studerende på uddannelsen til markedsføringsøkonom

Valgfag

På 3. semester skal du vælge valgfag svarende til i alt 20 ECTS-point. Her fordyber du dig inden for uddannelsens fagområder og får en individuel profil på din uddannelse.

Udbuddet af fag kan ændre sig fra år til år. Herunder kan du se eksempler på valgfag. Du skal vælge tre valgfag – to fag á 7,5 ECTS og et fag á 5 ECTS.

Vær opmærksom på, at valgfaget ”Driftsøkonomi” kan være et adgangskrav, hvis du vil videreuddanne dig efter studiet.

Du kan også vælge at tage dit 3. semester som et studieophold i udlandet eller erstatte et af dine valgfag med et sommerskoleophold i udlandet.

Valgfag til 7,5 ECTS

 • Driftsøkonomi
 • SEO
 • Procesoptimering
 • Indkøb
 • Operational advertising
 • Dataanalyse
 • Sociale medier
 • HR
 • Bæredygtighed

Valgfag til 5 ECTS

 • KAM & salgsledelse
 • E-mail-marketing
 • PR
 • Iværksætteri
 • International business and marketing communication
 • Google Ads
 • Oplevelsesøkonomi

Få internationale kompetencer

Du har gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan:

 • vælge specialeretningen 'markedsføringsøkonom globalisering'
 • tage på studie- eller praktikophold i udlandet på 3. eller 4. semester eller erstatte et af dine valgfag med et sommerskoleophold i udlandet

Studietur

Som et led i uddannelsen tager vi på en obligatorisk studietur til en spændende europæisk eksportdestination. Her udfører vi analyser for konkrete virksomheder, besøger virksomheder og evt. et universitet på destinationen. Du skal regne med en udgift på ca. 5.000 kr., som du selv betaler. Udgiften kan være større på nogle af specialiseringsholdene – læs mere under de enkelte specialiseringer.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende projekt er en større opgave, hvor du skal arbejde med en kompleks problemstilling og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Mange studerende vælger at skrive deres afsluttende projekt i den virksomhed, de har været i praktik i.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Specifikke adgangskrav: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

15. marts kl. 12.00

Al dokumentation skal være vedhæftet, når ansøgningsfristen udløber. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter 15. marts, dog senest 5. juli kl. 12.00.

5. juli kl. 12.00
 • Hvis du har en dansk adgangsgivende gymnasial eksamen og ønsker at søge i kvote 1

Næste studiestart er mandag 26. august 2024.

På uddannelser med vinteroptag er der også studiestart mandag 29. januar 2024.

Vi udbyder en række specialiseringer under markedsføringsøkonomuddannelsen. Du søger om optagelse på specialeretningen efter, du er optaget på uddannelsen. Du får svar inden studiestart.

'business og design management', 'bæredygtighed', 'globalisering', 'Iværksætter' eller 'for eliteidrætsudøvere': Når du har modtaget dit optagelsesbrev, skal du udfylde et særskilt ansøgningsskema.

Markedsføringsøkonom - 'plus': Når du har modtaget dit optagelsesbrev, bliver du udpeget til linjen ud fra dit karaktergennemsnit.

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere.

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Frederikke fortæller om sin praktik hos gartneriet Knud Jepsen

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. I første omgang vil du typisk blive ansat i en stilling som:

 • marketingassistent eller -koordinator
 • indkøber eller indkøbsassistent
 • sælger, salgsassistent, salgssupporter eller eksportsælger
 • digital marketingmedarbejder
 • informationsmedarbejder eller reklamekonsulent
 • account manager
 • produktkoordinator

Uddannelsen er et godt udgangspunkt for videreuddannelse, som på sigt kan give mulighed for en karriere som fx:

 • produktchef
 • marketingchef
 • salgschef
 • sales-area manager
 • indkøbschef
 • eksportchef
 • informationschef
 • projektleder

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år.

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.

HA

Hvis du ønsker at videreuddanne dig med en 3-årig bachelor i erhvervsøkonmi (HA), skal du søge ind via optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Når du er optaget, kan du få foretaget en meritvurdering af fagene fra din markedsføringsøkonomuddannelse.

Læs mere om HA på Aarhus Universitet her 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Mandag til fredag er Basement åben kl. 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

Torsdag og fredag er baren åben i Basement fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt - og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.

Vi glæder os til at se jer i Basement.

Åbningstider
Basement er åben kl. 8-16 alle hverdage. Baren er åben torsdag og fredag fra kl. 11.30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook.

Kontakt barchef Henrik Lauridsen Moos på hemo@eaaa.dk eller mobil 7228 6081, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10% rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00-12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd

Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne

EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Du bliver undervist på hold af ca. 25-35 studerende. Så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende at kende og få den hjælp fra underviserne, du har brug for.

Du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen. I undervisningen hos os vil du opleve både teorigennemgang, projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver – og undervisningen vil ofte være tværfaglig og tematiseret.

Du skal forvente at bruge ca. 42 timer om ugen på at være studerende hos os.

Vi er tæt på praksis og det erhvervsliv, du skal have job i efter studiet. Vi samarbejder med mere end 600 virksomheder, og du vil møde ledere og medarbejdere fra erhvervslivet som både censorer og gæsteundervisere. Det tætte samarbejde med virksomhederne sikrer, at du bliver klar til dit første job og allerede som nyuddannet er trænet i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet (afhængig af uddannelse). Se videoer fra tidligere sommerskoler her
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Kontakt
Du er velkommen til at kontakte internationalt kontor

Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Oplev studielivet hos os på Instagram

Instashow

For at kunne se billeder fra Instagram her på siden, skal du acceptere marketing-cookies.
Du kan ændre dit cookie-samtykke her

Du kan også vælge at se billederne direkte på Instagram

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder