Markedsføringsøkonom

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

120

Varighed

2 år

Studiestart

August

Søg ind nu
Markedsføringsoekonom

Få brugbar viden om markedsføring og salg.

Er du interesseret i markedsføring, salg og kommunikation? Vil du gerne arbejde som marketingkoordinator, sælger eller indkøber? Drømmer du om at planlægge og realisere markedsføringsstrategier i spændende virksomheder? Så er markedsføringsøkonomuddannelsen noget for dig.

En markedsføringsøkonom er skarp, når det handler om markedsføring, salg, kommunikation, ledelse og erhvervsret. Den 2-årige uddannelse er en praksisnær og internationalt orienteret uddannelse, som giver dig bred viden om de forhold inden for økonomi, jura, organisation og internationalisering, som er vigtige for virksomhedens markedsføring.

Hør 2 studerende fortælle om uddannelsen

Overblik over hele forretningen

Den gode markedsførings- og salgsmedarbejder er en god købmand, der kan gennemskue hele forretningen. Derfor får du også undervisning i økonomi, forsyningskædestyring, organisation og erhvervsret. Samtidig er det centralt for os, at du opøver det, vi kalder 'personligt lederskab', nemlig at du træner at tage selvstændigt ansvar, er proaktiv og tør udnytte dit potentiale fuldt ud.

Uddannelse tæt på erhvervslivet

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder i Danmark eller i udlandet, blandt andet som marketingkoordinator, salgsassistent eller kommunikationsmedarbejder.

Uddannelsen er tæt på praksis, og du får allerede under uddannelsen erfaringer fra erhvervslivet – blandt andet via et praktikophold i en relevant virksomhed - så du som dimittend er godt rustet til at varetage dit fremtidige job. Uddannelsen er også et godt udgangspunkt, hvis du vil starte din egen virksomhed eller ønsker at få en lang videregående uddannelse.

Vælg et speciale

Vil du have noget ekstra ud af din uddannelse?

Så grib muligheden og søg ind på en specialeretning på markedsføringsøkonomuddannelsen. Med et speciale bliver din uddannelse tonet med netop det ekstra, som passer til dig og dine karrieredrømme.

Du kan søge ind på et speciale, når du har modtaget dit optagelsesbrev 28. juli. 

Vælg mellem følgende specialer:

 • Business og design management: For dig, som har passion for design, salg og markedsføring
 • Bæredygtighed: For dig, der vil skabe konkurrencemæssige fordele i salg og markedsføring via fokus på bæredygtighed. 
 • Globalisering: For dig, der helst vil arbejde med internationale udfordringer
 • Iværksætteri: For dig, der vil starte egen virksomhed
 • 'Plus': For dig, som vil være en del af et ambitiøst hold (Specialet skal ikke søges. Du udpeges ud fra dit HHX-gennemsnit og udvalgte karakterer)
 • For eliteidrætsudøvere: For dig, der vil kombinere din sportskarriere med en markedsføringsøkonomuddannelse

Hvis du ikke ønsker et speciale – eller ikke bliver optaget på et speciale – så kan du på markedsføringsøkonomuddannelsen (almen linje) også specialisere dig i løbet af studiet fx med valgfag og projekter.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

E-commerce og digital marketing
Professionsbacheloruddannelse

E-commerce og digital marketing

Bliv specialist i drift, optimering og vækst af virksomheders digitale forretning. Helt ny uddannelse – kun i Aarhus.

E-commerce og digital marketing
Business og vandteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Business og vandteknologi

Lær markedsføring og salg i vandbranchen og vær med til at løse verdens vand-issues. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Business og vandteknologi
Service- og oplevelsesøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Service- og oplevelsesøkonom

Gør karriere inden for fx events, oplevelser eller attraktioner. Bliv den, der har bolden i fx turisme-, restaurations- eller konferencebranchen.

Service- og oplevelsesøkonom
Finansøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Få job i fx investerings-, forsikrings- eller ejendomsbranchen. Bliv en god rådgiver, der løser kundebehov med virksomhedens produkter.

Finansøkonom

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Markedsføringsøkonomuddannelsen er en 2-årig videregående uddannelse, hvor du får kompetencer til at planlægge og realisere markedsførings-, salgs- og kommunikationsopgaver. Vi har lyttet til erhvervslivet og gjort uddannelsen endnu mere operationel.

Tværfaglighed og specialisering

Uddannelsens omdrejningspunkt er markedsføring og salg. De fire semestre er bygget op omkring seks fagområder, to valgfag, et praktikophold og et afsluttende projekt.

Uddannelsen er tværfagligt opbygget. På 1. og 2. semester følger du de obligatoriske fag. På 3. og 4. semester specialiserer du dig i den retning, din karriere skal udfolde sig. Du kan fx fordybe dig inden for SEO, dataanalyse, sociale medier, iværksætteri, indkøb, human ressource management og andre spændende områder. Din specialisering består af to valgfag, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt. Der er mulighed for at gennemføre uddannelsens 3. og/eller 4. semester i udlandet.

Hverdagen på studiet

Klasser med ca. 35 studerende i hver, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

Undervisningen er dialogbaseret holdundervisning. Vi arbejder med konkrete og virkelighedsnære cases, holder seminarer og tager på virksomhedsbesøg og studieture. Du kommer til at tilegne dig fagene gennem undervisernes præsentationer og gruppearbejde med dine medstuderende.

At undervisningen foregår i en klasse er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø. Der er altid liv på erhvervsakademiet, hvor det summer af studerende, der deltager i undervisning og arbejder med projekter.

En uddannelse tæt på praksis

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med reelle virksomheder, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

På 2. semester tager vi på studietur. Her kommer du til at opleve de kulturforskelle, der er i et internationalt perspektiv, som vi også arbejde med på uddannelsen.

På hvert semester skal du samarbejde med en virksomhed om et projekt. Du kan specialisere din uddannelse ved at vælge virksomheder, du interesserer dig for.

Praktikken på 4. semester en oplagt mulighed for dig for at få foden inden for i den branche, du ønsker at få job i efterfølgende, og lære mere om de konkrete arbejdsopgaver.

Dialog- og casebaseret undervisning

Vi er stolte af, at vi kan tilbyde dig meget undervisning. Underviserne giver altid plads til spørgsmål, debat og kommentarer – ligesom de gerne hjælper med faglige problematikker i gruppe- og projektarbejdet.

I en stor del af undervisningen får du mulighed for at løse opgaver med udgangspunkt i den teori, I arbejder med lige nu. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver.

Du kommer til at arbejde meget i grupper. På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet.

Valgfag

På 3. semester skal du vælge valgfag svarende til i alt 15 ECTS-point. Her fordyber du dig inden for uddannelsens fagområder og får en individuel profil på din uddannelse.

Udbuddet af fag kan ændre sig fra år til år. Herunder kan du se eksempler på valgfag. Du skal vælge to valgfag á 7,5 ECTS.

Vær opmærksom på, at valgfaget ”Driftsøkonomi” kan være et adgangskrav, hvis du vil videreuddanne dig efter studiet.

Du kan også vælge at tage dit 3. semester som et studieophold i udlandet eller erstatte et af dine valgfag med et sommerskoleophold i udlandet.

Eksempler på valgfag:

 • Driftsøkonomi
 • SEO
 • Indkøb
 • Operational advertising
 • Dataanalyse
 • Sociale medier
 • HR
 • Bæredygtighed
 • Influencer marketing og content creation
 • KAM & salgsledelse
 • E-mail-marketing
 • PR
 • Iværksætteri
 • International business and marketing communication
 • Google Ads

Få internationale kompetencer

Du har gode muligheder for at sætte et internationalt præg på din uddannelse. Du kan:

 • vælge specialeretningen 'markedsføringsøkonom globalisering'
 • tage på studie- eller praktikophold i udlandet på 3. eller 4. semester eller erstatte et af dine valgfag med et sommerskoleophold i udlandet
Frederikke Efter Studieophold I Malaysia

Frederikke tog på studieophold i Malaysia

Frederikke tog sit tredje semester på University of Kuala Lumpur og opfordrer sine medstuderende til også at rejse ud. ”Gør det! Man vil huske det for evigt,” siger hun.

Læs om Frederikkes oplevelse

Studietur

Som et led i uddannelsen tager vi på en obligatorisk studietur til en spændende europæisk eksportdestination. Her udfører vi analyser for konkrete virksomheder, besøger virksomheder og evt. et universitet på destinationen. Du skal regne med en udgift på ca. 5.000 kr., som du selv betaler. Udgiften kan være større på nogle af specialiseringsholdene – læs mere under de enkelte specialiseringer.

Afsluttende eksamensprojekt

Det afsluttende projekt er en større opgave, hvor du skal arbejde med en kompleks problemstilling og lægge en konkret handlingsplan for et problemområde. Mange studerende vælger at skrive deres afsluttende projekt i den virksomhed, de har været i praktik i.

Studieordning

Find den her

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed. I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Frederikke fortæller om sin praktik hos gartneriet Knud Jepsen

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Markedsføringsøkonomuddannelsen giver adgang til en bred vifte af jobmuligheder. I første omgang vil du typisk blive ansat i en stilling som:

 • marketingassistent eller -koordinator
 • indkøber eller indkøbsassistent
 • sælger, salgsassistent, salgssupporter eller eksportsælger
 • digital marketingmedarbejder
 • informationsmedarbejder eller reklamekonsulent
 • account manager
 • produktkoordinator

Uddannelsen er et godt udgangspunkt for videreuddannelse, som på sigt kan give mulighed for en karriere som fx:

 • produktchef
 • marketingchef
 • salgschef
 • sales-area manager
 • indkøbschef
 • eksportchef
 • informationschef
 • projektleder

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Diplomuddannelse og HD 2. del

En diplomuddannelse giver dig kompetencer svarende til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid - mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at bliver optaget.

HA

Hvis du ønsker at videreuddanne dig med en 3-årig bachelor i erhvervsøkonmi (HA), skal du søge ind via optagelse.dk. Du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen. Når du er optaget, kan du få foretaget en meritvurdering af fagene fra din markedsføringsøkonomuddannelse.

Læs mere om HA på Aarhus Universitet her 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her