Studerende Uddannelse Aarhus Serviceøkonom 149

21st Century Skills - karakteregenskaber i fuldtidsuddannelser

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt for en bredere implementering af et fælles sprog for uddannelse i personlige kompetencer og karakteregenskaber på Erhvervsakademi Aarhus’ fuldtidsuddannelser for at understøtte de studerendes faglige og personlige udvikling.

Projektet er et metalæringsprojekt med fokus på personlige kompetencer og karakteregenskaber, hvor målet er en planlægning og konceptualisering af arbejdet med 21st Century skills på hele Erhvervsakademi Aarhus.

Projektet taler ind i Erhvervsakademi Aarhus’ vision: ”Vi vil uddanne hele mennesker – hele arbejdslivet – tæt på praksis” og indgår i strategisk mål #1: ”Kompetente og innovative studerende til fremtidens arbejdsmarked” i den strategiske rammekontrakt for 2022-2025.

Video: Hør studerendes erfaringer med at udvikle deres personlige kompetencer

Projektets formål og baggrund

Formålet med dette projekt er bringe erfaringerne med undervisning i karakteregenskaber og personlige kompetencer i endnu bredere anvendelse på alle Erhvervsakademi Aarhus’ fuldtidsuddannelser og sideløbende på VEU (voksen- og efteruddannelse) gennem videreudvikling, konceptualisering og implementering af den viden, der er skabt i de tidligere projekter.

Ingen andre videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark har praktiske og forskningsmæssigt veldokumenterede erfaringer med systematisk implementering af undervisningsforløb i karakteregenskaber og personlige kompetencer.

Aktiviteter og resultater

  • Udgivelse af e-bog med beskrivelse af projektets overordnede resultater, teori og metode fra BOOST Potentialet – karakterdannelse til det 21. århundrede, eaaa.dk, 2018 og BOOST 3.0 – 4 dimensional uddannelse, eaaa.dk, 2019. (Olsen, S. & Olsen, M., 2018 og 2019) projekterne.
  • Udarbejdelse af værktøjshæfte, som kan danne ramme for kompetenceudvikling af undervisere og fælles sprog for arbejdet med karakteregenskaber samt indeholder smagsprøver på konkrete øvelser, som kan anvendes i undervisning i karakteregenskaber og personlige kompetencer. Se afsnittet 'vidensprodukter længere nede i artiklen.
  • Etablering af undervisernetværk på fuldtidsuddannelserne (2-3 i hvert kompetencecenter), som skal medvirke i og sikre den bredere implementering af personlige kompetencer og karakteregenskaber på Erhvervsakademi Aarhus.
  • Afholdelse af 2-dages seminar og train-the-trainer workshop for undervisernetværk, samt en halv dags opfølgende workshop i 2022.
  • Formulering af læringsmål for karakteregenskaber og personlige kompetencer. Hvad skal de studerende sige, de har lært, når de dimitterer? Hvilke kompetencer skal de opnå gennem implementering af forskellige undervisningsforløb i karakteregenskaber og personlige kompetencer? Det skal undersøges og defineres, hvad de relevante mål og baseline for måling af effekt kan være.
  • Evt. udarbejdelse af koncept for validering, med baggrund i læringsmål, af de indsatser og integration i uddannelser og fag, der allerede eksisterer i de enkelte kompetencecentre.
  • Fortsat følgeforskning på de undervisningsforløb i karakteregenskaber, der gennemføres på Erhvervsakademi Aarhus i indeværende år (2022) og næste år (2023). Den evalueringsmetode, der er udviklet og benyttet i de tidligere BOOST projekter videreføres, og bidrager således yderligere til projektets empiriske grundlag.

Samarbejde

Den teoretiske ramme for projektet er 4-dimensional uddannelsesmodellen af Charles Fadel et al., 2015, og der forventes en fortsat sparring med Charles Fadel og øvrige relevante, både eksterne og interne interessenter.

Projektperiode

Projektperiode: 01.01.2022-31.12.2023

Vidensprodukter

Værkstøjshæfte: Kontakt projektlederne på mail vedr. forespørgsel på værktøjshæftet.

Artikel: Første sted i landet - studerende undervises i mod (TV2 Østjylland)

21 Century Skills

E-bog: 21'st Century Skills

Hvordan ruster vi som uddannelsesinstitution de studerende bedst muligt til det 21. århundredes arbejdsmarked? I e-bogen udfoldes vores erfaringer og resultater fra arbejdet med karakteregenskaber og de studerendes personlige kompetencer.

Hent e-bog

Projektleder:

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden