Studieordning for jordbrug

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2017-2019

 1. Studieordningens fællesdel (pdf)
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf)
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2016-2018

 1. Studieordningens fællesdel (pdf)
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf)
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog fro 2. semester (pdf)

Årgang 2015-2017

 1. Studieordningens fællesdel (pdf)
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf)

Årgang 2014-2016

 1. Studieordningens fællesdel (pdf)
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf)