Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i jordbrug

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - marts 2021 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 3: Valgfagskatalog - september 2018 (pdf)

Årgang 2017-2019

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2016-2018

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2015-2017

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Årgang 2014-2016

Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in Nature and Agricultural Management

Applies to all students who are enrolled on the programme from 1 August 2018.

Part 1: National part (pdf)
Part 1: National part - correction sheet (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives (pdf)

Valid from 2016 - 2018

Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)
Curriculum - electives catalogue 1st semester (pdf)
Curriculum - electives catalogue 2nd semester (pdf)

Valid from 2015 - 2017

Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)

Valid from 2014 - 2016

Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)