Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i jordbrug

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen pr. 15. august 2023.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - februar 2024 (pdf)

Tidligere studieordninger

Del 2: Lokal del - for studerende med studiestart efter 15/8 2022  (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - februar 2023 (pdf)

For studerende med studiestart før 1. august 2022
Del 1: National del (pdf)
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Valgfagskatalog - februar 2022 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - marts 2021 (pdf)

Del 2: Lokal del pr. 15/8 2019 (pdf)

Del 3: Valgfagskatalog - september 2018 (pdf)

Årgang 2017-2019
Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2016-2018
Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)
Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2015-2017
Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Årgang 2014-2016
Studieordningens fællesdel (pdf)
Studieordningens institutionsdel (pdf)

Former curriculums for Bachelor’s top-up degree in Nature and Agricultural Management

Applies to all students who are enrolled on the programme from 1 August 2018.
Part 1: National part (pdf)
Part 1: National part - correction sheet (pdf)
Part 2: Institutional part (pdf)
Part 3: Electives (pdf)

Valid from 2016 - 2018
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)
Curriculum - electives catalogue 1st semester (pdf)
Curriculum - electives catalogue 2nd semester (pdf)

Valid from 2015 - 2017
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)

Valid from 2014 - 2016
Curriculum - joint part (pdf)
Curriculum - institutional part (pdf)