Akademiuddannelse i el-installation

Niveau

Akademiuddannelse

ECTS

60 ECTS

Varighed

2-3 år

Fleksibelt

Tag et enkelt fag eller en hel uddannelse.

Se alle fag
Akademiuddannelsen El Installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

På uddannelsen lærer du at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden. Du bliver i stand til at levere relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

På uddannelsen arbejder vi med praksisnære cases, der tager udgangspunkt i dig og din hverdag. I undervisningen benytter vi de samme digitale værktøjer og dimensioneringsprogrammer til beregninger og dimensioneringer, som anvendes ude i erhvervet. Vi fokuserer på læring af viden og metoder, der skaber værdi for dig og din virksomhed allerede imens du er i gang med uddannelsen.

Akademiuddannelsen i el-installation er en efteruddannelse, du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Uddannelsen er en oplagt mulighed, hvis du har en baggrund som faglært elektriker og ønsker at videreuddanne dig med nye kompetencer. Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav på denne side.

Følg undervisningen i en blanding af online og fysisk

Undervisningen vil ære en blanding af fysisk fremmøde og onlineundervisning. Under hele forløbet har du adgang til skolens læringsplatform Campus med information, materialer og optagelser af online undervisning og videomaterialer.

7 statsgodkendte enkeltfag på HD-niveau

Tag som enkeltfag eller sammensæt fagene til en fuld akademiuddannelse til samlet 60 ECTS-point. Du bestemmer rækkefølgen. En akademiuddannelse svarer til en HD1 eller kort videregående uddannelse.

Bekendtgørelser og standarder
Akademiniveau

Bekendtgørelser og standarder

Lær at varetage tekniske, sikkerhedsmæssige og kvalitetsledelsesmæssige opgaver i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Bekendtgørelser og standarder
Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb
Akademiniveau

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Du lærer om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i boliger.

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb
Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Akademiniveau

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Du lærer om planlægning, projektering og udførelse af elektriske bygningsinstallationer.

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation
Kvalitet, sikkerhed og miljø
Akademiniveau

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Du lærer at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger og miljøforhold samt kvalitetsbehov.

Kvalitet, sikkerhed og miljø
Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
Akademiniveau

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Du lærer om planlægning, projektering og udførelse af elektriske installationer i mindre industri.

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner
Projektledelse og teknisk entreprisestyring
Akademiniveau

Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Du bliver klædt på til at planlægge, organisere og lede styringen af opgaver, projekter og entrepriser.

Projektledelse og teknisk entreprisestyring
Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg
Akademiniveau

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Du lærer om planlægning, projektering og udførelse af større industriinstallationer og elforsyningsanlæg.

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

 Video: Hør Jimmi fortælle om uddannelsen

Hør Jimmi, der er elektriker fra Verdo Teknik og Mariendal Electrics, fortælle om hans erfaringer med akademiuddannelsen i el-installation.

John Stavnsbo Akademiuddannelse I Elinstallation

Fra elektriker til elinstallatør: Jeg kan ikke blive ved med at rende rundt på knæene

John Stavnsbo er blandt de første elektrikere, der tager en akademiuddannelse i elinstallation.

Læs historien her

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag og en række valgfag.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt på 10 ECTS-point. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Søg om el-autorisation

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med el-autorisation.

Autorisationsrøven er en forudsætning for, at du kan ansøge om at blive fagligt ansvarlig for el-installation (også kendt som at have fuld autorisation), men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen. Du kan tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os.

Se mere om el-autorisationsprøven

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Aktuelle fag

Akademiniveau

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Startdato: 04-09-2024 (Aarhus C)

Tidspunkt: 4 undervisningsdage med fremmøde kl. 9.00-16.00. 8 dage med online undervisning kl. 12.00-16.00

Pris: 10.000 kr. inkl. fuld forplejning

Få 10.000 kr. til efteruddannelse

Er du faglært, ufaglært eller har en uddannelse til og med professionsbachelorniveau? Og er du i job? Så kan du få dækket dine udgifter til efteruddannelse med op til 10.000 kr. pr. år. 

Se reglerne her

Lignende uddannelser

Se hvilke uddannelser du også kunne være interesseret i.

Kvalitet og måleteknologi
Akademiuddannelse

Kvalitet og måleteknologi

Deltidsuddannelsen er udviklet i samarbejde med industrien, og er til dig der vil arbejde som måleteknolog, måletekniker, eller kvalitets- og måletekniker.

Kvalitet og måleteknologi
Innovation, produkt og produktion
Akademiuddannelse

Innovation, produkt og produktion

Deltidsuddannelsen er for dig, der vil lede innovationsprocesser, projekter samt kunne vurdere og få realiseret gode ideer ud i praksis.

Innovation, produkt og produktion
Ledelse
Akademiuddannelse

Ledelse

Deltidsuddannelse for dig, der ønsker en praksisnær og målrettet lederuddannelse. Uddannelsen henvender sig til både nuværende og kommende ledere.

Ledelse
Fleksibel akademiuddannelse
Akademiuddannelse

Fleksibel akademiuddannelse

En fleksibel akademiuddannelse gør det muligt at sammensætte dit eget individuelle uddannelsesforløb, der passer til dine ønsker, behov og karriere.

Fleksibel akademiuddannelse

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

Telefon

7228 6163

Stilling

administrativ koordinator