Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

Du lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og du bliver stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav.

Efteruddannelse Kursist Computer Studiemiljoe 2019 252

Vi underviser for fuld kraft hjemmefra – så tilmeld dig bare

Du kan få efteruddannelse – selvom vi pt. er sendt hjem at arbejde. Du kan stadig tilmelde dig alle fag og kurser. Hvis vi ikke kan mødes på akademiet på startdatoen, så mødes vi online.

Du kan stadig få karrierevejledning eller hjælp til din tilmelding. Spørg os på deltid@eaaa.dk. Vi står klar til at hjælpe via mail eller telefon.

Søg om el-autorisation

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med el-autorisation.

Akademiuddannelsen i el-installation er en fleksibel uddannelse. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Video: Elektrikere fra Verdo Teknik og Mariendal Electrics fortæller om uddannelsen

Video Jimmi Akademiuddannelsen I Elinstallation

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fem obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS)

Installation og dokumentation (10 ECTS)

Bygningsinstallation (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS)

Skal du opnå fuld autorisation i el, er disse to fag også obligatoriske:

Bygningsautomatik (5 ECTS)

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

Autorisationsprøve

Du kan tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os. Den prøve er en forudsætning for at opnå fuld autorisation i el, men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen.

Se mere om el-autorisationsprøven

Valgfag

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)

Afgangsprojekt

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i el-installation (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i el-installation, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

Direkte adgang

For at blive optaget på akademiuddannelserne, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
  1. automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  2. elektriker, bygningsautomatik
  3. elektriker, installationsteknik
  4. elektriker, kommunikationsteknik
  5. elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  6. Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  7. Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  8. elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 2. En relevant grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet ovenfor

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget, som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Individuel vurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C. Der tilmeldes og betales pr. fag, og dertil kommer udgifter til bogindkøb.

Bekendtgørelser og standarder

Startdato: 17-04-2020

Opstartsgaranti

Pris er inkl. fuld forplejning

Pris: 9.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163