Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

På uddannelsen lærer du at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden. Du bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

Akademiuddannelsen i el-installation er en efteruddannelse, du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Uddannelsen er en oplagt mulighed, hvis du har en uddannelse som faglært elektriker og ønsker at videreuddanne dig med nye kompetencer.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav.

Søg om el-autorisation

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med el-autorisation.

Akademiuddannelsen i el-installation er en fleksibel uddannelse. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Video: Elektrikere fra Verdo Teknik og Mariendal Electrics fortæller om uddannelsen

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Brug for at få opfrisket studieteknik? 

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på uddannelsen skal tages i en bestemt rækkefølge, som vist nedenunder:

1. fag: Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)

2. fag: Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)

3. fag: Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)

4. fag: Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)


Skal du opnå fuld autorisation i el, er disse to fag også obligatoriske:

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Autorisationsprøve

Du kan tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os. Den prøve er en forudsætning for, at du kan ansøge om at blive fagligt ansvarlig for el-installation (også kendt som at have fuld autorisation), men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen.

Se mere om el-autorisationsprøven

Valgfag

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for akademiuddannelsen i el-installation (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen i el-installation, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på akademiuddannelserne, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
  1. automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  2. elektriker, bygningsautomatik
  3. elektriker, installationsteknik
  4. elektriker, kommunikationsteknik
  5. elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  6. Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  7. Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  8. elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 2. En relevant grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet ovenfor

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget, som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

 1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
 2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C.

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

 • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
 • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Startdato: 08-09-2022 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bekendtgørelser og standarder

Startdato: 04-11-2022 (Aarhus C)

Pris: 7.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Startdato: 09-02-2023 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Afgangsprojekt - el-installation

Startdato: 10-02-2023 (Aarhus C)

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Startdato: 10-02-2023 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163