Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

På uddannelsen lærer du at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden. Du bliver i stand til at levere relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

På uddannelsen arbejder vi med praksisnære cases, der tager udgangspunkt i dig og din hverdag. I undervisningen benytter vi de samme digitale værktøjer og dimensioneringsprogrammer til beregninger og dimensioneringer, som anvendes ude i erhvervet. Vi fokuserer på læring af viden og metoder, der skaber værdi for dig og din virksomhed allerede imens du er i gang med uddannelsen.

Akademiuddannelsen i el-installation er en efteruddannelse, du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Uddannelsen er en oplagt mulighed, hvis du har en baggrund som faglært elektriker og ønsker at videreuddanne dig med nye kompetencer. Uddannelsen udbydes i samarbejde mellem Aarhus Maskinmesterskole og Erhvervsakademi Aarhus.

Er du ufaglært, er der også mulighed for at få en individuel kompetencevurdering. Læs mere om hvordan under adgangskrav på denne side.

Følg undervisningen i en blanding af online og fysisk

Fra foråret 2023 vil undervisningen være en blanding af fysisk fremmøde og onlineundervisning. Under hele forløbet har du adgang til skolens læringsplatform Campus med information, materialer og optagelser af online undervisning og videomaterialer.

Søg om el-autorisation

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer, som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med el-autorisation.

Autorisationsrøven er en forudsætning for, at du kan ansøge om at blive fagligt ansvarlig for el-installation (også kendt som at have fuld autorisation), men prøven er ikke en integreret del af uddannelsen. Du kan tage Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve hos os.

Se mere om el-autorisationsprøven

Video: Elektrikere fra Verdo Teknik og Mariendal Electrics fortæller om uddannelsen

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

 • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
 • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
 • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
 • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
 • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
 • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire obligatoriske fag, en række valgfag og et afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Du skal have afsluttet fag, der svarer til 50 ECTS-point, før du kan begynde på afgangsprojektet.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag på uddannelsen skal tages i en bestemt rækkefølge, som vist nedenunder:

1. fag: Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)

2. fag: Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation (10 ECTS)

3. fag: Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)

4. fag: Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)

Opnå fuld autorisation i el

Ønsker du at opnå fuld autorisation i el, skal du tage disse to fag:

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på akademiuddannelserne, skal du opfylde en af følgende betingelser:

 1. En relevant erhvervsuddannelse
  1. automatik- og procesuddannelsen (med specialer)
  2. elektriker, bygningsautomatik
  3. elektriker, installationsteknik
  4. elektriker, kommunikationsteknik
  5. elektriker, styrings- og reguleringsteknik
  6. Elektrikeruddannelse 1: 4 år
  7. Elektrikeruddannelse 2. 4,5 år
  8. elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 2. En relevant grunduddannelse for voksne inden for de samme fagområder som beskrevet ovenfor

Suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring inden for installationsbranchen eller anden relevant branche i forhold til EL-installationsfaget, som er opnået sideløbende med, eller efter endt adgangsgivende eksamen.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresparring.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Undervisningen er en blanding af fysisk fremmøde og online undervisning. I tilmeldingsboksen nederst på hvert fag vil det fremgå i mødeplanen om undervisningen er med fysisk fremmøde eller online undervisning.

Uddannelsen gennemføres i det teknologiske studiemiljø på Aarhus Maskinmesterskole, der ligger i Navitas ved havnen i Aarhus C.

Aarhus Maskinmesterskole
Inge Lehmanns Gade 10
8000 Aarhus C

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Boliginstallationer og teknisk beregning på kredsløb

Startdato: 07-02-2024 (Aarhus C)

Pris: 12.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag, blended learning

Læs mere

Mindre industriinstallationer og teknisk beregning på maskiner

Startdato: 07-02-2024 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag, blended learning

Læs mere

Bygningsinstallationer og teknisk dokumentation

Startdato: 04-09-2024 (Aarhus C)

Pris: 12.500 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag, blended learning

Læs mere

Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg

Startdato: 04-09-2024 (Aarhus C)

Pris: 10.000 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag, blended learning

Læs mere

Kontakt

Randi Ankjær Rasmussen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Randi Ankjær Rasmussen

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6163