Akademiuddannelse i el-installation

Akademiuddannelsen i el-installation er en deltidsuddannelse for dig, der er faglært inden for el, og gerne vil udbygge din faglighed.

Du lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og du bliver stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger.

Se det aktuelle fagudbud og tilmeld dig

Du bliver introduceret til grundlæggende problemstillinger inden for bygningsautomatik og -installationer og arbejder med forskellige typer af bygninger.

Bliv el-installatør på deltid

Akademiuddannelsen i el-installation er også en oplagt mulighed for dig, der allerede har erfaring inden for branchen, og som ønsker mulighed for at søge el-autorisation sideløbende med dit job.

Sikkerhedsstyrelsen (SIK) har godkendt, at personer med en akademiuddannelse i el-installation opnår de kvalifikationer og kompetencer som Sikkerhedsstyrelsen stiller krav om i forbindelse med autorisation inden for el (el-autorisation).

Akademiuddannelsen i el-installation er en fleksibel uddannelse. Du kan vælge at tage en hel akademiuddannelse eller blot tage enkelte fag.

Gratis videreuddannelse for 10.000 kr. om året - søg nu

Faglærte og ufaglærte, som er i job, kan nu få dækket deltagerbetaling til akademi- og diplomfag med op til 10.000 pr. år. Læs mere