Studieordning for professionsbacheloruddannelsen i it-arkitektur

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. december 2020.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 3: Rettelsesblad til lokal del vedr. ændringer vedr. 1 års prøven for 2. semester 2023 (pdf)