Markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed

Bekymrer det dig, når du hører om klimaændringer, global opvarmning, plastikøer og pesticidrester i drikkevandet? Brænder du for salg og markedsføring, men har du svært ved at se, hvordan bæredygtighed kan spille sammen med forbrugsfesten? Så er denne specialisering noget for dig.

På ”markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed” bliver du en del af et ambitiøst hold, som ønsker at påvirke salg og markedsføring i en bæredygtig retning. Du vil opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig ekstra faglige udfordringer inden for bæredygtighed. Det giver dig en markedsføringsøkonomuddannelse med mere tyngde.

Som studerende på ”markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed” får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse – viden fra undervisere, der har arbejdet med bæredygtighed. Du vil også opleve øget virksomhedskontakt i form af virksomhedsbesøg og foredrag.

Du får derudover fortrinsret til at følge et valgfag inden for bæredygtighed. Med valgfaget får du en højere grad af specialisering end en traditionel markedsføringsøkonom.

Program for uddannelsen

"Markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed" er en linje på markedsføringsøkonomuddannelsen.

I løbet af uddannelsen kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige indgange til bæredygtighed. Uddannelsens fag tager nemlig afsæt i problemstillinger inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Virksomhedsbesøg, cases og projekter tager udgangspunkt i emner og udfordringer inden for bæredygtighed. Det bæredygtige perspektiv omhandler alle faglige elementer som fx international markedsføring, kommunikation, økonomi, jura, indkøb og supply chain.

Uddannelsen udvikles løbende i forhold til bæredygtighedsagendaen. Et eksempel på det overordnede program kunne se således ud:

1. semester Introcamp

Foredrag: Cirkulær økonomi
2. semester Foredrag: Bæredygtig turisme/eco-turisme

Studietur(e) på en miljøvenlig måde
3. semester Foredrag: Hvordan kan virksomheder arbejde med FN's SDGs?

Fortrinsret til valgfag inden for bæredygtighed

For at imødekomme virksomhedernes forventninger til dig som markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed skal du som studerende deltage i:

  • Specialerettede aktiviteter
  • Projekter
  • Foredrag
  • Workshops
  • Virksomhedsbesøg

Disse målrettede aktiviteter ligger ud over den almindelige undervisning. De samlede ekstra aktiviteter udgør i gennemsnit 25 timers ekstra studietid pr. semester.

Sådan bliver du optaget på specialiseringen

Adgangskrav

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed ud fra karaktergennemsnit fra den adgangsgivende uddannelse.

Sådan ansøger du om optagelse

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget i et optagelsesbrev den 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på ’Markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed’ via ansøgningsskema her på siden.

Ansøgningsfristen er den 4. august kl. 12.00. 

Du får besked, om du er optaget, den 21. august.

Hvis du ikke bliver optaget på specialiseringen, er du stadig garanteret plads på markedsføringøkonom, almen linje.   

Få fat i en studie- og karrierevejleder