Markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed

Brænder du for salg og markedsføring - og vil du forrest i køen til de kompetencer, erhvervslivet efterspørger? Så er uddannelsen som markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed noget for dig. 

Bæredygtighed og grøn omstilling bliver fremtidens konkurrenceparametre for mange virksomheder og dermed for dig som kommende medarbejder.

På ”markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed” bliver du en del af et ambitiøst hold, som kan hjælpe virksomhederne med at identificere muligheder og omsætte dem til konkrete bæredygtige initiativer inden for salg og markedsføring.

Du vil opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig ekstra faglige udfordringer inden for bæredygtighed. Det giver dig en markedsføringsøkonomuddannelse med mere tyngde og målrettet de kompetencer, virksomhederne i stigende grad kommer til at efterspørge i de kommende år.

Som studerende på ”markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed” får du – ud over en markedsføringsøkonomuddannelse – viden fra undervisere, der har arbejdet med bæredygtighed. Du vil også opleve øget virksomhedskontakt i form af virksomhedsbesøg og foredrag.

Du får derudover fortrinsret til at følge et valgfag inden for bæredygtighed. Med valgfaget får du en højere grad af specialisering end en traditionel markedsføringsøkonom.

Maria Læser Markedsføring Og Bæredygtighed Ingen Frelste Klimaaktivister

’Her er ingen frelste klimaaktivister’

Maria har ikke tidligere været specielt optaget af klimakrise og grøn omstilling. Men i dag er hun rasende glad for, hun valgte markedsføringsøkonom med speciale i netop bæredygtighed.

Læs interview med Maria her

Program for uddannelsen

"Markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed" er en linje på markedsføringsøkonomuddannelsen.

I løbet af uddannelsen kommer du til at stifte bekendtskab med mange forskellige indgange til bæredygtighed. Uddannelsens fag tager nemlig afsæt i problemstillinger inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Virksomhedsbesøg, cases og projekter tager udgangspunkt i emner og udfordringer inden for bæredygtighed. Det bæredygtige perspektiv omhandler alle faglige elementer som fx international markedsføring, kommunikation, økonomi, jura, indkøb og supply chain.

Uddannelsen udvikles løbende i forhold til bæredygtighedsagendaen. Et eksempel på det overordnede program kunne se således ud:

For at imødekomme virksomhedernes forventninger til dig som markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed skal du som studerende deltage i:

  • Specialerettede aktiviteter
  • Projekter
  • Foredrag
  • Workshops
  • Virksomhedsbesøg

Disse målrettede aktiviteter ligger ud over den almindelige undervisning. De samlede ekstra aktiviteter udgør i gennemsnit 25 timers ekstra studietid pr. semester.

Studerende Omsætter På 2 Dage Fns 17 Verdensmål Til Forretningsideer For Virksomheden Grejfreak

Studerende omsætter FN’s 17 verdensmål til forretningsideer for GrejFreak

30 studerende fra 2. semester arbejder på 2 dages bæredygtigheds-camp med at give GrejFreak ideer til, hvordan de kan omsætte verdensmålene til konkrete initiativer.

Læs mere om campen her

Sådan søger du om optagelse på specialiseringen

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på ’markedsføringsøkonom med speciale i bæredygtighed’ via ansøgningsskema her på siden.

Ansøgningsfristen er 6. august kl. 12.00. 

Du får besked, om du er optaget, en uge inden studiestart.

Hvis du ikke bliver optaget på specialiseringen, er du stadig garanteret plads på markedsføringsøkonom, almen linje.   

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her