Jordbrugsteknolog

Niveau

Erhvervsakademiuddannelse

ECTS

120

Varighed

2 år

Studiestart

August

Søg ind nu
Jordbrugsteknolog

Få teoretisk og praktisk viden om jordbrugsområdet.

Brænder du for at arbejde med miljø og natur, husdyr, planter, gartneri, landskab og anlæg, jordbrugsøkonomi eller ledelse af fremtidens landbrug? Og vil du være en del af udviklingen af nye teknologier og metoder inden for jordbrugsområdet? Så er uddannelsen til jordbrugsteknolog noget for dig.

Jordbrugsteknolog er en 2-årig videregående uddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde med formidling, driftsplanlægning, rådgivning, kvalitetssikring, undervisning og forvaltning inden for jordbrugsområdet. Uddannelsen kombinerer praktisk indsigt med teoretisk viden.

På jordbrugsteknologuddannelsen bliver du specialiseret inden for dit fagområde, men får samtidig en grundlæggende viden fra uddannelsens fællesfag.

GROW Iværksætter Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus 0167

Husk ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli

Vil du starte på en videregående uddannelse i august 2024? Så skal du søge før 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 her

Bliv specialist inden for dit fagområde

En jordbrugsteknolog har en stor viden inden for sit område og følger løbende med i udviklingen af nye teknologier, metoder, love og standarder. Du får et bredt fundament at stå på og bliver trænet i at viderebringe din viden.

Uddannelsen giver dig kompetencer, som du kan bruge direkte i dit job efter studiet. Vi arbejder sammen med fagligt relevante virksomheder, så du får en uddannelse tæt på praksis. Du kommer til at løse opgaver og skrive projekter med udgangspunkt i virkelige udfordringer og cases.

Vælg dit speciale

Du skal vælge speciale fra begyndelsen af uddannelsen.

Specialerne udgør en stor del af uddannelsen. Hver især klæder de dig på til job i meget forskellige brancher.

Du har ni målrettede muligheder. Under hvert speciale kan du læse om uddannelsens opbygning og faglighed og se eksempler på praktikvirksomheder og jobmuligheder:

Du har mulighed for at specialisere dig yderligere i løbet af studiet: Valgfag og projekter giver dig mulighed for at vælge de emner, som har din helt særlige interesse.

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Miljøteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Miljøteknolog

Skab miljøforbedringer i virksomheder med viden om miljøområdet, bæredygtighed, mindre forurening, affaldssortering og miljøregler.

Miljøteknolog
Natur og jordbrugsproduktion
Professionsbacheloruddannelse

Natur og jordbrugsproduktion

Få stærke kompetencer inden for planter, husdyr, bæredygtighed og økonomi. Ny uddannelse - kun i Aarhus.

Natur og jordbrugsproduktion
Urban landskabsingeniør
Professionsbacheloruddannelse

Urban landskabsingeniør

Lær at skabe gode byrum med en grøn ingeniøruddannelse. Bliv skarp på bl.a. klimahåndtering, rekreative områder og biodiversitet.

Urban landskabsingeniør
Jordbrug, studieretningen natur og miljø
Professionsbachelor som overbygning

Jordbrug, studieretningen natur og miljø

Løs komplekse problemstillinger i job med projektledelse, salg eller rådgivning - og bidrag til udvikling inden for natur, miljø og klima.

Jordbrug, studieretningen natur og miljø

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af 4 semestre og er sammensat af en række fællesfag og fag fra et af specialerne, som du vælger inden studiestart. I fællesfagene - som udgør ca. 25 % af uddannelsen - undervises du inden for forretningsforståelse, ledelse, metode og kommunikation.

Den øvrige del af uddannelsen er specialiseret, og du får det bedste indtryk af uddannelsens indhold ved at læse mere under det speciale, du er interesseret i.

Studiet rummer også tværfaglige elementer, hvor der arbejdes på tværs af specialerne fx inden for bæredygtighed.

Undervisning på mindre hold

Undervisningen foregår på mindre hold og veksler mellem klasseundervisning, projektarbejde, ekskursioner, virksomhedsbesøg, cases, tværfagligt samarbejde og selvstudium.

Kontakt til virksomheder og erhvervsrelaterede problemstillinger giver dig en god fornemmelse for, hvad erhvervet har brug for, og hvad du selv kan bidrage med.

Eksamensformen er tilpasset de enkelte fag og kan være mundtlig, skriftlig, løbende evaluering eller en eksamen. Der vil forekomme litteratur på engelsk.

Praktik og afsluttende projekt

Du afslutter uddannelsen med et praktikophold på 10 uger i en relevant virksomhed og et afsluttende eksamensprojekt. Projektet skriver du inden for den studieretning, du har valgt. Projektet kan udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

Udlandsophold

Du har mulighed for at tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Telefon Studerende 1314

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook

Studieordning

Find den her
Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på uddannelsen til jordbrugsteknolog på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Specialet på uddannelsen vælges, når du ansøger på optagelse.dk.

Der er frit optag på uddannelsen. Det betyder, at alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 4. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Under hvert speciale kan du se eksempler på praktikvirksomheder, som er relevante for de forskellige specialer.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Info om praktik

Se evalueringer og info til virksomheder om praktik

Praktik

Praktik

Vi undersøger løbende, om praktikken lever op til de studerende og virksomhedernes forventninger.

Praktik
Få en praktikant

Få en praktikant

Annoncér på vores jobportal og få fingre i en af de 5000 studerende, der hvert år skal i praktik.

Få en praktikant

Karriere

Jordbrugsteknologer arbejder med anvendt naturvidenskab og er typisk bindeleddet mellem det praktiske arbejde og de mere teoretiske opgaver ved skrivebordet.

Her får du job

Du specialiserer dig på uddannelsen, og derfor er der stor forskel på, hvilke typer stillinger jordbrugsteknologer bliver ansat i. Ovenstående eksempler på praktikvirksomheder er også eksempler på virksomheder, hvor dimittender typisk får job.  

Jordbrugsteknologer kan fx få job inden for: 

  • rådgivnings- og konsulenttjeneste
  • salg og udvikling af produkter til gartneri- og landbrugserhvervet
  • miljøforvaltning og miljøtilsyn
  • naturvejledning, undervisning og formidling
  • udviklingsarbejde
  • driftsledelse 

Under hvert speciale kan du finde mere konkrete eksempler på jobs alt efter specialisering.  

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Se dine muligheder her:

Professionsbacheloruddannelse

Byg videre på din erhvervsakademiuddannelse og bliv professionsbachelor på 1½ år. På Erhvervsakademi Aarhus har du følgende muligheder:

Diplomuddannelse

En diplomuddannelse giver dig kompetencer, der svarer til en bacheloruddannelse. Du uddanner dig på deltid, mens du er i job. Du skal have 2 års erhvervserfaring for at blive optaget.

Andre muligheder for videreuddannelse

Med studieretningen 'landskab og anlæg' kan du få 2 års merit til professionsbacheloruddannelsen som urban landskabsingeniør (Erhvervsakademi Aarhus).  

Med studieretningen 'økonomi og ledelse' kan du få merit for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD 1. del) og starte direkte på HD 2. del.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse,

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G, 8260 Viby J.

Find vej til os

Kurt Rasmussen

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Kurt Rasmussen
Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her