Miljømålinger

Niveau og ECTS

Akademiniveau, 5 ECTS

Startdatoer

Ikke planlagt

Pris fra

Ikke angivet

For virksomheder

Kontakt os og få faget skræddersyet til netop din virksomhed.

Tilmeld dig nu
Kvalitet Og Måleteknologi 048

Tag 'miljømålinger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget kan du foretage valide målinger i et miljø på baggrund af en forståelse af det miljø, du måler i, formålet med målingen, det måleudstyr du bruger og samspillet imellem disse forhold. Du kan videreformidle resultaterne og de beslutninger, resultaterne må medføre.

Få skræddersyet efteruddannelse til din virksomhed

Hos Erhvervsakademi Aarhus kan vi skræddersy alle uddannelsesforløb og kurser, så de passer til netop dig og din virksomhed, organisation eller branche.

Bliv klogere her

Det lærer du om

  • Egenskaber for det undersøgte miljø
  • Udvalgte relevante fysiske målinger f.eks. støj, lys, fugt, partikel- og areosolmålinger
  • Udvalgte relevante kvantitative og kvalitative kemiske målinger, f.eks. forureninger, emissioner og gasser
  • Robusthed og usikkerheder
  • Standarder og klassificeringer

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'miljømålinger', kan du:

  • håndtere situationer inden for miljømålinger
  • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for miljømålinger
  • udvikle egen praksis i relation til miljømålinger

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'miljømålinger' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

Der bedømmes efter 7-trinsskalaen.

'Miljømålinger' giver 5 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

Ingen kursusdato fastlagt