Om forsknings- og innovationsafdelingen på Erhvervsakademi Aarhus

Arbejdet med forsknings- og innovationsaktiviteter har høj prioritet på Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus’ forsknings- og innovationsaktiviteter drives af 20-25 engagerede medarbejdere. Vi består både af en fast stab med administrative medarbejdere og et bredt udsnit af projektledere, som også underviser på akademiets forskellige uddannelser. På den måde sikrer vi en tæt kobling mellem udvikling og uddannelser.

Find en forsker - se liste over vores forsknings- og innovationsmedarbejdere

Sådan forsker vi på Erhvervsakademi Aarhus

Forsknings- og innovationsaktiviteterne skal bl.a. styrke akademiets undervisning, så den bygger på den nyeste forskning og viden.

Samtidig skal de være med til at styrke vores forskningssamarbejde yderligere med små og mellemstore virksomheder og andre vidensinstitutioner.

Vi har et omfattende samarbejde med mere end 1.000 forskellige virksomheder - bl.a. omkring projektsamarbejder samt forsknings- og innovationsaktiviteter. Derudover har Erhvervsakademi Aarhus mere end ti års erfaring med projekter i samarbejde med andre videninstitutioner og virksomheder.

Vi har en praksisnær vision

Vores vision er at forberede erhvervslivet og uddannelser til fremtiden gennem praksisnære forsknings- og innovationsaktiviteter.

Vi frembringer ny viden gennem projekter

Vores projekter dækker en bred vifte af fagområder og formål – lige fra markedsføring til konkrete samfundsrelaterede udfordringer. Vores primære fokus og drivkraft er vores forsknings- og innovationsprojekter, som skal frembringe ny viden, der er anvendelsesorienteret og rettet mod virksomheder og vores uddannelser.

Vi gennemfører vores projekter i samarbejde med virksomheder, studerende og andre videninstitutioner. I projekterne samarbejder vi også med etablerede forskere inden for de pågældende områder fra bl.a. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet.

Vi har løbende 15-20 projekter i gang. Læs mere om vores aktuelle projekter

Fokus på kompetenceudvikling

Vi har høj fokus på vores medarbejders kompetenceudvikling. Formålet er at levere kvalitetsorienterede resultater. Medarbejdernes individuelle kompetenceudvikling suppleres af en kompetenceudviklingsdag ca. hver anden måned, hvor alle medarbejdere deltager i en fælles workshop med forskellige faglige oplæg og temaer.

Sådan arbejder vi med forskning på de danske erhvervsakademier

De otte danske erhvervsakademier er blevet enige om en fælles erklæring for forsknings- og innovationsarbejdet.

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger

På erhvervsakademierne arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelserne, virksomheder og samfundet. Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både studerende og virksomheder. Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis.

Vores forskning bliver brugt i undervisningen

Resultaterne af arbejdet med anvendt forskning og udvikling og innovation omsættes i undervisningen, så vi medvirker til at højne kvaliteten af uddannelserne. Det betyder, at vi giver de studerende en uddannelse, der baserer sig på den nyeste viden og kendskab til udviklings- og innovationsprocesser.

Vi har forretningsforståelse. Derfor kan vores viden omsættes

Ligeledes skal forsknings-, udviklings- og innovationsprojekterne skabe resultater, som kan anvendes i de konkrete virksomheder, vi samarbejder med. I en bredere kontekst skal resultaterne skabe nye løsninger og dermed vækst og innovation. Vores forretningsforståelse og kendskab til særligt små og mellemstore virksomheder gør, at vi kan omsætte viden til virksomhederne og fungere som videntranslatører.

Se alle danske erhvervsakademiers forskningsprojekter på portalen EA Viden

Kontakt

Vil du vide mere om os? Kontakt forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen eller projektchef Ulla Haahr.

Find en forsker - se liste over vores forsknings- og innovationsmedarbejdere

Afdelingen blev etableret i 2013, og kontoret er placeret i Erhvervsakademi Aarhus’ hovedbygning på Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Hanne Troels Jensen

Kontakt Hanne Troels Jensen

Hanne Troels Jensen

forsknings- og innovationschef

Mail: htj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6150

Ulla Haahr

Kontakt Ulla Haahr

Ulla Haahr

projektchef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004

Medarbejdere i afdelingen

Her kan du se de aktuelle medarbejdere i forsknings- og innovationsafdelingen. Vi inddrager løbende nye forskere, efterhånden som nye projekter går i gang.

Finder du ikke den, du leder efter? Så søg i alle medarbejdere på Erhvervsakademi Aarhus eller ring til omstillingen på 7228 6000, så hjælper vi dig.