Om forsknings- og innovationsafdelingen på Erhvervsakademi Aarhus

Arbejdet med forsknings- og innovationsaktiviteter har høj prioritet på Erhvervsakademi Aarhus.

Erhvervsakademi Aarhus’ forsknings- og innovationsaktiviteter drives af 20-25 engagerede medarbejdere. Vi består både af en fast stab med administrative medarbejdere og et bredt udsnit af projektledere, som også underviser på akademiets forskellige uddannelser. På den måde sikrer vi en tæt kobling mellem udvikling og uddannelser.

Find en forsker - se liste over vores forsknings- og innovationsmedarbejdere

Sådan er forskningsindsatsen på Erhvervsakademi Aarhus

Vi udvælger nye projekter ved nøje at vurdere behov, relevans og videngrundlag. Udgangspunktet er akademiets interne forskningskatalog ’Forskningstemaer 2019-2021’ samt de 10 principper for Frascati-projekter.

 • Projekterne skal være inden for Frascati-rammen og dermed skabe ny viden eller omsætte eksisterende viden i ny kontekst
 • Projekternes relevans og forskningsdesign skal beskrives, begrundes og dokumenteres
 • Projekternes formål skal være at belyse eller bidrage til løsning af aktuelle udfordringer i akademiernes aftagervirksomheder.
 • Projekternes formål skal være at understøtte videngrundlaget i én eller flere uddannelser
 • Projekterne skal følge videnskabelig skik og brug, sådan som de defineres i det pågældende fagfelt
 • Projekterne gennemføres af institutionens medarbejdere og inddrager evt. studerende
 • Projekternes resultater skal formidles, så de kan skabe værdi for uddannelser og virksomheder
 • Projekterne skal gerne involvere en eller flere virksomheder
 • Projekterne skal gerne udføres i samarbejde med private eller offentlige videninstitutioner, der tilfører viden og kompetence til projektet
 • Projekterne skal formidles på eaviden.dk

Vi arbejder med aktuelle problemstillinger

På Erhvervsakademi Aarhus arbejder vi med anvendt forskning, udvikling og innovation, der både gavner uddannelser, virksomheder og samfundet.

Projekterne tager afsæt i aktuelle problemstillinger, og vi gennemfører dem i samspil med både studerende og virksomheder.

Det betyder, at resultaterne kan bruges i praksis og være med til at udvikle og fremtidssikre vækstlag i danske virksomheder.

Vores forskning bliver brugt i undervisningen

Resultaterne af arbejdet med anvendt forskning, udvikling og innovation omsættes i undervisningen, så vi løbende medvirker til at aktualisere videngrundlaget og dermed højne kvaliteten af uddannelserne.

Det betyder, at vi giver de studerende en uddannelse, der baserer sig på den nyeste viden.

Vi har forretningsforståelse. Derfor kan vores viden omsættes

Ligeledes skal forsknings-, udviklings- og innovationsprojekterne skabe resultater, som kan anvendes i de konkrete virksomheder, vi samarbejder med.

I en bredere kontekst skal resultaterne skabe vækst og innovation.

Vores forretningsforståelse og kendskab til særligt små- og mellemstore virksomheder gør, at vi kan omsætte viden ind i virksomhedernes drift og forretningsudvikling.

Vi har fokus på forskningsformidling

For os er det afgørende, at den nye viden kommer i kredsløb. Derfor vægter vi formidlingsindsatsen højt, og vi udgiver løbende gratis, lettilgængelige e-publikationer, litteraturstudier og working papers via eaaa.dk og eaviden.dk.

Eaviden.dk er den officielle vidensportal for de otte danske erhvervsakademier. Det skal synliggøre og dokumentere erhvervsakademiernes forsknings- og innovationsindsats og give inspiration til arbejdet med at udvikle aktuel viden til uddannelser og virksomheder.

Se alle danske erhvervsakademiers forskningsprojekter på EA Viden

Sådan arbejder vi med forskning på de danske erhvervsakademier

De otte danske erhvervsakademier har sammen udviklet et fælles grundlag for forsknings-, udviklings- og innovationsarbejdet. Der er udformet to internt rettede publikationer, som giver et grundigt indblik i udmøntningen af akademiernes forskningsmandat:

 • Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne – hvorfor, hvad og hvordan? (2019)
 • Sådan formidler du dit FUI-arbejde (2019)

Kontakt forskningschefen

Ulla Appel Haahr

Telefon

4188 6004

Stilling

forskningschef