Talentstrategi på Erhvervsakademi Aarhus

Vi arbejder målrettet med at sikre tilbud til særligt talentfulde studerende.

Vi vil gerne skabe initiativer for særligt talentfulde og ambitiøse studerende. Derfor udbyder vi specielle forløb, som kan få stor betydning for dit studie og din professionelle karriere.

Læs mere i vores talentstrategi (pdf)

Aktuelt talentforløb og tilmelding

Vi har de seneste år udbudt talentforløbet ’eksperter i teams: tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser'. Du skal søge om at være med. 

Se mere info og tilmed dig gennem blanketten her: Eksperter i teams 2023 (pdf).

Tilmeldingsblanket - eksperter i teams (pdf)

Ansøgningsfristen er 28. september 2023.

Aktuelt valgfag på uddannelsen

På nogle uddannelser er det muligt at vælge faget som et 5 ECTS-valgfag. Læs mere om valgfaget her: Information om valgfag - eksperter i teams (pdf).

Tilmeldingen til valgfaget foregår gennem din holdleder på din uddannelse.

Hvornår er du et talent?

Du er et talent, når du er fagligt dygtig og engageret. Du er samtidig nysgerrig og klar til at videreudvikle dig inden for områderne.

Du har ikke nødvendigvis de højeste karakterer på holdet, men du og andre vurderer, at du er stærk inden for områderne herunder.

Du er stærk rent fagligt, og du går op i dit studie, som du udtrykker gennem din motivation og vilje. Du er i stand til at lede dig selv.

Du kan se styrken i forskellighed og andres kompetencer. Du tager ansvar for din personlige udvikling.

Du kan i samarbejde med andre gennemføre et projekt eller en opgave inden for en fastlagt deadline.

Du har stærke kommunikationsevner, sådan at du kan formidle viden, idéer og løsninger tilpasset målgruppe og kontekst.

Du skal have et klart ønske om at lære mere om effektivt teamsamarbejde, facilitering og konfliktløsning.

Du skal have lyst til at samarbejde med andre studerende, som har en anden kulturel eller faglig baggrund end din egen.

Du er nysgerrig på at udvikle dit kendskab til innovative processer og arbejdsmetoder.

Du vil gerne indgå i konkrete samarbejder med virksomheder og organisationer, hvor du og dit team bidrager med løsninger til praktiske udfordringer.

Du ser muligheder frem for begrænsninger.

Du har lyst til at skabe dig et tværfagligt, professionelt netværk, som du kan bruge i din videre karriere.

Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

forskningschef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004