Talentstrategi på Erhvervsakademi Aarhus

Vi arbejder målrettet med at sikre tilbud til særligt talentfulde studerende.

Vi vil gerne skabe initiativer for særligt talentfulde og ambitiøse studerende. Derfor udbyder vi specielle forløb, som kan få stor betydning for dit studie og din professionelle karriere.

Læs mere i vores talentstrategi (pdf)

Eksempler på talentforløb

Vi har de seneste år udbudt og afholdt enkelte talentforløb. Se eksempel på et tværgående talentforløb her (pdf)

Læs mere på Studyupdate om ansøgning til vores aktuelle talentforløb 2021.

Hvornår er du et talent?

Du er et talent, når du er fagligt dygtig og engageret. Du er samtidig nysgerrig og klar til at videreudvikle dig inden for områderne.

Du har ikke nødvendigvis de højeste karakterer på holdet, men du og andre vurderer, at du er stærk inden for områderne herunder.

Højt ambitionsniveau og faglig styrke

Du er stærk rent fagligt, og du går op i dit studie, som du udtrykker gennem din motivation og vilje. Du er i stand til at lede dig selv.

Personlig ledelse og selvindsigt

Du kan se styrken i forskellighed og andres kompetencer. Du tager ansvar for din personlige udvikling.

Du kan i samarbejde med andre gennemføre et projekt eller en opgave inden for en fastlagt deadline.

Formidling og kommunikation

Du har stærke kommunikationsevner, sådan at du kan formidle viden, idéer og løsninger tilpasset målgruppe og kontekst.

Team- og projektarbejde

Du skal have et klart ønske om at lære mere om effektivt teamsamarbejde, facilitering og konfliktløsning.

Du skal have lyst til at samarbejde med andre studerende, som har en anden kulturel eller faglig baggrund end din egen.

Innovation og nytænkning

Du er nysgerrig på at udvikle dit kendskab til innovative processer og arbejdsmetoder.

Du vil gerne indgå i konkrete samarbejder med virksomheder og organisationer, hvor du og dit team bidrager med løsninger til praktiske udfordringer.

Du ser muligheder frem for begrænsninger.

Netværk

Du har lyst til at skabe dig et tværfagligt, professionelt netværk, som du kan bruge i din videre karriere.

Ulla Haahr

Kontakt

Ulla Haahr

projektchef

Mail: ulha@eaaa.dk

Telefon: 4188 6004