Akademiuddannelse i international transport og logistik

Akademiuddannelse i international transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Med akademiuddannelse i international transport og logistik får du viden om og bliver i stand til at designe og implementere logistikkoncepter. Du får desuden kompetencer til at effektivisere virksomhedens supply chain på operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Du skal vælge mellem to retninger på akademiuddannelsen i international transport og logistik:

På transportlinjen får du viden om, hvordan transporten forbinder køber og sælger. Du bliver i stand til at finde den optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer ligeledes, hvordan lagre og terminaler indrettes og drives, så de imødekommer kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport.

På indkøbslinjen lærer du at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder - både i Danmark og i udlandet. Du får generel viden om indkøb - både praktisk og strategisk - og får indsigt i juridiske elementer ved indkøb. Vi ser på sammenhængen mellem indkøb og supply chain management, så du kan deltage aktivt i optimeringen af virksomhedens logistiske situation.

Derfor skal du vælge uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus

  • Statsgodkendte efteruddannelser med ECTS-point
  • Ny viden og inspiration du kan bruge direkte i din arbejdsdag
  • Undervisning tæt på praksis og i tæt samarbejde med erhvervslivet
  • Efteruddannelse der kombinerer teori og praksis
  • Undervisere med praktisk erfaring fra erhvervslivet
  • Undervisning på mindre hold med tæt underviserkontakt

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, evt. to retningsbestemte fag, en række valgfag og til sidst et afgangsprojekt.

Du kan, som beskrevet ovenfor, tone uddannelsen i to retninger: transport eller indkøb. Derved får du en mere fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

Logistik og supply chain management (10 ECTS)

Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Retningsbestemte fag: Transport

Transport og Warehouse Management (10 ECTS)

Transportjura (10 ECTS)

Afgangsprojekt - transport (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Indkøb

Operationelt indkøb (10 ECTS)

Strategisk indkøb (10 ECTS)

Afgangsprojekt - indkøb (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Hvis du vælger en af de to retninger ovenfor, skal valgfag udgøre 10 ECTS-point. Dit/dine valgfag på 10 ECTS-point kan også vælges fra andre akademiuddannelser og fagområder.

Uddannelsens valgfag du kan vælge:

Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Anbefalede fag fra andre akademiuddannelser:

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)

Grøn omstilling i praksis (10 ECTS)

Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Hvis du ikke vælger nogen uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Du kan fx bruge ovenstående valgfag, eller alle retningsbestemte fag ovenfor.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på tlf. 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen gennemføres i Aarhus, enten som aften- eller dagsundervisning. Aftenfagene strækker sig over 15 uger, mens andre fag er fordelt over 4 dage i dagtimerne. Du kan se under hvert fag, hvornår timerne ligger. 

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Ringvej Syd 104
8260 Viby J

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Strategisk indkøb

Startdato: 05-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Logistik og supply chain management

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Transportjura

Startdato: 06-02-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - indkøb

Startdato: 07-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt - transport

Startdato: 07-02-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Læs mere

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 05-03-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Operationelt indkøb

Startdato: 08-04-2024

Pris: 8.910 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Optimering af forretningsprocesser

Startdato: 03-09-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00, 15 uger

Læs mere

Transport og Warehouse Management

Startdato: 03-09-2024

Pris: 5.900 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - indkøb

Startdato: 04-09-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt - transport

Startdato: 04-09-2024

Opstartsgaranti

Pris: 7.900 kr.

Læs mere

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 12-09-2024

Pris: 5.420 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Kontakt

Lene Høllund Overballe

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162