Akademiuddannelse i international transport og logistik

Akademiuddannelse i international transport og logistik kvalificerer dig til at arbejde med virksomheders globale udfordringer og varetage ledelsesopgaver i værdi- og forsyningskæder.

Globale forandringer på markederne og øget konkurrence fra lavtlønsområder gør, at der stilles store krav til at optimere virksomhedernes forretningsmodeller.

Med akademiuddannelse i international transport og logistik får du viden om og bliver i stand til at designe og implementere logistikkoncepter. Du får desuden kompetencer til at effektivisere virksomhedens supply chain på operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Du skal vælge mellem to retninger på akademiuddannelsen i international transport og logistik:

Transport

På transportlinjen får du viden om, hvordan transporten forbinder køber og sælger. Du bliver i stand til at finde den optimale transportform i den enkelte situation. Du lærer ligeledes, hvordan lagre og terminaler indrettes og drives, så de imødekommer kravene for effektiv håndtering og hurtighed. Samtidig får du indsigt i juridiske elementer ved transport.

Indkøb

På indkøbslinjen lærer du at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder - både i Danmark og i udlandet. Du får generel viden om indkøb - både praktisk og strategisk - og får indsigt i juridiske elementer ved indkøb. Vi ser på sammenhængen mellem indkøb og supply chain management, så du kan deltage aktivt i optimeringen af virksomhedens logistiske situation.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i international transport og logistik er en deltidsuddannelse, der svarer til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, evt. to retningsbestemte fag, en række valgfag og til sidst et afgangsprojekt.

Du kan, som beskrevet ovenfor, tone uddannelsen i to retninger: transport eller indkøb. Derved får du en mere fokuseret uddannelse. Du kan også tage uddannelsen uden retning og selv sammensætte valgfag.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. 

Brug for at få opfrisket studieteknik?

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Obligatoriske fag

Logistik og supply chain management (10 ECTS)

Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Retningsbestemte fag: Transport

Transport og Warehouse Management (10 ECTS)

Transportjura (10 ECTS)

Afgangsprojekt - transport (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Retningsbestemte fag: Indkøb

Operationelt indkøb (10 ECTS)

Strategisk indkøb (10 ECTS)

Afgangsprojekt - indkøb (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelsen)

Valgfag

Hvis du vælger en af de to retninger ovenfor, skal valgfag udgøre 10 ECTS-point. Her anbefaler vi:

Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)

Samt dette fag fra akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion:

Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)

Dit/dine valgfag på 10 ECTS-point kan dog også ligge uden for uddannelsens fagområde - se oversigt nedenfor. 

Hvis du ikke vælger nogen uddannelsesretning, skal valgfag udgøre 30 ECTS-point. Du kan fx bruge ovenstående valgfag, eller alle retningsbestemte fag ovenfor. Valgfag fra andre fagområder kan du finde gennem denne oversigt.

Se oversigt over fagområder

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen her (pdf)

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på tlf. 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale.

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Uddannelsen gennemføres i Aarhus, enten som aften- eller dagsundervisning. Aftenfagene strækker sig over 15 uger, mens andre fag er fordelt over 4 dage i dagtimerne. Du kan se under hvert fag, hvornår timerne ligger. 

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Operationelt indkøb

Startdato: 05-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Optimering af forretningsprocesser

Startdato: 05-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00, 15 uger

Læs mere

Transport og Warehouse Management

Startdato: 06-09-2022

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - indkøb

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt - transport

Startdato: 07-09-2022

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 04-10-2022

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Strategisk indkøb

Startdato: 06-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Mandag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Logistik og supply chain management

Startdato: 07-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Transportjura

Startdato: 07-02-2023

Pris: 5.500 kr.

Tidspunkt: Tirsdag aften kl. 17.30-21.00

Læs mere

Afgangsprojekt - indkøb

Startdato: 08-02-2023

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Afgangsprojekt - transport

Startdato: 08-02-2023

Opstartsgaranti

Pris: 7.500 kr.

Læs mere

Bæredygtig forretningsforståelse

Startdato: 11-05-2023

Pris: 4.800 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Læs mere

Lene H. Poulsen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162