pH- og koncentrationsmålinger

Tag 'pH- og koncentrationsmålinger' som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget får du viden om forskellige typer af pH og koncentrationsmålinger og kan arbejde kvalificeret med disse. Du får samtidig kendskab til særlige forhold omkring kalibrering og vedligeholdelse af udstyr, og du lærer dette ved praktisk udførelse af udvalgte pH- og koncentrationsmålinger.

Det lærer du om

 • De mest anvendte typer af koncentrationsmålinger og måleprincipperne for disse
 • Udvalgte relevante målinger, herunder ledningsevne og optisk densitet
 • Elektroder som f.eks. ionselektiv, ilt, kuldioxid og klor
 • Refraktometer
 • Spektrofotometri
 • In-line måling af koncentrationer
 • Kalibrering og justering
 • Robusthed og usikkerheder

Undervisningen består af teori, opgaveregning og anvendelse heraf i praktiske sammenhænge i laboratoriet.

Det kan du, når du er færdig

Når du har taget 'pH- og koncentrationsmålinger', kan du:

 • håndtere situationer inden for måling af pH og koncentration
 • deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for måling af pH og koncentration
 • udvikle egen praksis i relation til måling af pH og koncentration

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'pH- og koncentrationsmålinger' som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i kvalitet og måleteknologi. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis. Prøven har intern censur og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 'pH- og koncentrationsmålinger' giver 10 ECTS-point.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Uddannelsen gennemføres som dagundervisning. Der tilmeldes og betales pr. fag, og udgifter til bogindkøb er ikke inkluderet i prisen.

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 04-02-2025

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.

pH- og koncentrationsmålinger

Startdato: 02-02-2027

Pris: 13.740 kr.

Pris er inkl. fuld forplejning

Tidspunkt: Dag

Tilmelding er endnu ikke åben.