Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade til din ansøgning

For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Inden vi kan behandle din ansøgning om optagelse på enten en erhvervsakademiuddannelse eller en 3½-4-årig professionsbacheloruddannelse, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Du skal vedlægge dit eksamensbevis

Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse skal være uploadet senest ved ansøgningsfristens udløb. Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Du skal dokumentere alt, du angiver i ansøgningen

Du skal uploade bilag med dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen – se eksempler her.

Sådan uploader du dine bilag

Du uploader dine bilag sammen med din ansøgning.

Du kan til enhver tid uploade yderligere bilag til din ansøgning på NemStudie.

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk eller telefon 7228 6130.