Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade til din ansøgning

For erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Inden vi kan behandle din ansøgning om optagelse på enten en erhvervsakademiuddannelse eller en 3½-4-årig professionsbacheloruddannelse, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Du skal vedlægge dit eksamensbevis

Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse skal være uploadet senest ved ansøgningsfristens udløb. Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Hvis du søger ind til studiestart i august via optagelse.dk, bliver dit eksamensbevis automatisk overført fra eksamensdatabasen. Vi godtager ikke manuelt uploadede eksamensbeviser fra ansøgere, hvis eksamensbevis findes i eksamensdatabasen.

Hvis du søger en ledig studieplads til studiestart i august via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden, skal du selv uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. En karaktermeddelelse er ikke gyldig.

Hvis du søger ind til studiestart i januar via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden, skal du selv uploade dit originale eksamensbevis sammen med din ansøgning. En karaktermeddelelse er ikke gyldig.

Hvis du afslutter din IB-eksamen eller består dit IB Diploma Retake i ansøgningsåret, skal du tilmeldes IBNET via din IB-koordinator, sådan at Erhvervsakademi Aarhus kan tilgå dit elektroniske IB-bevis.

Ansøgere, der har afsluttet IB-eksamen tidligere end ansøgningsåret, skal uploade et billede af deres originale eksamensbevis, hvor vi tydeligt kan se hele dokumentet samt vandmærke. Vær opmærksom på, at hvis du har taget et IB Diploma Retake, skal vi have både dit D- og dit R-bevis.

Du skal uploade både dit uddannelsesbevis/svendebrev samt dit skolebevis, hvor din fagprøvekarakter fremgår.

Du skal dokumentere alt, du angiver i ansøgningen

Du skal uploade bilag med dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen – se eksempler her.

Du skal uploade bilag med dokumentation for de ting, du vil vurderes på – ud over dit karaktergennemsnit. Se vurderingskriterier og påkrævet dokumentation, når du søger i kvote 2, her

Bemærk at der kun er én ansøgningsfrist, uanset om du vil vurderes udelukkende på dit gennemsnit (svarende til kvote 1), eller om du vil vurderes på andet (svarende til kvote 2). Hvis du vil vurderes på andet end dit gennemsnit, er det dit ansvar at uploade dokumentation for de aktiviteter, du vil vurderes på, sammen med din ansøgning inden ansøgningsfristen. Læs mere om kvote 1 og kvote 2 her

For at opfylde de specifikke adgangskrav på uddannelsen skal de krævede fag være bestået. Du har bestået et fag, når det vægtede gennemsnit af alle karaktererne på eksamensbeviset i det pågældende fag er 02 eller højere. Hvis optag på uddannelsen kræver fx bestået matematik B, men du ikke har bestået matematik A, skal du bevise, at du har bestået matematik B (det fremgår ikke af eksamensbeviset).

Den uddannelsesinstitution, hvor du har taget faget, kan give dig et bevis. Beviset skal indeholde stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen samt information om, på hvilket niveau du har bestået faget. En karaktermeddelelse eller en oversigt med årskarakterer er ikke godkendt dokumentation.

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Læs mere om at søge om optagelse med særlig tilladelse her

Hvis du har fået et tilsagnsbrev (og dermed er garanteret en studieplads til næste studiestart), skal du vedlægge dit tilsagnsbrev som dokumentation. Læs mere om tilsagn her

Hvis du er non-EU-ansøger, skal du vedlægge dit opholdskort samt brev fra ministeriet, der bekræfter din opholdstilladelse.

Du er non-EU-ansøger, hvis du har en adgangsgivende eksamen fra et land uden for EU (dette gælder uanset din nationalitet), eller hvis du er statsborger fra et land uden for EU (dette gælder uanset din adgangsgivende eksamen).

Læs mere om særlige krav for non-EU-ansøgere her

Sådan uploader du dine bilag

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Hvis du har søgt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden (vinteroptag), kan du gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere bilag. Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk eller telefon 7228 6130.