Forskningsformidling

Forskningspublikationer, du kan bruge i praksis

Vi publicerer løbende resultaterne af den praksisnære forskning og innovation, vi laver på Erhvervsakademi Aarhus.

For os er det afgørende, at den nye viden kommer i kredsløb. Derfor udgiver vi løbende 'working papers' og 'e-bøger' med de vigtigste resultater.