Markedsføringsøkonom med speciale i business og design management

Hvis du har passion for salg og markedsføring og hvis du gerne vil gøre dig ekstra attraktiv over for møbel- og interiørbranchen, er denne linje det rette sted at starte din karriere.

På markedsføringsøkonom med speciale i business og design management bliver du en del af et fokuseret hold, som får mulighed for at få ekstra viden inden for møbel- og interiørbranchen. Du kommer til at opleve markedsføringsøkonomuddannelsens høje faglige niveau og får samtidig ekstra fagspecifik undervisning, som giver dig de kompetencer, branchen efterspørger hos kommende ansatte.

En verden af design

Som studerende på 'business og design management’ får du masser af viden direkte fra ledende branchefolk og fra undervisere, der har været ansat i branchen. Derudover får du på uddannelsen øget virksomhedskontakt i form af virksomhedsbesøg og foredrag.

Ekstra viden

For at imødekomme branchens krav til kommende medarbejdere skal studerende på markedsføringsøkonom med speciale i design management deltage i kursusforløb i designhistorie og trendspotting samt lære/høre om forskellige materialer ifm. virksomhedsbesøg.

Program for uddannelsen

Markedsføringsøkonom med speciale i business & design er en linje på markedsføringsuddannelsen. I løbet af uddannelsen vil du stifte bekendtskab med, og blive mere attraktiv over for, møbel- og interiørbranchen.

Uddannelsen er løbende i udvikling i samarbejde med branchen, og et eksempel på det overordnede program kunne se således ud:

Workshop: Trendspotting-workshop

Foredragsrække: Design i det 20. århundrede

Studietur(e) / messedeltagelse

Foredrag: Indretning af rum

Workshop: Materialekendskab

For at imødekomme branchens krav skal du som studerende deltage i

 • brancherettede aktiviteter
 • projekter
 • kurser
 • virksomhedsbesøg

Disse målrettede aktiviteter ligger ud over almen undervisning. De samlede ekstra aktiviteter udgør i gennemsnit 25 timers ekstra studietid pr. semester.

På ’business og design management’ kommer du ud og mærker pulsen og blive inspireret af branchens innovation og nye trends. På 2. semester drager vi til udlandet for at besøge møbel- og interiørmesser i Stockholm og Milano. Under disse messer skal du - sammen med dit hold - løse konkrete opgaver. 

Udgift til disse ture afholder du selv. Vi vurderer, at kost/logi, transport og adgang til messerne samlet set vil koste ca. kr. 9.500.

Som studerende på ’business og design management’ har du endvidere mulighed for en plads på et sommerskoleophold i fx Malaysia eller Canada. Opholdet foregår i sommerperioden mellem 2. og 3. semester. Akademiet betaler den studieafgift, som er forbundet med opholdet. Du betaler selv for kost, logi og transport.

Ligesom som almene markedsføringsøkonom-studerende kan du derudover også studere 3. semester i udlandet.

Afslutningsvis er det også en mulighed at finde en praktikplads i udlandet på 4. semester.

Som markedsføringsøkonom med speciale i business & design management sigter du mod et salgs- og/eller marketingjob inden for møbel- og interiørbranchen.

Uddannelsen giver dig et teoretisk og praktisk grundlag, der gør det muligt for dig at tiltræde i flere afdelinger.

Efter uddannelsen vil du typisk kvalificere dig til følgende job:

Læs mere om dine karrieremuligheder som markedsføringsøkonom

Specialet i business og design management er udviklet i samarbejde med branchens virksomheder og brancheforeningen. Uden et godt og tæt samarbejde med virksomheder inden for møbel- og interiørbranchen eksisterede specialet ikke.

Vi modtager sparring og økonomisk støtte fra følgende virksomheder:

Partnervirksomheder
Kvadrat (Ebeltoft)
Holmris Group (Bjerringbro)

Ambassadørvirksomheder
Verpan (Horsens)
TMI, Træ- og Møbelindustrien

Advisory board-medlemmer
Mads Nygaard, Senior Vice President, Kvadrat
Benny Larsen, Direktør, Labofa/Holmris Group
Peter Frandsen, CEO, Verpan
Flemming Larsen, direktør, TMI
Ole Bjerg, direktør, Bierg design synergy
Morten Jørgensen, Head of Middle East & Asia, Vitra

Sådan søger du om optagelse på specialiseringen

Du skal søge ind på markedsføringsøkonomuddannelsen på optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts (kvote 2) og 5. juli (kvote 1). Læs mere her

Du får besked, om du er optaget, i et optagelsesbrev 28. juli. Herefter kan du søge om at starte på ’business og design management’ via ansøgningsskema her på siden.

Ansøgningsfristen er 2. august kl. 12.00.

Du får besked, om du er optaget, 22. august.

Vi gør opmærksom på, at der kun oprettes ét hold pr. år, da vi ønsker, at branchen kan aftage vores dimittender. Det betyder, at du ikke er garanteret optagelse på specialiseringen 'business og design management'.

Hvis du ikke bliver optaget på specialiseringen, er du stadig garanteret plads på markedsføringsøkonom, almen linje.   

Du skal opfylde adgangskravene til markedsføringsøkonomuddannelsen

Herudover vurderer vi ansøgere til markedsføringsøkonom med speciale i business design management ud fra to kriterier:

 • karaktergennemsnit fra din adgangsgivende uddannelse
 • motiveret ansøgning, CV og praktisk erfaring 

Du skal vedlægge følgende til din ansøgning:

 • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse
 • Dit CV
 • En motiveret ansøgning

I din motiverede ansøgning skal du reflektere over følgende spørgsmål:

 • Hvem er du, og hvad motiverer dig?
 • Hvad er dine interesseområder? (Fritid, fagområde)
 • Linjen er målrettet møbel- og interiørproducenter – hvad kan du godt lide ved den branche?
 • Du skal forvente en ekstra arbejdsbyrde på omkring 75 timer fordelt på de tre semestre samt betale kr. 5.000 ekstra til studieture i forhold til den almene markedsføringsøkonomuddannelse – hvordan vil du få tid til, samt finansiere det?
 • Hvad er dine karrieremæssige drømme/planer? 

Få fat i en studie- og karrierevejleder