Webudvikling

Videre med e-didaktikken – men hvordan?

Projektet udforsker grundlaget for en fremadrettet digital understøttelse af akademiets undervisning.

Erhvervsakademi Aarhus har fokus på, hvordan en nuanceret og pædagogisk begrundet digital understøttelse af undervisningen kan højne de studerendes læringsudbytte. I det perspektiv udforskes forskellige e-didaktiske aspekter.

Best practice og generelle tilgange indenfor digital understøttelse af undervisning er kendte, men der er et gab mellem de generelle teorier og tilgange og til implementering i en specifik uddannelsesmæssig og organisatorisk kontekst. Derfor undersøger projektet flere aspekter af e-didaktikken i en eksplorativ proces, der kobler teori, praksis og kontekstuelle organisatoriske forudsætninger.

Projektets formål og baggrund

Projektet sigter mod at skabe viden om mødet mellem generel e-didaktisk teori og akademiets brede og forskelligartede vifte af fag og uddannelser. Det sker ved at afdække akademiets aktuelle e-didaktiske praksisser og ud fra et forsknings- og evidensbaseret perspektiv komme med bud på yderligere kvalificering af disse praksisser.

Projektet er udviklet over to projektperioder:

  • projektperiode 1: de studerendes brugeroplevelse i Canvas
  • projektperiode 2: digital understøttelse af undervisningen

Projektperiode 1: De studerendes brugeroplevelse i Canvas

Akademiets digitale læringsplatform eller Learning Management System (LMS) Canvas danner ramme om de studerendes adgang til fag og materialer. Der har været store frihedsgrader i anvendelsen af læringsplatformen, hvilket har skabt et behov for at afklare konsekvenserne heraf for de studerende.

Projektet kortlægger de aktuelle praksisser for brugen af Canvas på akademiet, undersøger de studerendes oplevelser med læringsplatformen og inddrager almene brugervenlighedsprincipper. På baggrund af en samlet analyse kondenseres en række principper for en fremadrettet konsistent og optimeret brugeroplevelse i Canvas for akademiets studerende.

Resultatet af projektet er at der skabes en ny kontekstuel viden, som kvalificerer uddannelsernes fortsatte arbejde med at optimere digitale læringsrum for de studerende.

Projektperiode 2: Digital understøttelse af undervisningen

Der arbejdes på tværs af uddannelser og fag med mange former for digital understøttelse af undervisningen. Hvad oplever underviserne at opnå herved, og hvilke mål for undervisningen kobler de den digitale understøttelse til? Findes der yderligere potentialer ved digital understøttelse af undervisningen, som akademiet kan indfri?

Der gennemføres en afdækning af den faktiske bredde og variation af digital understøttelse af undervisningen på akademiets uddannelser. Undervisernes didaktiske overvejelser undersøges, herunder hvilke videns-, arbejds- og erfaringsformer de ønsker at styrke hos deres studerende.

Afdækningen af brugen og intensionerne med digital understøttelse af undervisningen på Erhvervsakademi Aarhus forventes at munde ud i en intervention, der gennemføres i udvalgte klasser med henblik på efterfølgende erfaringsopsamling hos både studerende og undervisere. Formålet er at skabe ny erfaringsbaseret viden om digital understøttelse som redskab til at indfri didaktiske målsætninger.

Samarbejde

Ph.d. og specialkonsulent Mads Dahl, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet, er tilknyttet projektet som sparringspartner.

Projektperiode

Projektperiode 1: 1. august 2021 - 31. december 2022
Projektperiode 2: 1. januar 2023 - 31. december 2023

Vidensprodukter

  • Baggrundsrapport (pdf) - sammenfatter undersøgelsen af akademiets aktuelle praksisser for brug af Canvas og de studerendes oplevelser.
  • E-bog med formidling af projektets konklusioner og anbefalinger kondenseret til en anvendelsesorienteret guide til undervisere og uddannelsesledelser.
Indretning af fag i Canvas

E-bog: Indretning af fag i Canvas

E-bogen er en guide til undervisere på Erhvervsakademi Aarhus. Den præsenterer en standard for akademiets opbygning af fag i Canvas, der skal sikre de studerende en ensartet brugeroplevelse på tværs af fag og undervisere.

Hent e-bog

Projektleder:

Christina Søgaard Jensen

Telefon

7228 6347

Stilling

digital læringskoordinator

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden