Indledning til kemi og kemiske beregninger

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Kurset er målrettet kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
 • Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi (kun ved studiestart i august)
 • Kurset er også relevant for kommende studerende på jordbrugsteknolog på speciale i ”natur og miljø”, ”husdyrproduktion” eller ”planteproduktion”.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset.

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

 • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
 • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

 • Grundstoffer, ioner og salte
 • Syre-base kemi og pH
 • Organisk kemi og kovalente bindinger
 • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
 • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50 og primært i uge 34. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra dag til dag. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledende teknisk matematik'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Litteratur

"Basiskemi C, 2. udgave, 2021" af Mygind.

Bogen er en del af bogpakken på både laborant- og miljøteknologuddannelsen. Studerende på andre uddannelser kan låne ’Basiskemi C’ i kursus-ugen.

Mødeplaner

Læseplan for laboratorie studerende - opdateret 18/8

Læseplan for miljøteknolog* studerende - opdateret 18/8
*Jordbrugsteknologer følger samme læseplan

Indledning til kemi og kemiske beregninger

Startdato: Januar 2023

Pris: 500 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.