Studerende Uddannelse Aarhus MDU 02

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Undervisningen foregår på Hasselager Allé.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset.

Kurset er målrettet kommende studerende på laborantuddannelsen.

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

  • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
  • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

  • Grundstoffer, ioner og salte
  • Syre-base kemi og pH
  • Organisk kemi og kovalente bindinger
  • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
  • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50 og primært i uge 4. Undervisningstidspunkter og omfang varierer fra dag til dag.

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledende teknisk matematik'.

Litteratur

"Basiskemi C, 3. udgave, 2023" af Mygind.

Bogen er en del af bogpakken på laborantuddannelsen.

Tilmelding

Bemærk at der er et begrænset antal pladser på kurserne, som fordeles efter først til mølle-princippet. 

Ingen kursusdato fastlagt