Indledning til kemi og kemiske beregninger

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Kurset er målrettet kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
 • Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi (kun ved studiestart i august)
 • Chemical and Biotechnical Science (AP degree)
 • Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology (BA top-up degree) (kun ved studiestart i august)
 • Kurset er også relevant for kommende studerende på jordbrugsteknolog på speciale i ”natur og miljø”, ”husdyrproduktion” eller ”planteproduktion”.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset.

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

 • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
 • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

 • Grundstoffer, ioner og salte
 • Syre-base kemi og pH
 • Organisk kemi og kovalente bindinger
 • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
 • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledende teknisk matematik'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Litteratur

"Basiskemi C, 2. udgave, 2021" af Mygind.

Bogen er en del af bogpakken på både laborant- og miljøteknologuddannelsen. Studerende på andre uddannelser kan låne ’Basiskemi C’ i kursus-ugen.

Indledning til kemi og kemiske beregninger

Startdato: Januar 2022

Pris: 500 kr.