Indledning til kemi og kemiske beregninger

Kursus for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset.

Kurset er målrettet kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation
 • Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Kurset er også relevant for kommende studerende på:

 • Jordbrugsteknolog på speciale i ”natur og miljø”, ”husdyrproduktion” eller ”planteproduktion”.
 • Professionsbacheloruddannelse i business og vandteknologi

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

 • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
 • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

 • Grundstoffer, ioner og salte
 • Syre-base kemi og pH
 • Organisk kemi og kovalente bindinger
 • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
 • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50 og primært i uge 34. Undervisningstidspunkter og omfang varierer fra dag til dag.

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledende teknisk matematik'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Litteratur

"Basiskemi C, 2. udgave, 2021" af Mygind.

Bogen er en del af bogpakken på flere af de nævnte uddannelser. Studerende på andre uddannelser kan låne ’Basiskemi C’ i kursusugen.

Mødeplaner

Læseplan for studerende på laboratorieuddannelser - august 2023 (pdf)

Ovenstående læseplan gælder for følgende uddannelser: laborant, professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation samt professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi.

Læseplan for miljø, vand og jordbrug studerende - august 2023 (pdf)

Ovenstående læseplan gælder for følgende uddannelser: miljøteknolog, professionsbachelor i business og vandteknologi, samt jordbrug.

Indledning til kemi og kemiske beregninger

Startdato: Januar 2024

Pris: 500 kr.

Tilmelding er endnu ikke åben.