Studerende Uddannelse Aarhus Finans 0394

IVÆRKZ.nu

I projektet undersøges det, hvordan Erhvervsakademi Aarhus kan arbejde aktivt med at styrke studerendes interesse for og nysgerrighed inden for innovation og entrepreneurship.

IVÆRKZ.nu er et kompetencegivende innovations- og entrepreneurship forløb, hvor de studerende i tværfaglige teams lærer at udvikle en forretningside og arbejde med ideen om at starte egen virksomhed.

Projektets formål

Formålet med IVÆRKZ.NU er at skabe stor opmærksomhed for, interesse og deltagelse i samt kompetenceudvikling blandt alle studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Målet er at skabe et stort og bredt engagement af studenteriværksættere på Erhvervsakademi Aarhus samt skabe en grundlæggende nysgerrighed omkring det at være iværksætter.

Derigennem kan vi skabe fundamentet for fremtidig co-og curriculær undervisning i entrepreneurship på alle Erhvervsakademi Aarhus' uddannelser og bidrage til opfyldelsen af Erhvervsakademi Aarhus' strategiske rammekontrakt. Forløbet skal skabe et tværfagligt netværk blandt studerende, som sikrer opstart af flere og mere bæredygtige studenter start ups.

Projektets baggrund

Erhvervsakademi Aarhus har gennem mange år arbejdet systematisk med Entrepreneurship, men udfordringen har været at nå bredt ud på hele Erhvervsakademi Aarhus på alle uddannelser og dermed sikre volumen og diversitet.

Innovation og entrepreneurship er, naturligt nok, 100 % implementeret på professionsbacheloruddannelsen i innovation og entrepreneurship samt på Iværksætterlinjen på markedsføringsøkonomuddannelsen. I GROW, (Erhvervsakademi Aarhus' studentervæksthus), er der den ønskede større tværfaglige diversitet blandt de studerende, der er i praktik i egen virksomhed.

I Erhvervsakademi Aarhus' strategiske rammekontrakt for 2022-2025 er et af de strategiske mål implementering af 21st Century skills, hvor de studerende skal udvikle og tilegne sig færdigheder indenfor kreativitet, kommunikation, kollaboration, kritisk sans og udvalgte karakteregenskaber. IVÆRKZ.nu udvikler og træner disse færdigheder og kompetencer gennem det, at studerende arbejder med entrepreneurship på tværs af uddannelser.

Resultater

Gennem det kompetencefremmende innovations- og entrepreneurship forløb, IVÆRKZ.nu, skabes der en bæredygtig og fremtidssikret værdi for:

 1. de studerende
 2. Erhvervsakademi Aarhus
 3. samfundet ved, at der udvikles bæredygtige og tværfaglige start ups.

Læringsmålet for forløbet er at give de studerende værktøjer, metoder og modeller, der gør dem i stand til at udvikle, konceptualisere, teste, pitche og eksekvere forretningsideer, bl.a. gennem deltagelse i Fonden for entreprenørskab's regionale mesterskab og danmarksmesterskabet i entreprenørskab. Samtidig skabes fundamentet for praktik i egen virksomhed og efterfølgende drift af egen virksomhed.

Undervisningen skal udvikles ud fra en bred ramme, men tænkes at være proces- og case-baseret med udgangspunkt i Effectuation principperne, design thinking og lean start up tankegangen. Desuden inddrages rollemodeller og mentorer i form af dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus, der nu ejer og driver egen virksomhed.

Samarbejde

Samarbejdspartnere i projektet er:

 • Løvetæmmer, skuespiller, sparringspartner & Performancetræner Dorthe Hansen Carlsen
 • Beierholm Revision
 • EY Aarhus/netværksspecialist Per Tønsberg Frandsen
 • Mentorer (tidligere dimittender fra Erhvervsakademi Aarhus, der ejer og driver egen virksomhed)
 • Fonden for Entrepreneurship

Samarbejdspartnerne har gennem mange år bidraget til og indgået i samarbejde omkring aktiviteterne i GROW, på Professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entrepreneurship samt Iværksætterlinjen på Markedsføringsøkonom.

Internt på Erhvervsakademi Aarhus består projektgruppen af Gitte Buje, Jesper Nørskov, Mette Billenstein Schriver, Søren Griepentrog, Ulla Haahr, Jacob Luis Nielsen og Susanne Østergaard Olsen. Desuden inddrages et ambassadørkorps/følgegruppe af innovations- og entrepreneurship interesserede undervisere på tværs af akademiets uddannelser.

Projektperiode 

Projektperiode: november 2021 - december 2022

Videns produkter

 • Fagforløbsbeskrivelse med indhold, læringsmål og eksamen (5 ECTS ekstra curriculært)
 • Koncept, program og læringsmateriale til syv workshops/undervisningssessions
  (1. Meet your team/matchmaking/teaming up, 2. Idea Hackathon + start up basics, 3. Concept development and prototyping, 4. Networking, 5. Pitch Training, 6. “Lions Den”, 7. Learning Loop/Reflection on participation
 • Afsluttende projektrapport til Fonden for Entrepreneurship

Projektleder:

Gitte Buje

Telefon

7228 6142

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden