E-commerce og digital marketing

Niveau

Professionsbacheloruddannelse

ECTS

210

Varighed

3½ år

Studiestart

August

Søg ind nu
E Commerce Og Digital Marketing

Bliv specialist i drift, optimering og vækst af virksomheders digitale forretning. Med viden om forretningsudvikling, e-commerce, webteknologier og digital marketing bliver du en efterspurgt medarbejder på tværs af virksomheder og brancher. Helt ny uddannelse – kun i Aarhus.

Stærke kompetencer inden for e-commerce, digital marketing og digital forretningsudvikling er efterspurgte i erhvervslivet. Men denne nye 3½-årige professionsbacheloruddannelse bliver du klar til job, hvor du hjælper med at sætte retningen for den digitale udvikling i danske virksomheder og webshops.

På uddannelsen lærer du både det tekniske og det forretningsmæssige aspekt af e-commerce. Du får forretnings- og kundeforståelse, økonomisk viden og godt købmandsskab ind under huden. Samtidig får du tekniske færdigheder og arbejder praktisk med produktion af webindhold, dataindsamling og -analyse og brugeroplevelse og konverteringsoptimering.

Uddannelsen findes kun her i Aarhus.

Hør Nadia fortælle om at uddanne sig inden for e-handel

GROW Iværksætter Studentervæksthus Erhvervsakademi Aarhus 0167

Husk ansøgningsfrist for kvote 1 er 5. juli

Vil du starte på en videregående uddannelse i august 2024? Så skal du søge før 5. juli kl. 12.00.

Læs mere om kvote 1 her

Lær at udvikle en succesfuld digital forretning

Med god forretnings- og kundeforståelse – og viden om bl.a. budgettering, prissætning og logistik – bliver du den, der kan træffe de rigtige beslutninger ang. virksomhedens digitale forretning. De rigtige beslutninger indebærer også overvejelser om de etiske og juridiske aspekter af digital forretningsudvikling, som du også får ind på rygraden.

Du lærer at foretage kundebehovsanalyser og se på brugerrejser, så virksomheden kan levere netop den digitale oplevelse og ydelse, kunderne efterspørger.

Se video, hvor Nadia og Rasmus fortæller om at uddanne sig inden for e-handel

Bliv stærk til teknologi og dataanalyse

På uddannelsen bliver du godt rustet til at arbejde med det tekniske set up, der ligger til grund for en digital forretning eller webshop. Du lærer bl.a. at redigere, analysere og producere webindhold – og bliver klogere på CSS, Javascript og hosting.

Du får også metoder og værktøjer til at arbejde med og forbedre den digital oplevelse fx via brugertest eller prototyping. Og du lærer om den dataopsamling, -analyse og -anvendelse, som er helt grundlæggende for e-handelsvirksomheder i dag.

Skab synlighed via digitale marketing-kampagner

Med værktøjer inden for fx SEO, digital annoncering, e-mail marketing og content marketing i bagagen, bliver du i stand til at øge både trafik til, synlighed af og konverteringer til virksomheden.

Vi ser også på, hvordan danske virksomheder kan nå ud på internationale markeder ved hjælp af digitale platforme og markedspladser. 

Andre har også set på

Udforsk uddannelser, som ligner denne.

Markedsføringsøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Markedsføringsøkonom

Gør karriere inden for markedsføring, salg og kommunikation. Bliv fx indkøber eller sælger. Specialiser dig - fx i iværksætteri eller bæredygtighed.

Markedsføringsøkonom
E-handel (intet optag i 2024)
Professionsbachelor som overbygning

E-handel (intet optag i 2024)

Bliv ekspert i e-handel. Du bliver tilknyttet en e-handelsvirksomhed og bliver klar til job med digital forretning, markedsføring og kundeoplevelse.

E-handel (intet optag i 2024)
Multimediedesigner
Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner

Bliv klar til job inden for user interface design (UI), user experience design (UX) eller programmering - fx som frontendudvikler eller UX-designer.

Multimediedesigner
Digital konceptudvikling
Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling

Skab fremtidens digitale brugeroplever med viden om digitale koncepter. Vælg dansk- eller engelsksproget version af uddannelsen.

Digital konceptudvikling

Få hjælp til at vælge den rigtige videregående uddannelse

Vi hjælper dig, når du skal vælge uddannelse. Du kan få 1-1 vejledning eller deltage i fx infomøder eller studiepraktik.

Se muligheder her

Uddannelsen

Uddannelsen består af 7 semestre og indeholder to fagområder:

  • Digital forretning, kundeforståelse og udvikling (90 ECTS)
  • Optimering, data og teknologier (70 ECTS)

Herudover skal du i praktik i en virksomhed (30 ECS) og skrive et afsluttende bachelorprojekt (20 ECTS).

I løbet af uddannelsen får du mulighed for at specialisere dig (30 ECTS) inden for de fagligheder, som passer til dine karriereplaner. Specialiseringsmulighederne bygger på aktuelle behov i markedet og kunne fx være: sociale medier, Paid Social, Paid Search, SEO, e-mail marketing, markedspladser, influencer marketing, B2B marketing, e-logistik eller Marketing Automation.

Få overblik fag på hvert semester

Sådan er undervisningen og hverdagen på studiet

Undervisningen foregår på hold med ca. 40 studerende – og vi vægter et godt socialt sammenhold på holdet højt.

Hos os skal undervisningen give mening. Det sker ved at den faglige og teoretiske viden bringes i spil i praktiske problemstillinger. Du kommer både til at opleve oplæg fra underviserne, projektarbejde omkring cases og gruppearbejde med dine medstuderende. Hos os bliver du dygtigere sammen med dine medstuderende og i tæt dialog med dine undervisere.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi inviterer virksomheder på besøg hos os - og du vil også opleve at komme ud på virksomhedsbesøg.

Vi støtter dig i at blive en professionel studerende, der kan planlægge og styre dine studieaktiviteter på egen hånd. Så får du et højt studieudbytte, et godt studieliv og solide personlige egenskaber, der kan sikre dig et job som nyuddannet.

Du kan tage til udlandet på studieophold, sommerskole eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Ansøg om optagelse

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i e-commerce og digital marketing på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Orienter dig i ansøgningsfrister, dato for studiestart og øvrige regler for optag nedenfor.

Få hjælp til din ansøgning

Find alt det, du skal vide, inden du søger ind på en videregående uddannelse.

Få hjælp her

Søg nu til studiestart i august 2024

Søg her

Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde, og det målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som professionsbachelor i e-commerce og digital marketing bliver du en eftertragtet medarbejder på tværs af virksomheder og brancher. Du kan både få job i webshops, på digitale bureauer og i marketingsafdelinger – og i andre virksomheder, der gerne vil udvikle deres digitale forretning.

Du kan fx få job som:

  • E-commerce-assistent, -koordinator eller -manager
  • Digital marketing-assistent, -koordinator eller -manager
  • Specialist inden for fx SEO, PPC, e-mail, UX/CRO, sociale medier, Paid Social, markedspladser, e-eksport eller Content Marketing

Tag mere uddannelse

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores dimittender bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Så mange får job

Se alle beskæftigelsestal for dimittender fra en uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus her.

Dyk ned i tallene

Studieliv på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og et levende studiemiljø med sociale aktiviteter kendetegner det studieliv, du vil opleve på Erhvervsakademi Aarhus.

Vores tre bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog eller letbane fra Aarhus H. Her er langt de fleste af vores 5.400 studerende og 28 uddannelser samlet. 

Sønderhøj 30 er vores hovedbygning med kantine, bibliotek og studievejledning. Sønderhøj 7G og 11 er helt nye uddannelseshuse, indviet i hhv. 2018 og 2024. De tre bygninger ligger lige ved siden af hinanden.

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende og nyuddannede. Undersøgelsen hedder ”Danmarks Studieundersøgelse”.

Se de seneste resultater fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Danmarks Studieundersøgelse” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne nyuddannedes lønniveau og se, hvordan de fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se de seneste resultater fra underviserevalueringen her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Mail: vejledning@eaaa.dk
Telefon: 7228 6020

Se åbningstider her

Har du spørgsmål om SU?

Så få svar hos vores SU- og SPS-vejledere.

Se åbningstider og kontaktinfo her