Uddannelsesudvalget for digital kommunikation og multimedie

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Vakant

Dansk industri

Marianne Kalb, Kalb  ApS

Anders Tranæs, Envision A/S

Dansk Erhverv

Ole Middelhede, Assessit

Vacant

IT-Branchen

Pernille Rohde

Teknisk Landsforbund

Tine Holm Møller

Sarah Hothes Sørensen

HK-samdata

Martin Frederiksen, martinmichael.io

Netværket It-forum

Steen Nielsen

Dansk Metal

Rasmus Bach Christensen, True North Digital

Martin Haun, Beneath

Brian Ahle, Searchmind

Klaus Thomsen, Thomsen & Co

Rikke Andersen, S360

Kristina Kobbelgaard, Dentsu Aegis

Tilforordnet

Line Skjødt

Lars Bøge Eskildsen

Erhvervsakademi Aarhus,

Medarbejderrepræsentant

2 vakante

Erhvervsakademi Aarhus,

Studenterrepræsentant

Anne Kirketerp

Erhvervsakademi Aarhus,

Tilforordnet