Underviserevaluering

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. 

Evalueringen er et udtryk for de studerendes tilfredshed med underviserne på vores videregående uddannelser.

Resultater af underviserevalueringen på videregående uddannelser

Herunder ser du det samlede resultat for de seneste 3 år for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

Underviseren sammenkæder teori og praksis

På en skala fra 1-5

2020

4,12

2021

4,04

2022

4,55

Underviseren inddrager de studerende i undervisningen

På en skala fra 1-5

2020

4,19

2021

4,14

2022

4,34

Underviseren er engageret

På en skala fra 1-5

2020

4,40

2021

4,10

2022

4,31