Underviserevaluering

Hvert forår gennemfører vi en underviserevaluering med fokus på evaluering af de enkelte fag, undervisning og undervisere på alle uddannelser.

Dette er en del af kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af uddannelserne, og resultaterne bruges bl.a. til at undersøge, hvorvidt de studerende vurderer, at undervisningen er på rette niveau, og hvor der evt. er forbedringspotentiale i rammerne omkring undervisningen.

Resultater af underviserevalueringen på videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. 

Evalueringen er et udtryk for de studerendes tilfredshed med underviserne på vores videregående uddannelser.

Herunder ser du det samlede resultat for de seneste 3 år for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

Underviseren sammenkæder teori og praksis

På en skala fra 1-5

2020

4,12

2021

4,04

2022

4,55

Underviseren inddrager de studerende i undervisningen

På en skala fra 1-5

2020

4,19

2021

4,14

2022

4,34

Underviseren er engageret

På en skala fra 1-5

2020

4,40

2021

4,10

2022

4,31

Metode for evalueringen

Kvalitetsafdelingen identificerer i samarbejde med uddannelsescheferne, hvornår hvilke hold skal deltage i spørgeskemaundersøgelserne. Dataindsamlingen planlægges fleksibelt fra uddannelse til uddannelse, og den tilpasses dermed undervisningsrytmen på de respektive uddannelser.

Spørgeskemaet udarbejdes i kvalitetsafdelingen. De studerende skal besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste score, og 10 angiver den højeste score. Denne score omregnes derefter til indekstal.

Beregning af indekstal

I spørgeskemaet bedes de studerende besvare en række spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er den laveste score, og 10 er den højeste score.

Bagefter er svarene blevet omregnet til indekstal, der overfører tallene til en skala fra 0 til 100. Skala-punktet omregnet til indeks bruges beregningen: (Skalapunkt – 1) x (100/(skalamax – 1)). Dvs. ved brug af 10-trinsskalaen bliver formlen: (skalapunkt – 1) x 11,1.

Fx:

  • Svaret 1 giver det scoren 0 i indekstal
  • Svaret 5 giver det scoren 44,4 i indekstal
  • Svaret 10 giver det scoren 100 i indekstal
  • Osv.