FoodRemade – Cirkulær anvendelse af brødspild

I samarbejde med FoodRemade og Brænderiet Enghaven er Erhvervsakademi Aarhus med i et Innovationskraft projekt med fokus på mindre brødspild.

Der er et stort spild af brød og kager fra detailhandel og industribagerier, da forbrugere ofte ikke er villige til at gå på kompromis med kvaliteten. Hovedandelen af det ikke solgte brød og kager bliver i dag anvendt til dyrefoder og biobrændsel, hvorved der sker en væsentlig værdiforringelse af de oprindelige produkter.

Projektets formål og baggrund

I Danmark er der generelt en overproduktion af fødevarer, idet forbrugere har en forventning om at kunne købe en bestemt fødevare uanset tidspunkt på dagen/ugen/måneden/året. For fødevarer med kort holdbarhed, bevirker det, at der vil være madspild, og heraf en værdiforringelse og ressourceudnyttelsen af fødevaren. Der er blevet lavet mange tiltag for at undgå dette, blandt andet giver mange butikker den mulighed, at man kan købe overskudsbrød og kager til billigere penge sidst på dagen.

Med projektet "FoodRemade – Cirkulær anvendelse af brødspild" er det FoodRemade’s formål, at indsamle og sortere ikke-emballeret brød samt kager, der ikke er blevet solgt i butikkerne. Efter sortering, vil Brænderiet Enghaven, anvende de bedst egnet brødfraktioner til whisky produktion og anvende maskmelet til ny produktion af brød. Erhvervsakademi Aarhus (EAAA) vil udføre laboratorieanalyser for at overvåge og forbedre processen. Dette vil være et eksempel på fuld cirkulær anvendelse af brød og kager.

Resultater

Projektet vil videreudvikle processen for indsamling og sortering af brød og kage, så det er mest velegnet til whisky produktion på Brænderiet Enghaven. EAAA vil udføre mikrobiologiske analyser i laboratoriet, som er med til at vurdere processen, og hvor i processen der kan være udfordringer. Dette projekt passer godt ind i EAAA’s fokusområde vedrørende bæredygtighed og grøn omstilling

Samarbejde

Projektets primære samarbejdspartnere er FoodRemade (Henrik Ottosen), Brænderiet Enghaven (Esben Moestrup) og Salling Group.

Projektperiode

Projektperiode: maj 2023 - april 2024.

Vidensprodukter

Overordnet vil der blive udviklet en model for og opbygning af en værdikæde samt en forretningsmodel, hvor alle partner i projektet bidrager. EAAA vil videreudvikle protokoller til bestemmelse af mikrobiologi i råvarerne såvel som i de færdige produkter. EAAA vil også være involveret i optimering af neddelings- og varmebehandlingsprocessen af råvarerne, til videre brug som ingredienser og whiskyproduktion.  

Projektleder:

Svend Secher Dam

Telefon

7228 6486

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger