Efteruddannelse Kursister Studiemiljø 2021 676

Mød konsulenter

Her kan du møde vores chefkonsulenter, der fungerer som fast, personlig kontaktperson i forbindelse med et virksomhedsforløb.

Vores konsulenter har stor erfaring med at rådgive og give sparring om skræddersyede uddannelsesforløb til forskellige typer af virksomheder.

Thomas Holland Christensen

Thomas Holland

Thomas har stor og bred erfaring inden for livsstilsbranchen. Her har han arbejdet med ledelse i flere globale og multinationale virksomheder både som key account manager, countrymanager, brand/marketingsansvarlig og sidenhen underviser. Derudover har han, som rådgiver og selvstændig konsulent, arbejdet med strategi og forretningsudvikling for en række SMV’er.

Thomas er udviklingsorienteret med stort fokus på værdiskabelse. Han brænder for samarbejdet og relationer i udviklingen af mennesker og organisationer. Det centrale er skræddersyede kompetenceløsninger, der kan hjælpe med aktuelle udfordringer og styrke virksomhedens generelle konkurrencedygtighed.

Thomas motiveres af en strategisk tilgang til kompetenceudvikling, der blandt andet kan være med til at skabe øget motivation, innovation, agilitet og ikke mindst evnen til at tiltrække og fastholde talenter i et marked med stor konkurrence.

Mød Thomas på LinkedIn
Bettina Arndt

Bettina Arndt

Bettina har solid erfaring fra større detailvirksomheder, hvor hun har været marketingansvarlig, countrymanager, uddannelseschef og underviser. Derudover har hun som selvstændig konsulent arbejdet med både strategi, drift, ledelse og optimering.

Bettina samarbejder primært med virksomheder indenfor detailbranchen, servicebranchen, den grønne branche og brancheorganisationer, hvor hun med sin praktiske erfaring udvikler forløb, der gør uddannelse handlingsorienteret, motiverende og resultatskabende. Hun sætter en ære i at følge indsatsen helt til dørs – og følger gerne op i rollen som konsulent og coach, hvor hun hjælper virksomheder med at omsætte nye kompetencer til nye resultater i praksis.

Bettina brænder for at udvikle potentialer, så det skaber gode resultater, for både virksomhed og mennesket.

Mød Bettina på LinkedIn
Thomas Hey

Thomas Hey

Thomas har solid erfaring med at udvikle uddannelsesforløb, der er skræddersyet til den enkelte virksomhed. Netop dette har været hans fokus både som underviser, konsulent og uddannelsesleder.

Hans fokus er primært på uddannelse, der er bygget op omkring akademi- og diplomfag. Fællesnævneren for de virksomheder, som Thomas samarbejder med, er, at de ønsker at arbejde strategisk med, hvordan uddannelse kan skabe viden, værdi og relevans i det daglige arbejde i virksomheden.

Thomas motiveres af den værdi, som skræddersyet uddannelse skaber for virksomheden og for medarbejderne i deres dagligdag. At ny viden og færdigheder kan bruges mandag morgen.

Mød Thomas på LinkedIn
Conny Westphall

Conny Thoftdahl Westphall

Conny har en bred faglig baggrund, hvor hun som leder, ansat og selvstændig har rådgivet virksomheder nationalt og internationalt og faciliteret udviklingstiltag med det mål at bringe mennesker sammen om at skabe konkret værdi – strategisk og operationelt.

Hun er optaget af relationer og involverer sig indgående i de virksomheder, hun samarbejder med, og som ønsker at tage det næste skridt til at løfte kompetenceniveauet uanset fagområde. Skræddersyede løsninger er hendes spidskompetence.

Livslang læring betyder for Conny, at vi skal være i bevægelse og være bevægelige.

Mød Conny på LinkedIn
Anker Nørlund Christensen

Anker Nørlund Christensen

Ankers faglige tyngde har han indenfor shipping og logistik, hvor hans styrke har været at skabe udvikling og retning under komplekse forhold. Den erfaring har han sidenhen omsat til værdi på tværs af virksomheder som managementkonsulent og key account manager.

Anker brænder for at igangsætte udvikling i virksomheder, så det skaber konkret værdi. Det gør han gennem langvarige og tætte relationer til primært større virksomheder og brancheorganisationer. Særligt bæredygtighed er Ankers store passion, og her har han haft en afgørende betydning for flere virksomheders udvikling på området.

Det centrale for Anker er at tale med mennesker og tale om udvikling af mennesker og organisationer med det mål at skabe mere værdi.

Mød Anker på LinkedIn
Jacob Schack Iversen

Jacob Schack Iversen

Jacob har mangeårig erfaring med professionel rådgivning, udvikling og tilrettelæggelse af efteruddannelse og kompetenceudvikling fra ansættelser i konsulentvirksomheder og brancheforeninger. Jacob er desuden idémand og drivkraft bag en række årligt tilbagevendende marketing konferencer i Aarhus – B2B Marketing:The Conference og Social Media Manageren.

Jacob udfordrer og rådgiver både private og offentlige virksomheder til at stå stærkere i en verden af konstant forandring. Ambitionen er at gøre virksomhederne lige så fantastiske, som de mennesker der arbejder i dem. Derfor er afsættet altid den enkelte medarbejders potentiale og forudsætninger for at blive en succes i sit arbejdsliv.

Mød Jacob på LinkedIn
Peter Brandt Clausen

Peter Brandt-Clausen

Peter har en bred erfaring fra forskellige brancher, bl.a. bilbranchen, dagligvarehandel/retail, IT, køkken- og malerbranchen. Erfaringen kommer fra matrix- og linjeorganisationer, der opererer lokalt såvel som internationalt - og med fuld værdikæde. Derudover har Peter mere end 25 års baggrund med salg, markedsføring og udvikling af virksomheder i roller som specialist, leder og direktør.

At styrke ’det nysgerrige menneske’ ligger Peter meget på sinde. Ved at være nysgerrig på verden omkring sig, lærer man både en masse om andre og ikke mindst sig selv. Gennem værdiskabende kompetenceløsninger ønsker Peter at bidrage til udvikling af ledere og medarbejdere for derigennem at styrke resultaterne og beslutningstagning med større indsigt og handlekraft. Til gavn for både individet og organisationen.

Mød Peter på LinkedIn

Få mere inspiration

Dyk ned i vores andre tilbud, du og din virksomhed kan gøre brug af.

Få sparring om skræddersyet uddannelse til virksomheden

Få sparring om skræddersyet uddannelse til virksomheden

Se her hvordan I kan styrke virksomhedens kompetencer med intern uddannelse, der tager udgangspunkt i jeres hverdag, ønsker og behov.

Få sparring om skræddersyet uddannelse til virksomheden
Mere end efteruddannelse

Mere end efteruddannelse

Som virksomhed kan I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus om meget mere end efteruddannelse. Vi tilbyder en lang række muligheder, der skaber værdi for jeres virksomhed.

Mere end efteruddannelse
Brancheløsninger

Brancheløsninger

Vi kan udvikle særlige forløb, der er målrettet specifikt til jeres branche. Uddannelsesforløb der samler ledere og medarbejdere på tværs af virksomheder.

Brancheløsninger
Konsulentydelser

Konsulentydelser

Se vores konsulentydelser og profilværktøjer, der kan styrke jer på de områder, hvor I ønsker at udvikle og forbedre jeres organisation.

Konsulentydelser