Akademiuddannelse i retail

Akademiuddannelsen i retail er for dig, der vil forstå, styre og udvikle detailhandelsvirksomheder og detailkæder. I en tid med stor udvikling i retailbranchen har uddannelsen fokus på at have bedste mand på pladsen. Det er vigtigt at udvikle og fastholde de rette medarbejdere.

I løbet af uddannelsen lærer du at analysere, planlægge og gennemføre løsninger inden for konceptstyring, salg, indkøb, kommunikation, driftsoptimering og ledelse - inden for såvel driftsmæssige som medarbejderrelaterede områder af detailhandlen.

Akademiuddannelsen i retail er målrettet butikschefer og lederaspiranter. Uddannelsen tages over to til tre år, mens man er i job. Der er både aften- og dagsforløb, så man kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, som passer til ens hverdag. Uddannelsen svarer til en kort videregående uddannelse.

Uddannelsens opbygning

Akademiuddannelsen i retail er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tage en hele uddannelsen, et enkelt fag eller selv sammensætte det forløb, der bedst matcher dine ønsker og behov.

Uddannelsen svarer til 60 ECTS-point og består af to obligatoriske fag, en række valgfag og afsluttes med et afgangsprojekt.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse.

Obligatoriske fag

Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)

Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS - altid som det sidste fag på hele uddannelse)

Valgfag

Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)

Butiksoptimering (5 ECTS)

Butiksøkonomi (5 ECTS)

Studieordning

Gå på opdagelse i studieordningen for uddannelsen og læs mere om fagene her (pdf)

Kan du ikke finde det fag, du er interesseret i?

Hvis vi ikke har åbent for de fag, der interesserer dig, så ring til chefkonsulent Bettina Arndt på tlf. 7228 6178. Vi har gode erfaringer med at lave særlige løsninger og skræddersyede forløb inden for retail-fagene.

Læs bl.a. om det forløb, vi har lavet for flere butikker i Bog & Idé-kæden

Studietilfredshed

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen, hvis du opfylder optagelseskravene, eller ud fra en individuel vurdering af din uddannelses- og erhvervsmæssige erfaring.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du opfylde én af følgende betingelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring, som du har fået sideløbende med, eller efter, endt adgangsgivende eksamen:

  1. En relevant erhvervsuddannelse
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, kan du få vurderet, om din uddannelses- og erhvervserfaring kan sidestilles med formelle kompetencer, som beskrevet i uddannelsens fagbeskrivelse og bekendtgørelse. Anerkendelse kan gives i form af:

  1. Adgang til optagelse på uddannelse, hvis du søger ind uden at opfylde de fastsatte adgangskrav, og det vurderes, at dine erfaringer kan sidestilles med adgangskravene, eller dele af dem.
  2. Bevis for dele af uddannelsen eller hele uddannelsen, hvis du søger om optagelse, og du i forvejen har fag, som kan sidestilles med fagmoduler på uddannelsen.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktiske informationer

Nedenunder kan du se praktiske informationer om tilmelding og betaling af en efteruddannelse.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato.

Hvis der ikke er nogen tilmeldingsknap, kan du kontakte Bettina nedenfor.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser.

Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Herunder har vi listet forskellige støttemuligheder til at få dækket deltagerbetaling, transport eller bøger. De kan være relevante for dig -  afhængigt af din situation:

  • Omstillingsfonden - tilskud på 10.000 pr. år til efteruddannelse for faglærte og ufaglærte, som er i job.
  • Kompetencefonde - tilskud til medarbejdere, som er omfattet af overenskomst med tilhørende kompetencefond.

Er du i tvivl om, hvilke støttemuligheder du selv kan bruge, er du meget velkommen til at kontakte vores studievejledning.

Aktuelle fag

Skræddersyet efteruddannelse indenfor retail til virksomheden?

Ønsker du en kompetencegivende efteruddannelse indenfor Retail til dine medarbejdere, der er skræddersyet jeres behov og ønsker? På Erhvervsakademi Aarhus har vi stor erfaring med at uddanne både store grupper af ledere og medarbejdere, det lille team og enkeltpersoner. Her får I en praksisnær uddannelse med en tæt kobling til hverdagen og aktuelle cases på jobbet.

Bettina Arndt

Tag en snak med Bettina

Bettina Arndt

chefkonsulent

Mail: bear@eaaa.dk

Telefon: 7228 6178

Kontakt

Lene H. Poulsen

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

uddannelsessekretær

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162