Akademiuddannelse i retail

Enkeltfag og akademiuddannelse i retail til dig, som vil stå stærkere og udvikle fremtidens detailhandel - og ønsker at supplere din faglighed med en fremtidssikret efteruddannelse.

Konkurrencen i retail bliver for hver dag større, kravene til både medarbejdere og ledere øges konstant, og behovet for at performe er til stadighed presserende.

Uddannelsen tager derfor udgangspunkt i de behov som en retailer anno 2023 har i hverdagen. Du opnår en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig og din butik til en endnu bedre hverdag - uanset om du er leder eller medarbejder.

Derudover får du ny viden og værktøjer til at arbejde med din egen personlige udvikling og får et netværk af retail kolleger, som du uddanner dig sammen med.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig både til ledere og medarbejdere i detailhandelen. Uddannelsen er tilrettelagt så den tilgodeser begge målgrupper. Du vil derfor møde forskellige spor - et for ledere fx butikschefer, butiksledere, lederaspiranter mm., og et for medarbejdere fx sælgere, rådgivere mm..

Uddannelsen er relevant for en bred række af retailbutikker og detailkæder. Vi samarbejder om efteruddannelse for b.la. disse detailvirksomheder:

 • Hummel
 • Dk Company
 • Pilgrim
 • STARK
 • Bauhaus
 • Lagkagehuset

Uddannelsens opbygning

Vi har tilrettelagt uddannelsen, så du i løbet af 18 måneder optjener 40 ECTS-point, hvilket svarer til en merkonomuddannelse.

Vil du opnå en fuld akademiuddannelse (60 ECTS-point), tager du to af fagene fra specialeretningerne, og afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt. En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse.

Du kan også tage fag som enkeltstående kurser.

Se fagene og læs mere om udbyttet på de enkelte spor nedenunder.

På fællessporet uddanner du dig sammen med andre ledere og medarbejdere fra detailhandelen. Det skaber en god mulighed for at få forskellige perspektiver og udviklingsmuligheder, du kan tage med hjem i din egen butik.

På fællessporet kombinerer du din praktiske hverdag med nye teorier og strategisk forståelse af forretning, kunder og marked, med konkrete håndværksfag inden for bl.a. salg, økonomi og sociale medier. Kompetencer som de fleste retailkæder efterlyser.

Følgende fag indgår på fællessporet:

Dit udbytte af fællessporet:

 • nye indsigter og værktøjer ift. at skabe en fælles forståelse for salgsarbejdet og den gode serviceoplevelse
 • værktøjer til SoMe, økonomien i butikken, arbejdsglæde m.m.
 • et netværk af ledere og medarbejdere fra retailbranchen, du kan sparre med
 • dagligdags værktøjer der vil gøre hverdagen bedre for både dig og dine kolleger

Ledersporet er for dig, der vil forstå, styre og udvikle fremtidens detailhandelsvirksomheder, detailkæder og medarbejdere. På ledersporet er der fokus på at udvikle de bedste ledere, der gør en forskel for både sig selv, sine medarbejdere og den butik de til dagligt leder.

Følgende fag indgår på ledersporet:

Dit udbytte af ledersporet:

 • personlige udvikling ift. dit lederskab i hverdagen
 • nye ledelsesgreb til din hverdag, som du kan anvende i praksis
 • øgede muligheder for at fastholde og udvikle dine medarbejdere
 • et ledernetværk af kolleger fra retail, du kan sparre og udvikle med
 • strategisk fokus i forhold til driften og udviklingen af den daglige ledelse af din butik

Medarbejdersporet er for dig, der vil kombinere din praktiske hverdag i butikken med nye teorier og strategisk forståelse, du kan overføre i dit salgsarbejde til bedre at forstå og sætte dig ind i kunden og værditilbuddet.

Følgende fag indgår på medarbejdersporet:

Dit udbytte af medarbejdersporet:

 • personlig udvikling til fx at blive mere bevidst om dig selv som sælger eller rådgiver
 • nye indsigter og værktøjer til at skabe den gode serviceoplevelse for dine kunder
 • nye og spændende tilgange til salgsarbejdet – med fokus på at skabe det gode salg for både kunde og butik
 • et netværk af kolleger fra retail, du kan sparre og udvikle med
 • arbejde kundeorienteret og anvende slagspsykologiske metoder fx kropssprog og købsmotiver

Tager du en hel akademiuddannelse i retail (60 ECTS-point), får du titlen ”AU i retail/Academy Profession (AP) Degree in Retail”.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt på 10 ECTS. I afgangsprojektet er det dig, der er på hjemmebane da du tager udgangspunkt i en problemstilling fra din hverdag.

Undervisning fra erfarne retail eksperter

I samarbejde med RCC Retail Consulting Company har vi udviklet en hands-on og praksisnær retail efteruddannelse, hvor du bliver rustet til at agere i og være med til at udvikle fremtidens detailhandel.

For RCC Retail Consulting Company handler udvikling om at involvere, sikre ejerskab for egen udvikling, skabe motivation for at forandre sig - og så ikke gøre det sværere end det er.

Du vil opleve:

 • Læringen tager udgangspunkt i dig. Vi har stor respekt for dine mange års opbyggede erfaringer. Derfor bygger vi videre ud fra dét du i forvejen kommer med. Vi kender altså både til den praktiske og den teoretiske del.
 • Du undervises af erfarne retail folk med mange års erfaring i træning og udvikling af ledere og medarbejdere.
 • Du møder gæsteforelæsere og hør deres erfaringer og syn på  udfordringer og arbejdsopgaver, som detailhandelen har på dagsorden lige nu.
 • Tæt relation mellem det faglige indhold og dets anvendelsesmuligheder i arbejdslivet.

Mød nogle af underviserne på uddannelsen

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

 1. En relevant erhvervsuddannelse*
 2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
 3. En relevant grunduddannelse for voksne
 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Er du i tvivl om dine muligheder?

Hvis du er i tvivl om dine muligheder, er du velkommen til at skrive til studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller ringe på telefon 7228 6020. Eller du kan booke tid til en gratis individuel karrieresamtale

Praktisk info om uddannelsen

Her har vi samlet praktiske informationer og tilbud i forbindelse med tilmelding til uddannelsen.

Vi ved det kan være en stor beslutning, at investere sin tid i efteruddannelse. Har du spørgsmål om uddannelsen, fag, opbygning eller andet, er vi klar til at besvare dem. Spørg vores uddannelsessekretær om stort og småt - find kontaktinfo her.

Uddannelsen er tilrettelagt så den er fleksibel, hvilket giver dig mulighed for at sammensætte og tone uddannelsen så den passer dine behov og ønsker.

Du kan tage alle fag som enkeltstående kurser, hvis du ikke har brug for en hel uddannelse. Du har også mulighed for at kombinere fag fra andre akademiuddannelser, så du opnår en fleksibel akademiuddannelse.

Du tilmelder dig ét fag ad gangen når det passer dig. Du tilmelder dig løbende de enkelte fag, uanset om du vil have ét eller flere fag, eller du går efter at få en hel efteruddannelse.

Er det første gang, du tilmelder dig efteruddannelse hos Erhvervsakademi Aarhus? Så skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation på din uddannelsesbaggrund og et CV (som du let kan lave via LinkedIn).

Tilmeldingsfristen er normalt 14 dage før startdato. Hvis tilmeldingsknappen er synlig - også efter fristen - betyder det, at du stadig kan nå at tilmelde dig, fordi vi har ledige pladser. Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Du eller din arbejdsgiver betaler løbende pr. fag, du tilmelder dig. Prisen ser du på hvert fag. Derudover skal du tage højde for udgifter til bogindkøb.

Er du på udkig efter økonomisk støtte til en uddannelse for voksne?

I vores guide giver vi dig et overblik over dine muligheder for økonomisk tilskud til din efteruddannelse både for dig der er ledig, medarbejder i en virksomhed eller selvstændig. Læs guiden om økonomisk tilskud her.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart tage et kursus i studieteknik.

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser og fag. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Du kan finde resultatet for vores akademiuddannelser her

Aktuelle fag

Fællesspor

Ingen kurser fundet

Lederspor

Ingen kurser fundet

Medarbejderspor

Ingen kurser fundet

Kontakt

Lene Høllund Overballe

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Lene Høllund Overballe

administrativ koordinator

Mail: deltid@eaaa.dk

Telefon: 7228 6162