Learning Lunch

Gratis tilbud for sparring til HR- og uddannelsesansvarlige, der samarbejder med Erhvervsakademi Aarhus om efteruddannelse.

Learning Lunch på Erhvervsakademi Aarhus er din mulighed for uformel sparring om en aktuel opgave eller udfordring i dit arbejde med kompetenceudvikling og efteruddannelse i virksomheden.

Med Learning Lunch skaber vi en ramme, hvor vores virksomhedskunder kan dele erfaringer og mødes til faciliteret sparring over en frokost.

Vi er i dialog med mange virksomheder om efteruddannelse - og vi vil hellere end gerne bringe mennesker sammen, som kan have glæde af at dele erfaring og viden om kompetenceudvikling.

Måske kender vi nogen, der har erfaring med den type projekt eller særlige indsats, du er optaget af, og som du har brug for sparring på.

Sådan fungerer Learning Lunch

Nedenunder kan du blive klogere på Learning Lunch konceptet og få svar på de praktiske oplysninger.

Learning Lunch er et gratis tilbud til HR- og uddannelsesansvarlige i de virksomheder, vi samarbejder med om efteruddannelse. Du vil ikke nødvendigvis møde ’fageksperter’ til Learning Lunch, men 2-5 personer som har erfaring med, eller er optaget af den samme opgave/udfordring som dig - og derfor kan være gode at sparre med.

  1. Du kontakter os med den opgave/udfordring, du ønsker sparring på. Vi tager derefter en dialog om dit ønskede udbytte og præciserer sammen emnet.
  2. Herefter tjekker vi blandt kolleger og i vores netværk af kunder og samarbejdspartnere, om der er nogen, det kunne være oplagt at mødes med til en Learning Lunch.
  3. Når vi har et match, finder vi et tidspunkt, hvor alle kan. En erfaren facilitator guider jer igennem de 2 timer og vælger alt efter emnets karakter den mest egnede metode for processen.

På Learning Lunch kan du ønske sparring på emner relateret til efteruddannelse og kompetenceudvikling i virksomheden.

Det kan være emner som fx:

  • Hvordan forankrer vi ny viden i organisationen?
  • Hvordan understøtter vi både faglig og personlig udvikling for ledere og medarbejdere?
  • Hvordan synliggør vi værdien af vores investering i uddannelse?
  • Hvordan kan HR bidrage til virksomhedens bæredygtige agenda?

... eller andre aktuelle emner vi ønsker sparring på.

Learning Lunch varer typisk et par timer og foregår på Erhvervsakademi Aarhus, hvor vi er vært ved en frokost.

Kontakt

Vil du vide mere om Learning Lunch, eller har du en konkret opgave/udfordring, du kunne bruge lidt sparring om? Så kontakt den chefkonsulent, du kender på Erhvervsakademi Aarhus.

Eller skriv til chefkonsulent, Conny Thoftdahl Westphall på cowe@eaaa.dk.

Se hvad vi ellers kan samarbejde om