Studerende Uddannelse Aarhus Serviceøkonom 309

BOOST motivation

Forskningsprojektet undersøger, hvad der er i spil for studerende og undervisere, når perspektivet er motivation og læring blandt studerende på erhvervsakademierne i Danmark.

I projektet undersøges det, om de studerende på erhvervsakademierne i Danmark oplever, at de mangler motivation. I så fald, hvilke konsekvenser har det?

Formålet med projektet er at give konkrete anbefalinger til en motivations- og læringsfremmende pædagogisk praksis på erhvervsakademierne.

Kan undervisere påvirke studerendes motivation positivt?

Projektet skal besvare spørgsmålene:

  1. Hvad er undervisernes opfattelse af de studerendes motivation?
  2. Hvad er de studerende motiveret af og hvorfor?
  3. På baggrund af ovenstående – forslag til pædagogisk praksis/udvikling med fokus på, hvad underviserne på erhvervsakademierne i Danmark konkret kan gøre, for at fremme de studerendes motivation og dermed fremme læring.

Projektet tager afsæt i Dorte Ågårds forskning i motivation, primært på de gymnasiale uddannelser. De studerendes motivation afdækkes ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsen afholdes fokusgrupper med studerende og undervisere, og der udarbejdes på denne baggrund forslag til eksperimenter, der afprøves i undervisningen på udvalgte erhvervsakademier med henblik på at undersøge effekten på de studerendes motivation.

På baggrund af disse eksperimenter udarbejdes endelige konklusioner og anbefalinger til fremtidig pædagogisk praksis.

Værktøjsbog til undervisere

Projektets resultater formidles på en konference i foråret 2017. Projektet skal desuden munde ud i en værktøjsbog til undervisere med konkrete råd og anvisninger til motivationsfremmende pædagogik og klasseledelse.

8Motivationsboostere

8 motivations-boostere

Få inspiration til at arbejde med studerendes motivation

Hent e-bog

Motivationskrise i uddannelsessystemet?

Der tales meget om motivationskrise i skole- og uddannelsessystemet i øjeblikket. Stadig flere undervisere, også på Erhvervsakademi Aarhus og de øvrige erhvervsakademier, oplever, at det er svært at motivere, engagere og lære de unge noget samtidig med, at mange unge føler sig demotiverede, kæmper med ”at tage sig sammen” eller ”melder sig ud” i en slags individuel protest.

Der findes, så vidt vides, ikke undersøgelser på erhvervsakademiniveau, som direkte adresserer de studerendes motivation og betydning heraf for deres læring.

Samarbejde mellem syv erhvervsakademier og anerkendt motivationsforsker

Syv af de ni erhvervsakademier medvirker i projektet, som ledes af Erhvervsakademi Aarhus i samarbejde med Dorte Ågård, ph.d. og lektor, Institut for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet.

Der indsamles data om studerendes motivation på erhvervsakademierne og efterfølgende udføres pilottests på udvalgte erhvervsakademi. Undervisere fra tre erhvervsakademier deltager i projektgruppen.

Der er etableret et advisory board bestående af repræsentanter fra uddannelsesledelsen på Erhvervsakademi Aarhus, DEA, og VIA University College, som bidrager med løbende sparring i projektperioden.

Projektperiode 

  • Projektperiode: januar 2016 – maj 2017

Projektleder:

Mette Risgaard Olsen

Telefon

7228 6233

Stilling

lektor

Projektleder:

Susanne Østergaard Olsen

Telefon

7228 6231

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden