Uddannelsesudvalget for automationsteknologi

Uddannelsesudvalget består af:

Medlemmer

Udpegende organisation

Maria-Christina Sørensen, Arla Foods

Anders Boeriis, Kamstrup

Dansk Industri

Jesper Prosper Sørensen

TEKNIQ arbejdsgiverne

Erling Jensen

Torben Gadegaard

Dansk Metal

Peter Andersen

Dansk El-forbund

Pernille Rohde

Teknisk Landsforbund

Erik Werner Jensen, Bosch Rexroth

Brancheforeningen for tekniske underleverandører

Asger van der Wehl

Tilforordnet

Mette Frølund Riis

Jesper Meinche Hansen

Erhvervsakademi Aarhus,
Medarbejderrepræsentant

Irene Dohn Hilligsøe, produktionsteknolog

Christian Emil Riskjær Wichtrup, automationsteknolog

Troels Skovgaard Pedersen, automationsteknolog

Erhvervsakademi Aarhus,
Studenterrepræsentant

Benny Dalgaard

Aarhus Maskinmesterskole,
Ledelse

Anne Kirketerp

Erhvervsakademi Aarhus,
Ledelse

Michael Holt Schmidt

Erhvervsakademi Aarhus,

Tilforordnet