Studieordning

Datamatiker

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale/fælles del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: Fælles del/national del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus. Denne lokale institutionsdel af studieordningen træder i kraft den 15.08.2019 og har virkning for alle studerende, som er indskrevet på uddannelsen på det pågældende tidspunkt med undtagelse af de studerende, som påbegynder 2. semester august 2019, de overgår til denne studieordning pr. 1. februar 2020, hvor prøver, der er påbegyndt inden 1. februar 2020, kan færdiggøres efter den pågældende studieordning indtil 1. februar 2021.
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2014 og frem

Denne studieordning består af seks dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Studieordning - valgfag (pdf)
 4. Studieordning - fagbeskrivelser (pdf)
 5. Studieordning - afsluttende projekt (pdf)
 6. Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel (pdf)
 7. Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel vedr. ændret censur i eksamen på 3. semester (pdf)

Valid from 2014

This curriculum consists of five parts, which together describe the entire programme.

 1. Curriculum - joint part (pdf) explains the general rules for the programme and applies to all academies in Denmark.
 2. Curriculum - institutional part (pdf) explains the special conditions that apply to the programme at Business Academy Aarhus only. 
 3. Curriculum - electives (pdf)
 4. Curriculum - course descriptions (pdf)
 5. Curriculum - main project (pdf)

Årgang 2013-2016

Studieordning (pdf)