Studieordning for datamatiker

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen. 

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

For studerende med studiestart efter 30. januar 2023

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

For studerende med studiestart før 30. januar 2023

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. førsteårsprøven (pdf)
Del 3: Valgfag (pdf)
Del 4: Fagbeskrivelser (pdf)
Del 5: Afsluttende projekt (pdf)

Tidligere studieordninger

For studerende indskrevet på uddannelsen per 1. august 2019 og frem.

Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamen i 'Delprøve 1' i 'Programmering og teknologi' på 3. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamen i ’Delprøve 1’ i ’Programmering og teknologi’ på 3. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokaldel - januar 2022 (pdf) ang. eksamen i perioden januar til marts 2022. 

Årgang 2014 og frem

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel (pdf)
Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel vedr. ændret censur i eksamen på 3. semester (pdf)

Årgang 2013-2016

Studieordning (pdf)

Former curriculums for AP degree in Computer Science

Joint national part, 2014 (pdf) 
Institutional part, 2014 (pdf) 
Part 3: Electives, 2014 (pdf)
Part 4: Course descriptions, 2014 (pdf)
Part 5: Main project, 2014 (pdf)
Curriculum for AP degree in Computer Science, 2013 (pdf)