Studieordning for datamatiker

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2019.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamen i 'Delprøve 1' i 'Programmering og teknologi' på 3. semester (pdf)
Del 2: Rettelsesblad til lokal del vedr. eksamen i ’Delprøve 1’ i ’Programmering og teknologi’ på 3. semester ifm. corona-situation forår/sommer 2020 (pdf)
Del 3: Valgfag (pdf)
Del 4: Fagbeskrivelser (pdf)
Del 5: Afsluttende projekt (pdf)

Tidligere studieordninger

Årgang 2014 og frem

Studieordning - fællesdel (pdf)
Studieordning - institutionsdel (pdf)
Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel (pdf)
Studieordning - rettelsesblad til institutionsdel vedr. ændret censur i eksamen på 3. semester (pdf)

Valid from 2014

This curriculum consists of five parts, which together describe the entire programme.

Curriculum - joint part (pdf) explains the general rules for the programme and applies to all academies in Denmark.
Curriculum - institutional part (pdf) explains the special conditions that apply to the programme at Business Academy Aarhus only.
Curriculum - electives (pdf)
Curriculum - course descriptions (pdf)
Curriculum - main project (pdf)

Årgang 2013-2016

Studieordning (pdf)