Resultat af praktikevalueringer

Evalueringer af praktikforløb på videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører løbende praktikevalueringer på alle videregående uddannelser. 

Herunder finder du det samlede resultat for hele Erhvervsakademi Aarhus og i pdf'en nedenfor finder du resultaterne for de enkelte uddannelse. 

Tilfredshed med praktikanten

På en skala fra 1-5

2021

4,64

2022

4,41

Tilfredshed med praktikken

På en skala fra 1-5

2021

4,34

2022

4,24

Har praktikken udviklet praktikantens personlige kompetencer? (praktikantens vurdering)

På en skala fra 1-5

2021

4,07

2022

4,31

Har praktikken udviklet praktikantens faglige kompetencer? (praktikantens vurdering)

På en skala fra 1-5

2021

4,07

2022

4,14

Tilfredshed med praktikantens personlige kompetencer (Praktikvirksomheden)

På en skala fra 1-5

2021

4,56

2022

4,41

Tilfredshed med praktikantens faglige kompetencer (Praktikvirksomheden)

På en skala fra 1-5

2021

4,47

2022

4,53