Resultater

Praktikevalueringer

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører løbende praktikevalueringer på alle videregående uddannelser. 

Herunder finder du først det samlede resultat for hele Erhvervsakademi Aarhus og derefter resultatet for de enkelte uddannelser. 

   201420152016
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 81 82 82
Personlige kompetencer 84 86 85
Efterår Faglige kompetencer 83 85 86
Personlige kompetencer 86 88 89
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   79 81 83
Efterår   82 82 83

Indekstal på en skala fra 0-100.

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder. 

* Uddannelsen blev oprettet i 2016 og de studerende har endnu ikke været i praktik.

** Uddannelsen blev oprettet i 2014 og de studerende har endnu ikke været i praktik.