Resultat af praktikevalueringer

Evalueringer af praktikforløb på videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører løbende praktikevalueringer på alle videregående uddannelser. 

Herunder finder du det samlede resultat for hele Erhvervsakademi Aarhus og i pdf'en nedenfor finder du resultaterne for de enkelte uddannelser.

Tilfredshed med praktikanten (virksomhedens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,4

2023

4,4

Tilfredshed med praktikken (praktikantens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,2

2023

4,4

Har praktikken udviklet praktikantens personlige kompetencer? (praktikantens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,3

2023

4,4

Har praktikken udviklet praktikantens faglige kompetencer? (praktikantens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,1

2023

4,3

Tilfredshed med praktikantens personlige kompetencer (virksomhedens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,3

2023

4,4

Tilfredshed med praktikantens faglige kompetencer (virksomhedens vurdering)

På en skala fra 1-5

2022

4,3

2023

4,3