Resultat af praktikevalueringer

Evalueringer af praktikforløb på videregående uddannelser

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører løbende praktikevalueringer på alle videregående uddannelser. 

Herunder finder du først det samlede resultat for hele Erhvervsakademi Aarhus og derefter resultatet for de enkelte uddannelser. 

      2017 2018 2019
Praktikvirksomhedernes tilfredshed med de studerende Forår Faglige kompetencer 83 84 85
Personlige kompetencer 86 87 87
Efterår Faglige kompetencer 85 85 *
Personlige kompetencer 88 87 *
Den studerendes tilfredshed med praktikvirksomheden Forår   82 84 82
Efterår   82 81 *

Indekstal på en skala fra 0-100.
* Endnu ikke gennemført.

Resultaterne for de enkelte uddannelser finder du herunder.