Fleksibel akademiuddannelse

Ønsker du efteruddannelse på akademiniveau, hvor du selv kan sammensætte fag efter dine interesser? Så er en fleksibel akademiuddannelse noget for dig.

En fleksibel akademiuddannelse giver dig mulighed for at sammensætte dit eget individuelle uddannelsesforløb, der passer til dine ønsker, behov og karriere.

På uddannelsen er du selv med til at præge det faglige udbytte og har mulighed for at udvælge fag fra forskellige akademiuddannelser. Du kan for eksempel kombinere fag inden for salg og markedsføring med ledelse eller HR.

Mulighederne på en fleksibel akademiuddannelse er mange og du er i høj grad med til at præge uddannelsen, som du ønsker. Uddannelsen skal dog ende ud med at give dig en klar faglig profil.

Scenarie for at tage en fleksibel akademiuddannelse

Pia har et ønske om at få styrket sine kompetencer indenfor både Informationsteknologi samt kommunikation og formidling, da det vil give værdi i hendes nuværende jobfunktion.

Hun vil derfor gerne sammensætte en fleksibel akademiuddannelse, der består af følgende fag:

  • Informationsteknologi: Programmering, IT-sikkerhed, Brugervenlighed og Systemudvikling (i alt 25 ECTS)
  • Kommunikation og formidling: Kommunikation i praksis, Strategisk kommunikation, Skriftlig kommunikation (i alt 25 ECTS)

Ud fra den sammensætning Pia ønsker, kan hun egentligt selv vælge, om hun vil skrive afgangsprojekt (10 ECTS) indenfor IT eller Kommunikation og formidling.

Pia vælger, at hun gerne vil skrive afgangsprojekt i informationsteknologi. På eksamensbeviset vil titlen altså være: Fleksibel akademiuddannelse (indenfor Informationsteknologi)

Målgruppe

En fleksibel akademiuddannelse er til dig, der ønsker en efteruddannelse på akademiniveau, hvor du i høj grad selv kan være med til at præge det faglige udbytte.

Uddannelsen er oplagt for dig hvis dit arbejde eller interesser dækker et bredt fagligt område.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen sammensættes af fag svarende til 60 ECTS. De skal tilsammen sikre dig en klar faglig profil og kompetencer.

  • Fagene kan stamme fra én eller flere akademiuddannelser, men skal være på samme niveau for at kunne indgå i uddannelsesforløbet.
  • En fleksibel akademiuddannelse bygges op af en række moduler, hvor mindst 30 ECTS point, inklusiv afgangsprojektet, skal komme fra samme fagområde - se oversigten over fagområder.

Du kan eventuelt også lade fag, du allerede har gennemført, indgå som en del af uddannelsen. Du skal inddrage alle fagene i større eller mindre omfang i afgangsprojektet.

Du vil kunne færdiggøre en fleksibel akademiuddannelse på ca. 3 år, dog skal uddannelsen være afsluttet inden for 6 år.

Personlig uddannelsesplan

Som en del af en fleksibel akademiuddannelse skal du udfylde en personlig uddannelsesplan. Formålet med den personlige uddannelsesplan er, at beskrive dit samlede uddannelsesforløb, de enkelte fag samt afgangsprojektet. På uddannelsesplanen skal du angive hvornår du forventer at tage de forskellige fag.

Du kan enten selv lave et udkast/oplæg ved at udfylde skabelonen længere nede, eller lave den i samarbejde med en af vores studievejledere. Uddannelsesplanen skal dog i sidste ende godkendes af en faglig koordinator.

Skabelon til en personlig uddannelsesplan (Word dokument)

Sådan foregår tilmeldingen til fagene

Når din personlige uddannelsesplan er godkendt, kan du løbende tilmelde dig de enkelte fag. Du finder fagene under de relevante akademiuddannelser.

Adgangskrav

Du kan enten blive optaget direkte på akademiuddannelsen hvis du opfylder optagelseskravene, eller på baggrund af en realkompetencevurdering.

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du have én af følgende uddannelser, suppleret med 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  1. En relevant erhvervsuddannelse*
  2. En studentereksamen, hf, hhx eller htx
  3. En relevant grunduddannelse for voksne
  4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Bemærk, at enkelte fag kan have særlige adgangsforudsætninger og faglige bindinger.

*Ved en relevant erhvervsuddannelse medregnes den erhvervserfaring som er opnået gennem uddannelsesforløbet.

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have lavet en realkompetencevurdering for at få adgang til den uddannelse, du ønsker optagelse på.

Sådan kommer du i gang

Er du interesseret i at vide mere eller tage første skridt til en fleksibel akademiuddannelse? Så udfyld formularen nedenunder og du vil blive kontaktet af en medarbejder fra vores studie- og karrierevejledning.

Kontakt

Få fat i en studie- og karrierevejleder