Studerende Undervisning Miljoe Jordbundsproever 0262

Klimaregnskab i jordbruget – principper og præmisser

Forskningsprojektet undersøger hvordan klimaregnskabet på bedriftsniveau indgår i den grønne omstilling af landbruget.

Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i Europa, og, som alle andre brancher, står det danske landbrug over for at skulle reducere klimaftrykket fra deres aktiviteter. 

Én ting er dog at estimere udledningen for en given aktivitet – en anden ting er at gøre noget ved den.

Projektets formål

For at skabe overblik over klimagasudledningen, udarbejdes der klimaregnskaber med fokus på at identificere og kvantificere kilder til udledning.

I den nyligt indgåede landbrugsaftale er der indgået et bindende reduktionsmål for land – og skovbrugssektoren på 55-65% i 2030 i forhold til 1990. Dette svarer til et reduktionsmål på 6,1-8,0 mio.t. CO2-ækvivalenter. Landbrugsaftalen satser mod at reducere drivhusgasudledningerne med op til 7,4 mio.t. i 2030. Af de 7,4 mio.t., er 0,5 mio.t. allerede besluttede, men endnu ikke udførte, tiltag og 1,9 mio.t. forventes sikret gennem nyligt fremsatte initiativer. De sidste 5,0 mio.t. er der for nuværende ingen konkrete værktøjer til, men der satses på at udvikling af nye teknologier og virkemidler vil kunne nedbringe udledningen fra landbruget.

For landbrugets vedkommende, er udledningen forårsaget af både naturlige (biotiske og abiotiske) processer såvel som menneskelige aktiviteter, der alle påvirker graden af klimagasudledning. På trods af, at den samlede udledning for landbruget kendes på nationalt plan, er beregning af klimagasudledning på bedriftsniveau først for nylig blevet tilgængelig.

SEGES har udviklet et værktøj, ESGreentool, der på baggrund af bedriftsspecifikke data estimerer klimagasudledning af den enkelte bedrift.  Én ting er at estimere udledningen fra en given aktivitet, en anden ting er at gøre noget ved den – der er i dag kun et begrænset antal værktøjer til at reducere landbrugets klimagasudledning.

I forskningsrojektet vil vi undersøge:

  • Hvad er de overordnede retningslinjer for klimaregnskab for jordbrugssektoren?
  • Hvilken viden, som ikke allerede findes, giver et klimaregnskab på bedriftsniveau?
  • Hvilke udfordringer er der i implementering af klimavirkemidler i landbruget?
  • Hvordan ser centrale aktører i landbrugssektoren perspektiver i klimaregnskab på bedriftsniveau?

Resultater

Målet med projektet er at anskueliggøre hvordan udledningerne fra landbruget kvantificeres samt hvilken rolle klimaregnskab på bedriftsniveau forventes at spille i landbrugets grønne omstilling. Dette med henblik på at stillingtagen og ageren i forhold til klimadagsordenen bygges på et oplyst grundlag.

Samarbejde

Der udføres interviews med relevante aktører inden for omstilling af landbrugssektoren, f.eks.: SEGES, Økologisk landsforening, landbrugsstyrelsen, rådet for grøn omstilling og klimarådet.

Projektperiode 

Projektperiode: August 2022 - August 2023

Vidensprodukter

I løbet af projektet udarbejdes der også en e-bog med den viden der skabes med henblik på videnformidling internt såvel som eksternt.

Projektleder:

Christian A. N. Stidsen Pinkalski

Telefon

7228 6403

Stilling

lektor

Bliv inspireret

Dyk ned i vores andre praksisnære projekter og e-bøger.

Projekter

Projekter

Få ny viden i vores mange forsknings- og innovationsprojekter

Projekter
E-bøger

E-bøger

Her finder du vores e-bøger, der indeholder de vigtigste resultater og viden fra vores forsknings- og innovationsprojekter.

E-bøger

Se alle forskningsprojekter fra de danske erhvervsakademier på EA Viden

Besøg EA Viden